A vasárnapi istentisztelet után egy budapesti fiatalember megkérdezte, hogy nálunk reformátusoknál miért csak a betegség és a szenvedés Isten erejével való elhordozása kap hangsúlyt, és miért nem szólunk ugyanígy a gyógyulás Isten hatalma általi lehetőségéről, amire szintén számos bibliai Ige bíztat bennünket? Többek között a mai Ige is: „A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt…” (15). Valóban mindkettő egyformán fontos, hiszen az Úr ma is hatalmas, gyógyító Úr; megszabadíthat, vagy ad erőt a szenvedés elhordozásához, akarat szerint. Fogadjuk el az Ő akaratát, de sokkal bátrabban merjünk kérni Tőle gyógyulást, konkrét nyomorúságból való szabadítást; mert sokkal kevesebbet várunk az Úrtól, mint amit Ő adni akarna nekünk, és nem kapjuk, mert nem kérjük, vagy nem hittel kérjük azt (Jakab 4,3).
1 Sámuel 1
511. dicséret

Szerző: refdunantul  2009.11.02. 04:00