Az élő hit természetéhez tartozik, hogy képes elhordozni minden nyomorúságot. Az Úr hordoz bennünket, így valójában Ő hordozza nyomorúságainkat is. Ha ezt elfelejtjük, egymagunk összeroskadunk a terhek alatt. A nyomorúság átfogóbb kifejezés, mint az üldöztetés, hiszen az üldöztetés a nyomorúság egy fajtája, de sok egyéb nyomorúságos helyzetet is megtapasztalhatunk. Kórházlátogatás során döbbenünk rá arra, hogy milyen nyomorúságokat kell elhordozni embereknek. Mi hogyan hordoznánk el ezeket? Pál azt írja a gyülekezetről, hogy hitük nőttön nő (3). Urunk növeld hitünket, hogy Veled elhordozhassunk minden terhet. Könyörülj rajtunk akkor is, ha engedetlenségünk kerget szorult helyzetbe, hogy javunkra legyen a nyomorúság.

2 Mózes 12,21-51

37. zsoltár

 

Szerző: refdunantul  2009.10.03. 04:00