Mi az igaz, és mi a hamis? Miért gyönyörűséges a hamisság? Miért szenvedéssel teli az igazság? Ki tudja a választ ezekre a kérdésekre? Egy bizonyos: az „igazsággal” sokan visszaéltek már, és lettek saját igazukat képviselve a hamisság urai. Az is tény, hogy az…

Szerző: refdunantul  2009.10.04. 04:00 · 1 trackback

Az élő hit természetéhez tartozik, hogy képes elhordozni minden nyomorúságot. Az Úr hordoz bennünket, így valójában Ő hordozza nyomorúságainkat is. Ha ezt elfelejtjük, egymagunk összeroskadunk a terhek alatt. A nyomorúság átfogóbb kifejezés, mint az üldöztetés, hiszen az…

Szerző: refdunantul  2009.10.03. 04:00

A másik ember megbecsülése ritkán tapasztalt erény. A megbecsülés azt jelenti, hogy észreveszem a másikat, előre engedem, túllépek önmagamon, és ezzel megtisztelem őt. A megbecsülés második lépése, hogy észrevesszük a másik ember fáradozásait, munkájának eredményeit; nem…

Szerző: refdunantul  2009.10.02. 04:00

Pál Krisztus eljövetelének várásában ad tanácsokat a gyülekezetnek. Többek között azt, hogy a hívő ember józanul várja az Urat, abban a munkában, amibe az Úr állította. Az élő hit soha nem csak érzelem, hanem a gondolkodás, az értelem megújulása, amihez persze társul a…

Szerző: refdunantul  2009.10.01. 04:00

Az akkori gyülekezet tagjai még életükben várták Jézus Krisztus visszajövetelét. Ezért nyugtalanította őket, hogy mi lesz azokkal a testvéreikkel, akik Krisztus visszajövetele előtt haltak meg? Erre Pál azt válaszolja, hogy akik Krisztus-hitben haltak meg, azokat Ő előhozza a…

Szerző: refdunantul  2009.09.30. 04:00

Isten kezdi el a munkát bennünk azzal, hogy újjászül Lelke által. Ez teljesen az Ő ajándéka, melynek következménye a Jézus Krisztusba vetett hit. De aztán Isten hatalmat ad az Övéinek arra, hogy Isten fiaivá legyenek (János 1,12). A rólunk gondolt, és újjászületésben…

Szerző: refdunantul  2009.09.29. 04:00

Pál őszintén megnyilatkozik előttünk, kitárja a szívét, legrejtettebb érzéseit. A thesszalonikai gyülekezet az ő öröme, és most nem lehet velük. Kibírhatatlannak tartja ezt a hiányt. Pál megtért emberként is emberként nyilatkozik. Nem szégyelli mindazt, ami benne lezajlik.…

Szerző: refdunantul  2009.09.28. 04:00 1 komment