Isten Igéje élő és ható. Az Úr munkálkodik, és evangéliuma elvégzi az emberek szívében az Ő akarata szerinti megújítást. Ahol azonban az Úr munkálkodik, ott annál nagyobb erővel munkálkodik a Sátán is, főként irigység formájában. Isten népe között azóta is a legnagyobb kísértés az irigység. Pál pogányok közötti missziójának rendkívüli eredményei irigységet váltottak ki a zsidókeresztyének némely csoportjai között: másoké is lehet az Úr ígérete, nemcsak az övéké, és éppen Pál által? A Galata levél célja, hogy megvédje azokat a pogányokból lett keresztyéneket, akiket zsidókká akartak tenni, azért, hogy keresztyének lehessenek, kötelezve őket arra, hogy megtartsák a zsidó rituális előírásokat. Pál ezért hangsúlyozza, hogy Péter és ő is ugyanazt az evangéliumot prédikálják, és ennek látható jele, hogy az Úr munkál az evangélium hirdetése által a zsidók és a pogányok között egyaránt. A Galata levélben az evangélium egyetemessége győzedelmeskedik minden szűkkeblűségen és hagyományos formalizmuson.

1 Sámuel 11

33. zsoltár

 

Szerző: refdunantul  2009.11.13. 04:00 1 komment