Kicsoda Jézus Krisztus? Erre a kérdésre az Ige a zsidó kultusz jól ismert képével felel: Jézus Krisztus az igazi főpap. Akkor, ott a címzettek ezt értették. De mit jelent ez a kép a ma emberének? Hiszen ez a kép számos új kérdést vet fel a modern világ előtt. Ki a főpap? Aki áldozatot mutat be Isten előtt a bűnökért. Miért van szükség áldozatra? Áldozatra azért van szükség, mert Isten tökéletes, az ember pedig bűnös. A főpap maga is bűnös ember, áldozata önmagára is vonatkozik. Igénk mindezt Krisztusra alkalmazza. Krisztus testi élete idején alá volt vetve minden emberi nyomorúságnak, kivéve a bűnt. Halálig való engedelmességével örök üdvösség szerzője lett azoknak akik neki engednek. Mi mindezt értjük, hisszük. De vannak-e új képek, eleven fogalmak, amelyek a ma embere számára világítják meg a legfontosabb igazságot: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó?
1 Mózes 40
5. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.09.09. 04:00 1 komment