Melkisédek Sálem királya és a magasságos Isten papja (1). Neve azt jelenti: az igazságosság királya; országának jelentése: békesség országa. Megáldja Ábrahámot és tizedet vesz tőle (1Mózes 14). Nem származása által lett pappá, mint a léviták. Mindezekkel áttöri a lévita - ároni papság rendjét. Benne Isten új főpapságot alapított (Zsoltár 110,4): Krisztus az igazi főpap a Melkisédek rendje szerint. Ilyen főpap kellett nekünk, aki egyszeri, tökéletes áldozatával bűneinkért tökéletesen eleget tesz. A lévita papság újból és újból bemutatta áldozatát, mert ez nem szerzett tökéletes bűnbocsánatot. Krisztus áldozatát Isten elfogadta. Megváltott emberek vagyunk! Ez a bizonyosság mindenkor örömmel és erővel tölti el a szívünket.
1 Mózes 41,37-57
266. dicséret

Szerző: refdunantul  2009.09.11. 04:00