Barth Károly az „Evangélium és törvény” c. írásában világossá teszi számunkra a törvény lényegét. Az Isten Igéje, vagyis az a tény, hogy Isten szól hozzánk, minden formájában és minden körülmények között, mindig kegyelem. Ezért a törvény is, mint Isten szava és nyilvánvaló akarata: kegyelem, azaz Jézus Krisztus. Amit Isten értünk tett, abból leolvashatjuk azt, amit Isten tőlünk kíván. Isten kegyelmének és akaratának történése, mint törvény lesz nyilvánvalóvá előttünk. Isten Krisztusban való testet öltéséből az önmegtagadás parancsa következik; Krisztus keresztjéből a mi keresztjeink felvételének parancsa; a feltámadásból pedig a mi megújulásunk lehetősége és követelménye fogalmazható meg. A törvény nem más, mint szükséges formája az evangéliumnak.
1 Sámuel 15
7. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.11.18. 04:00