A „tehát” kötőszó egy fontos fordulatot jelez a levélben. Isten drága véren szerzett kegyelme által miénk a megváltás. Drága ez a kegyelem, mert sokba került az Istennek; Egyszülött Fia áldozatába. Ezért minden feltétel nélkül („ingyen”) odaajándékozza…

Szerző: refdunantul  2009.12.13. 04:00

Előbb-utóbb mindenki üdvösségre jut? A teológia legnehezebb kérdése ez. Pál is dadog, és beismeri, hogy hatalmas titok előtt állunk (33-36). Ezt a döntést az Úr kizárólag magának tartja meg. Nekünk az a feladatunk, hogy mindenkire bizonyossággal tekintsünk, még a…

Szerző: refdunantul  2009.12.12. 04:00

Elvetette-e Isten az Ő népét? Semmiképpen sem. Pál a saját megtérését és Illés példáját említi, mint lelki Izráelt a testiben, mint maradékot, amely az Egyház magja Isten kegyelmi kiválasztása szerint. A többieket egy időre megkeményítette az Isten. Ez a megkeményítés…

Szerző: refdunantul  2009.12.11. 04:00

Az igehirdetés történetét a nyomtatásban megjelent prédikációk alapján lehet feltárni és értékelni. Ez a megállapítás annak ellenére megáll, hogy az igehirdetés elsősorban szóbeli műfaj, mert a hit hallásból, Isten Igéjének hirdetése által adatik. Az igehirdetés…

Szerző: refdunantul  2009.12.10. 04:00

 Isten könyörül, de ez „akarásra” és „futásra” késztet. A helyesen értelmezett „predestináció” nem belenyugvásra sarkall (ne csinálj semmit - fatalizmus), és nem is arra, hogy megvessük az erkölcsi törvényt (úgyis mindegy mit teszek, hiszen…

Szerző: refdunantul  2009.12.09. 04:00

 Kálvint a tapasztalatai indították arra, hogy a Szentírást áttanulmányozva végiggondolja a kiválasztás kérdését. Isten Igéje hirdettetik, de nem egyforma az eredmény. Hogyan magyarázható az a szétválás, amely az emberek között végbemegy, midőn Isten kijelenti magát…

Szerző: refdunantul  2009.12.08. 04:00

Egy kedves testvérünk férje egy hónapja lázas beteg, hetek óta eszméletlen, állapota nem javul, és az orvosok nem találják a baj okát. A család kétségbe esett. Amikor a beteg férj magához tért, csak annyit sóhajtott: „jaj, legyen már vége!” Mi segíthet ilyenkor? Mai…

Szerző: refdunantul  2009.12.07. 04:00