A kezemben tartok egy súlyos lexikon-kötetet. A vastag könyv teljesen ráhagyatkozik a kezemre, „nem is tehet mást”, mert ha kihúzom alóla a kezem, könyörtelenül lezuhan a földre. A hit ugyanez! Teljes ráhagyatkozás az élő Istenre. Nélküle „aláhullik” az életünk. Ábrahám hitt Isten ígéreteiben, minden körülmények között. Még akkor is hitt az Úrban, amikor a tények teljes reménytelenséggel vették körül: „reménység híján is reménységgel hitt!” (18). Hitte, hogy Isten mindent megcselekedhet: aki létre hívta a nem létezőket, ma is megelevenítheti a „holtakat”, még az én reménytelen szívemet is. Ezt Krisztus feltámadásával bizonyította. Bízzunk abban, hogy az Ő keze határtalan szeretettel hordoz bennünket. Ez a kéz Krisztus.
1 Sámuel 25
25. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.11.29. 04:00