Sok közöttünk a görcsös keresztyén, akik eljutnak a bűnlátásig és a bűnbánatig, de nem tudják elfogadni a bűnbocsánat örömét. Pedig a keresztyén élet örömteli élet. Rajongás nélküli teljes öröm ez, amely független a külső körülményektől, és mentes az állandó önvádtól. A Krisztussal közösségben élő ember átéli, hogy „teljes öröm van tenálad” (Zsoltárok 16,11). Krisztus áldozata tökéletes, teljes, egyszer és mindenkorra érvényes. Ezt az ószövetségi áldozat nem tudta elérni, ezért jogos volt az állandó bűntudat. Aki Krisztusban van, az megszabadul ettől a szorongatástól, mert bizonyosan tudja, hogy bűnbocsánatot nyert. Éppen ez a tény erősíti meg őt abban, hogy valósággal le is tegye bűneit.
1 Mózes 45
80. zsoltár
 

Szerző: refdunantul  2009.09.15. 04:00