A Balaton vizén felemelő jelenség az „aranyhíd”, amikor a felkelő nap beragyogja a hullámokat és utat vetít a két part közé. Evangéliumként hirdeti, hogy van út a túlpartra. Az áldozat különböző formái arról beszélnek, hogy az ember keresi az utat Istenéhez.…

Szerző: refdunantul  2009.09.13. 04:00

Összefoglalva olvashatjuk az eddigiek lényegét: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten jobbjára ült a mennyben. Jézus Krisztus áldozata ismét utat nyitott a mennybe, ahol az Isten eredeti szándéka szerinti élet érvényesül, hiszen a mennyei világot (a mennyei szentélyt) az Úr…

Szerző: refdunantul  2009.09.12. 04:00

Melkisédek Sálem királya és a magasságos Isten papja (1). Neve azt jelenti: az igazságosság királya; országának jelentése: békesség országa. Megáldja Ábrahámot és tizedet vesz tőle (1Mózes 14). Nem származása által lett pappá, mint a léviták. Mindezekkel áttöri a lévita…

Szerző: refdunantul  2009.09.11. 04:00

E nehéz szakasz esetében bátran hagyatkozzunk Ravasz László tömör, világos magyarázatára, tartalmilag idézve, mert nincs ennél jobb: Az Újszövetségben csak ez a levél tanít a jóvátehetetlen bukásról. Jézus a Szentlélek elleni bűnről szól. A kettő egy. Az elvetett ember is…

Szerző: refdunantul  2009.09.10. 04:00

Kicsoda Jézus Krisztus? Erre a kérdésre az Ige a zsidó kultusz jól ismert képével felel: Jézus Krisztus az igazi főpap. Akkor, ott a címzettek ezt értették. De mit jelent ez a kép a ma emberének? Hiszen ez a kép számos új kérdést vet fel a modern világ előtt. Ki a főpap? Aki…

Szerző: refdunantul  2009.09.09. 04:00 1 komment

Megcsendül bennem Borkó Julianna éneke: „Ez a világ csak baj halma, nincs itt senkinek nyugalma. Minden nap hoz új küzdelmet, vállainkra rak sok terhet” (454. dicséret). A nyugtalanság emberi életünk folyamatos tapasztalata: valami nagyon fontos, a legfontosabb hiányzik. Ezt…

Szerző: refdunantul  2009.09.08. 04:00

 Ha zenét hallgatok, igyekszem minél előbb felfedezni a fő témát, amire az egész tétel felépül. A Zsidókhoz írt levél első két része elvi tisztázás, miszerint Jézus Krisztusban Isten emberré lett. A harmadik részben Jézus Krisztust az Ige apostolnak (3,1 - 4,13) és…

Szerző: refdunantul  2009.09.07. 15:00