Az akkori gyülekezet tagjai még életükben várták Jézus Krisztus visszajövetelét. Ezért nyugtalanította őket, hogy mi lesz azokkal a testvéreikkel, akik Krisztus visszajövetele előtt haltak meg? Erre Pál azt válaszolja, hogy akik Krisztus-hitben haltak meg, azokat Ő előhozza a halálból. Egy sorrendet is felállít. Amikor az Úr visszajön, először az Úrban elhunytak támadnak fel, és velük együtt a még élő hívők is elragadtatnak, hogy mindnyájan az Úrral legyenek. Az örök élet konkrét távlatai maradandó vigasztalással tölthetik el szívünket: „Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk”! (348. dicséret). Ma azonban sokan tovább kérdeznének: és mi lesz azokkal, akik nem hihettek Krisztusban, mert Krisztus születése előtt éltek? Egy bizonyos: az élő Isten Krisztust azokon kéri számon, akik Őt megismerhették. Nekünk ez a lehetőség megadatott. Élünk-e vele és Általa?

2 Mózes 10

253. dicséret

 

Szerző: refdunantul  2009.09.30. 04:00