Ha zenét hallgatok, igyekszem minél előbb felfedezni a fő témát, amire az egész tétel felépül. A Zsidókhoz írt levél első két része elvi tisztázás, miszerint Jézus Krisztusban Isten emberré lett. A harmadik részben Jézus Krisztust az Ige apostolnak (3,1 - 4,13) és főpapnak (4,14 - 10,18) nevezi. Ezzel az író a levél két fő témáját jelenti be. Jézus, mint apostol, az Isten ügyét képviseli az emberek előtt; mint főpap, az emberek ügyét képviseli Isten előtt. Jézus, mint apostol, hű a megbízójához, Istenhez, akárcsak Mózes, de sokkal nagyobb Mózesnél. Mózes a ház lakója, Jézus Krisztus a ház tulajdonosa; Mózes szolga, Jézus pedig Fiú; Mózes bizonyságot tesz arról, amit hirdetnie kell, Jézus pedig az, akiről bizonyságot tesznek, sőt Aki által szól a bizonyságtétel. Ez a bizonyságtétel ma is szól! Meg ne keményítsük a szívünket (15)!
1 Mózes 38
43. zsoltár

Szerző: refdunantul  2009.09.07. 15:00