Krisztus szabadságra váltott meg bennünket, ezért az újjászületett ember független minden külső szabálytól, rítustól, törvénytől; olyannyira szabad, hogy mindenben a szeretet által munkálkodó hit határozza meg életét. A hívő ember nem kívülről, nem belülről, hanem felülről vezérelt élet. A krisztusi ember szabad a szeretetre, örömre, békességre, türelemre, szívességre, jóságra, hűségre, szelídségre, önmegtartóztatásra (22-23). Péter apostol is hasonlóképpen ír a Lélek gyümölcsiről (2Péter 1,5-7). Urunk add nekünk ezt a szabadságot.
1 Sámuel 18
93. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.11.22. 04:00