A gyógyszer összetételét pontosan meg kell határozni, hiszen az attól való legkisebb eltérés is halálos méreggé változtathatja az orvosságot. Ugyanarra a krisztusi alapra sokféle módon lehet építkezni (1Korinthus 3,11-13), és ki hogyan épített rá, majd nyilvánvaló lesz. De az alap az Egyházban csakis Krisztus lehet. E tekintetben nincs helye semmiféle bizonytalanságnak. Pál ezért határozott. Az evangélium nem közmegegyezés által jön létre, hanem Isten Krisztusban véghezvitt cselekvése által. Sok szép, igaz, fontos lehet még a világban, de mindezekhez is csak az evangélium igazsága visz közelebb. Az egységből soha nem lesz tiszta evangélium, de a tiszta evangélium közelebb vihet az egységhez.

1 Sámuel 9

123. zsoltár

 

Szerző: refdunantul  2009.11.11. 04:00