Amikor ezeket a sorokat írom, az augusztusi négy napos hosszú hétvégén „pihen” az ország. A Balaton part bedugult. Nagy „bulik” készülődnek mindenfelé. Hajnalig rikoltoznak emberek ezrei. Ki tudja, mik történnek ilyenkor az éjszakában? A világ sok…

Szerző: refdunantul  2009.09.20. 04:00

Ábrahám a hívők atyja, hiszen az élő Isten szavára elindult arra a helyre, amit az Úr mutatott neki. Ott hagyta a biztos életfeltételeket az Isten által megígért hazáért. Keresztyén bizonyságtételekben gyakran halljuk azt a mondatot, hogy „ide és ide” hívott el az…

Szerző: refdunantul  2009.09.19. 04:00

A látható világot körülöleli a láthatatlan világ. Mindkettőnek alkotója az Isten, hiszen Ő minden létnek forrása, „Eredete”. Ennél tovább az emberi értelem soha nem hatolhat. A láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. A látható világban élők…

Szerző: refdunantul  2009.09.18. 04:00

A Zsidókhoz írt levél első fő része (első hat fejezet) azt hangsúlyozta, hogy milyen hatalmas Krisztusunk van, aki nagyobb az angyaloknál és Mózesnél. A levél második fő része azt hangsúlyozza, hogy Krisztus az igazi főpap, aki egyetlen, tökéletes áldozatával minden…

Szerző: refdunantul  2009.09.17. 04:00

A Sziget Fesztivál keresztyén sátrában szolgáltam a minap. Beszélgettünk a fiatalokkal, akik hangsúlyozták a sokféleség (multikulturalitás) fontosságát. A mai Igében ugyanakkor megragadott ez a kifejezés, hogy „egyetlen”. Az „egyetlen” azt jelenti, hogy a…

Szerző: refdunantul  2009.09.16. 04:00

Sok közöttünk a görcsös keresztyén, akik eljutnak a bűnlátásig és a bűnbánatig, de nem tudják elfogadni a bűnbocsánat örömét. Pedig a keresztyén élet örömteli élet. Rajongás nélküli teljes öröm ez, amely független a külső körülményektől, és mentes az állandó…

Szerző: refdunantul  2009.09.15. 04:00

Nem azért van ez így, mert Istent az áldozat vére kielégíti és megenyhülve megbocsátja azoknak bűneit, akikért az áldozatot bemutatják. Ez primitív gondolat, és nem biblikus: „Áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél” (10,8). Az áldozat kiontott vére egyrészt azt…

Szerző: refdunantul  2009.09.14. 04:00