„Ezt az ígéretet arra a végső záradékra kell értenünk, melyet Isten nekünk Krisztusban hirdetett ki” (Kálvin). A hit hősei a krisztusi beteljesedés nélkül is állhatatosan ragaszkodtak a felismert igazsághoz, ezért szenvedést is vállaltak. Nekünk hasonló állhatatosságot kellene tanúsítanunk, hiszen Krisztusban Isten ígéretei beteljesedtek. Nem csüggedhetünk tehát, még akkor sem, ha az „időben” mutatkozó tények elkeseredésre adnak okot, hiszen Krisztus feltámadása óta mindent az örökkévalóság összefüggéseiben szemlélhetünk.
2 Mózes 1
129. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.09.21. 04:00