HA LÁTJUK A LÉNYEGET, akkor a lényeg szemszögéből már szabad figyelni a részletekre, és abban is fellelhetjük a lényegre vonatkozó üzeneteket. – 1. A szent hajlék udvara keleti tájolással és kapuval, 50 méter hosszú és 25 méter széles volt, ezüstkampóra akasztott szőnyegfal borította, réztalpakon nyugvó oszlopok tartották. – 2. Ez a hajlék ékes, tiszta, tökéletes, meleg; – véd, óv mindenféle hajléktalanságtól (Zsoltárok 90,1). Boldog az, aki Isten megváltó szeretetének közelében, az Úr udvarában élhet (Zsoltárok 84,1–5). Jó tudni, hogy Jézus Krisztus felfedte előttünk a szentélyt is. De ha az udvarig jutunk, már akkor is a hajlékban vagyunk, mert látjuk a szentélyt. – 3. Ez a hit: minden körülmények között tudjuk, hogy Jézus Krisztusban örök hajlékunkká lett az Isten, ha még nem is a szentélyben, de a hajlékban vagyunk, a megváltás udvarán, ahonnan már látszik a szentély; – akkor is, ha itt még sokféle „homály” próbálná is elfedni azt a szemünk elől.

Máté 25,1–13

366. dicséret

* A teljes igemagyarázat:

HA LÁTJUK A LÉNYEGET, akkor a lényeg szemszögéből már szabad figyelni a részletekre, és abban is fellelhetjük a lényegre vonatkozó üzeneteket.

– 1. A szent hajlék udvara keleti tájolással, 50 méter hosszú és 25 méter széles volt.

A hosszú oldalakon lenből készült szőnyegfal ékesítette az udvart, és itt húsz–húsz oszlop tartotta a sátrat, amelyek réztalpakon álltak, és ezüst kampók kötötték azokat egymáshoz.

Ezekre a kampókra akasztották a szőnyegfalat is.

A déli, 25 méteres oldalon tíz oszlop tartotta a hajlékot, előtte szőnyegfallal.

Keleten, a hajlék bejárata 10 méter széles volt, amit három és három oszloppal és méretben ide illő szőnyegfallal határolt a sátor, jobbról és balról.

A kaput művészi kék és piros bíborból és karmazsin–fonálból szőtt lenfüggöny fedte, négy oszlop tartotta.

A szent hajlék udvarának cövekei is mind rézből készültek.

– 2. Ez a hajlék ékes, tiszta, tökéletes, meleg; – véd, óv mindenféle hajléktalanságtól (Zsoltárok 90,1).

Boldog az, aki Isten megváltó szeretetének közelében, az Úr udvarában élhet (Zsoltárok 84,1–5).

Jó tudni, hogy Jézus Krisztus felfedte előttünk a szentélyt is.

De ha az udvarig jutunk, már akkor is a hajlékban vagyunk, mert látjuk a szentélyt.

– 3. Ez a hit: minden körülmények között tudjuk, hogy Jézus Krisztusban örök hajlékunkká lett az Isten.

Ha még nem is a szentélyben, de a hajlékban vagyunk, a megváltás udvarán, ahonnan már látszik a szentély; – akkor is, ha itt még sokféle „homály” próbálná is elfedni azt a szemünk elől.

– 4. A dolgozószobámból tökéletesen rálátok a szomszédos, Öreghegy tövében magasodó gyülekezeti házunkra.

Éppen most újíthatjuk fel.

Ajándék ez az épület, mindenestől.

Bár az épületet soha nem látom tisztán, csak „homályosan” sejlenek fel kontúrjai, mert mindig eltakarja előlem dolgozószobám függönye.

De tudom, hogy ott van, látom azt is, amit éppen testi szemeimmel nem láthatok.

