E nehéz szakasz esetében bátran hagyatkozzunk Ravasz László tömör, világos magyarázatára, tartalmilag idézve, mert nincs ennél jobb: Az Újszövetségben csak ez a levél tanít a jóvátehetetlen bukásról. Jézus a Szentlélek elleni bűnről szól. A kettő egy. Az elvetett ember is megteheti a Krisztushoz vezető utat, de az utolsó ponton örökre visszaesik. Gondoljunk Júdásra. Ez az elesés nem egyes bűnök elkövetése, hanem végleges árulás, szembefordulás az Úrral, mindazzal, amit eddig hitt. Igazában az elkárhozott emberi alaptermészet kibukkanása ez. Olvassuk azonban tovább a sorokat: „rólatok azonban jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár” (9). A hívő ember ezzel a reménységgel tekintsen minden emberre. A többi az Úr kezében van. Az Úrhoz tartozókat pedig senki és semmi sem választhatja el az Ő szeretetétől (Róma 8,38-39).
1 Mózes 41,1-36
257. dicséret

Szerző: refdunantul  2009.09.10. 04:00