A kívánság elkerülhetetlen, mert megromlott emberlétünk része. Attól kezdve lesz bűnös egy kívánság, amikor a mi javunkat szolgáló isteni rend ellen fordul, és megrontja azt. A kívánság ilyenkor megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz (Jakab 1,15). Éhesnek lenni olyan kívánság, amely emberlétünk része, de ennek nyomán (visszaélve a jólét adta lehetőségekkel) folyamatosan degeszre enni magunkat már bűn. A hozzánk illő társra vágyni biblikus kívánság, de minden szép nőre (jóképű férfira) kihívó kívánsággal tekinteni már bűn. Nem a szép szemlélése a bűn, hanem az a következmény, ami mindebből kibontakozhat; életeket, házasságokat, családokat, lelkeket szaggatva széjjel. Nem a többre vágyás kívánsága a bűn, hiszen az Ige bíztat arra, hogy akarjunk többé lenni; hanem az a bűn, hogy nem Krisztusban, Krisztus által és krisztusi módon akarunk többé lenni. Krisztusban isteni természet részeseivé lettünk (4). Ettől kezdve Ő él bennünk, Ő mozgat és vezet, Ő tereli kívánságainkat az élet medrébe.
2 Mózes 27
91. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.10.18. 04:00