A gonoszság tudatos ellenállás Isten lelkének. A gonosz ember Isten akarata ellen szegül, haszonlesően önmagának él, a másikat pedig folyamatosan bántja. A mai Ige leírja a gonoszság jellemzőit, a gonoszokra váró ítéletet, és ezzel a gonoszságból megtérésre hív. A gonoszok testi vágyaknak hódolnak: mulatozók, szemük paráznasággal van tele, cselekedeteiket kapzsiság vezérli; mindebben önfejűek és vakmerőek, egész életvitelükben pedig istenkáromlók (10-14). A gonoszság bére a sötétség homálya (17). Az Úr az istenfélőket kiszabadítja a megpróbáltatásokból (9), a gonoszokon pedig állandósul az istentelenség állapota, amit választottak. Ez a kárhozat. Az igaz ember Krisztus kegyelméből igaz, s nem az érdemeiért, de ez a kegyelem elkezd munkálni benne, és egyre inkább megtisztítja életét.
2 Mózes 29
65. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.10.20. 04:00