Már a keresztyénség hajnalán megjelentek azok a problémák, amelyekkel azóta is küzdünk. Krisztus megváltott, de…!!! Nem vagy igaz keresztyén, amíg ezt és ezt teszed, illetve ezt és ezt nem teszed. Az Úr Jézus Krisztus kegyelmét mindig ki akarjuk egészíteni a mi emberi buzgalmunkkal, mert így ki akarunk emelkedni testvéreink közül, eljutva egészen odáig, hogy mi jó keresztyének vagyunk, ők pedig nem…Mindezek mögött felsőbbrendűségi vágy rejtőzik. Mindenki, aki Krisztusban van, birtokolja Krisztus teljes „valóságát”, míg minden emberi kiegészítés (16) legfeljebb csak árnyéka Krisztusnak, és felfuvalkodáshoz vezet. Krisztusban senkinek sem jut kevesebb, vagy több. Itt senki sem nemesebb a másiknál. A megszentelődés útján járhat valaki előrébb, mint a másik; ez azonban csakis alázatos hálára és segítő szeretetre indíthat.
1 Sámuel 5
499. dicséret

 

Szerző: refdunantul  2009.11.07. 04:00