Krisztus szabadságra váltott meg bennünket, ezért az újjászületett ember független minden külső szabálytól, rítustól, törvénytől; olyannyira szabad, hogy mindenben a szeretet által munkálkodó hit határozza meg életét. A hívő ember nem kívülről, nem belülről, hanem…

Szerző: refdunantul  2009.11.22. 04:00

Mindig ennek a világnak tapasztalati rendszeréből próbáljuk feldolgozni mindazt, amit Isten nekünk készített. Így állandóan mérhető elemekhez cövekeljük a hitünket: cselekvésekhez, rítusokhoz, életfolytatáshoz, kegyességhez, bibliaértelmezéshez. Olyan ez, mint amikor egy…

Szerző: refdunantul  2009.11.21. 04:00

Minden lelkészi szolgálat lényegét fogalmazza meg az Ige: a folyamatos személyes jelenlét fontosságát, az állandó pásztori munkát, látogatást, személyes kapcsolattartást. Ennek a szolgálatnak soha nincs vége, de e nélkül a gyülekezet sorvadni kezd. Pál távozása után mindig…

Szerző: refdunantul  2009.11.20. 04:00

Egy piramis alul széles, és felfelé fokozatosan szűkül, egészen a csúcsig, az utolsó kődarabig. Fordítva elképzelhetetlenül labilis lenne az egész építmény. A bálványimádás éppen ilyen, egy feje tetejére állított piramis: sok minden elférhet rajta egymás mellett, mint a…

Szerző: refdunantul  2009.11.19. 04:00

Barth Károly az „Evangélium és törvény” c. írásában világossá teszi számunkra a törvény lényegét. Az Isten Igéje, vagyis az a tény, hogy Isten szól hozzánk, minden formájában és minden körülmények között, mindig kegyelem. Ezért a törvény is, mint Isten szava…

Szerző: refdunantul  2009.11.18. 04:00

Késő este egy dokumentumfilmet vetítettek az egyik televízió csatornán az 1944-es délvidéki kínzásokról. A kövér foglyoknak „sztálin – kesztyűt” készítettek, ami azt jelenti, hogy elevenen felvágták kétoldalt a hájukat, és zsebet készítve beledugták saját…

Szerző: refdunantul  2009.11.17. 04:00

A keresztyénséget születése óta veszélyezteti az a balgaság, ami ellen Pál küzd a Galata levélben. Olyan nehezen fogadjuk el ugyanis azt a tényt, hogy Isten ingyen kegyelemből ajándékozza az üdvösséget. Isten ad, mégpedig feltételek nélkül. Mi pedig mindig hozzá akarjuk tenni a…

Szerző: refdunantul  2009.11.16. 04:00