Összefoglalva olvashatjuk az eddigiek lényegét: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten jobbjára ült a mennyben. Jézus Krisztus áldozata ismét utat nyitott a mennybe, ahol az Isten eredeti szándéka szerinti élet érvényesül, hiszen a mennyei világot (a mennyei szentélyt) az Úr építette, nem pedig ember (2). Ezért ez sokkal inkább jobb mindennél. Mivel van út a mennybe, ezért a mennyei világ erői betölthetik, és széppé tehetik földi életünket is.
1 Mózes 42
210. dicséret

Szerző: refdunantul  2009.09.12. 04:00