Nagyon könnyű megtéveszteni a másik embert. Főként a vallás területén. Ez egy igen ingoványos talaj. Ezért figyelmeztet Jakab, hogy a tanítók a tiszta Ige talaján álljanak, mert egyébként csak károkat okoznak. Vannak olyan emberek, akik nagyon befolyásolhatók; a tanítókra istenként néznek, akiktől életük működésének pontos receptjét várják. Ezeket az embereket a legkönnyebb megtéveszteni. Pál most elsősorban a megtévesztő szavak veszélyére hívja fel a figyelmet. A szép beszéd „ördögien veszélyes” (Bonhoeffer), mert valamiről meg akar győzni, bizonyos érdekek mentén. A keresztyén igehirdetés soha nem akar meggyőzni, hanem a Lélek erejével bizonyságot tesz Krisztusról, miközben az Úr majd munkálkodik, ha akar! Merjük kétkedve fogadni a túlzott ékesszólást, a célzatos történeteket, a teátrális fellépést. Isten Igéjének hirdetése ezzel szemben Léleknek és erőnek megmutatása.
1 Sámuel 4
60. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.11.06. 04:00