Naponta könyörögnünk kell az Isten Igéjének terjedéséért. Nem azért könyörgünk, hogy minél több emberre befolyásunk lehessen, és az Egyháznak ezáltal minél nagyobb hatalma legyen; hanem azért, hogy Krisztus lakjon bennünk, hit által, és minden elvetemültség és gonoszság távozzék a szívünkből (2). Ahol Isten Igéje terjed, ott Krisztus úrrá lesz az emberi élet felett; ott az ember újjászületik, megigazul és megszentelődik, majd megdicsőül (Róma 8,29-30), Minél több a krisztusi ember egy társadalomban, annál rendezettebb és boldogabb az élet. Figyeljük meg pontosan a Pál fogalmazását: könyörögjetek értünk, hogy terjedjen az Ige. Szoros összefüggés van az evangélium terjesztői, és annak terjedése között: ha mások látják hitünk gyümölcseit, nyitottabb a szívük Krisztus felé. Éppen ezért kritika felénk az a tény, hogy özönvízként terjed e világon minden, ami nem az élő Isten szerint való; az Úr Igéje iránt pedig alig tapasztalunk fogékonyságot. Könyörülj Urunk!
2 Mózes 15
68. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.10.06. 04:00