Ez akkora lecke, amit mi keresztyének még nem tudtunk igazán megtanulni. Jót cselekedni mindenkor, mindenkivel (Galata 6,10)! A rosszra is jóval felelni. Ha megütnek, odatartani a másik arcunkat is (Máté 5,39). Imádkozni a minket üldözőkért. Tűrni a kárt (1Korinthus 6,7). Nem…

Szerző: refdunantul  2009.10.11. 04:00

A testi vágyak mindaddig a lélek ellen harcolnak, amíg az ember meg nem tapasztalja Jézus Krisztus megváltó irgalmát, aki az egész embert, testestől-lelkestől megszabadította. Ettől kezdve a testi vágyak érlelik a lelket, ugyanakkor a lélek áldássá formálja a testi vágyakat,…

Szerző: refdunantul  2009.10.10. 04:00

A kislányom ma sírva mondani akart nekem valamit, de nem volt időm meghallgatni, mert én egész nap az Úr ügyével foglalkoztam. Éjfél után értem haza. Ma sincs lefekvés az „Ige mellett” napi üzenetének megfogalmazása nélkül. Már fáradtan olvasom az Igét, ezért…

Szerző: refdunantul  2009.10.09. 04:00

A levél az üdvözlés után Isten túláradó magasztalásával folytatódik. Erre  okunk van, mert Isten Jézus Krisztus által újjászült bennünket élő reménységre (3), és ebben a reménységben (üdvösségben) az Ő hatalma meg is őriz bennünket (5). Ezért ujjongunk,…

Szerző: refdunantul  2009.10.08. 04:00

A munkához való viszonyunk árulkodik hitünkről is. A modern ember állandó tevékenysége, munka-bálványozása ugyanúgy a hitetlenség jele, mint némelyek dologtalansága. Az Úr eljövetelének helyes várása a szorgalmas élet. Pál erre példát mutatott Thesszalonikában is. A hívő…

Szerző: refdunantul  2009.10.07. 04:00

Naponta könyörögnünk kell az Isten Igéjének terjedéséért. Nem azért könyörgünk, hogy minél több emberre befolyásunk lehessen, és az Egyháznak ezáltal minél nagyobb hatalma legyen; hanem azért, hogy Krisztus lakjon bennünk, hit által, és minden elvetemültség és gonoszság…

Szerző: refdunantul  2009.10.06. 04:00

Lenyűgöző logikai felépítése van a mai igeszakasznak. Benne van e pár versben az egész keresztyén teológia. Pál hálát ad a gyülekezet hitéért. A hit válasz Isten kiválasztó szeretetére (bár e választ is Isten Lelke munkálja ki bennünk). Az ember a hit döntésében ráébred…

Szerző: refdunantul  2009.10.05. 04:00