Hiszen a hajlék udvarában vagyok…

Szerző: refdunantul  2018.03.24. 04:00

MÉRCÉT ad az Isten, a szent sátor lapjait, oldalait, kárpitját és berendezéseit illetően is. – 1. A minta szinte a fárasztó, alig követhető részletekig, mindenre kitér. El lehet kezdeni versről versre haladva tanulmányozni, felfogni és értelmezni a leírást, majd ez alapján rekonstruálni a szent sátor kinézetét. Sokan nagy élvezettel teszik ezt. Tisztelem is őket érte. Hiszen szent dologról van itt szó, az Isten megváltó közelségét, szeretetét kifejező szentélyről. A leírás részletessége is ezt a szentséget hirdeti. – 2. Vigyázzunk azonban, mert a részletek fontosak lehetnek, de egyben veszélyesek is, mert elterelik a figyelmünket a lényegről, a leírás mögötti életadó üzenetről, az isteni szándékról. Sokan annyira „imádják” a részleteket, hogy még az Isten szeretetéről is elfeledkeznek, ha az Írás betűjét kell képviselni, és akár a megváltás könyvének Igéiből is képesek hurkot fonni a másik nyakára! – 3. Engem egyre inkább fárasztanak a részletek. Urunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban kimondtad a lényeget, ami felüdít, üdvözít.

Máté 24,23–51

367. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.03.23. 04:00

A SZENT SÁTOR. – 1. A szent sátor azt hirdeti, hogy Isten a népe között lakik (8; János 1,14), velük van (Máté 1,23). – 2. A szent sátrat pontos isteni minta alapján (9), hitbéli felajánlásokból valósították meg (1–7). Nem az emberi találékonyság művészi alkotása ez, hanem a Mózesnek adott minta alapján készült el. Ez nem azt jelenti, hogy Mózes látott a hegyen egy „mennyei szentélyt” (9,40), és az alapján, elkészítette annak földi mását. Nem erről van szó. Isten elsősorban nem láttat, hanem szól és cselekszik, amelyekkel kijelenti népe iránti megváltó szeretetét. – 3. Ez a minta: Isten megváltó szeretete. Ez alapján először engesztelő áldozatokat mutatnak be a szentélyben, könyörögve ezért a megváltó szeretetért. Aztán Jézus Krisztus tökéletes áldozata óta, Isten Igéje és Lelke által részesülünk ebből a megváltó szeretetből, és továbbadjuk azt. A szentély azóta maga Jézus Krisztus (János 2,21). – 4. A minta pedig továbbra is az Isten megváltó szeretete, amely testet öltött Jézus Krisztusban. Csak ehhez az isteni, megváltó szeretethez igazodva, abból töltekezve, azt továbbadva van értelme az emberi életnek. Minden kreativitás, egy határon túl már eltér ettől a mintától, és gyarló önmegvalósításba kezd. Minden gonosz ebből fakad!*

Máté 24,1–22

210. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Ki kell teljesedni az emberi életnek, de Isten kezében.

Tehát nem az egyéni találékonysággal van a baj, hanem a gyarló lelkülettel.

Felmerül a kérdés, hogy miként fog ez, a felsorolt nemes anyagokból megvalósulni, a pusztai szűkösségben.

Ez a hit: bár tudatában vagyok az adottságok és a lehetőségek szűkösségének, mégis belefogok, és közben Isten cselekszik.

 

Szerző: refdunantul  2018.03.22. 04:00

ISTEN KÖZELSÉGE.* – 1. Isten szent, tiszta és tökéletes (9). Ezért Istent ember nem láthatja, csak közelségét tapasztalhatja meg (2; 9). Isten közelség jó. (Máté 17,4; Filippi 1,23) – 2. Olyan a szent Isten közelségének megtartó szeretete, bocsánat a képért, mint a futóláncra kötött makrancos kutya, akit nem lehet elengedni, mert folyton elszökik, kárt csinál magában, másokban. Régen, falusi portákon ez megszokott látvány volt, és nem számított állatkínzásnak, mert egyébként a kutya elbitangolt, másokra támadt, tyúkokat mészárolt, nem bírt magával, így előbb-utóbb agyonütötték valahol. A futólánc rabsága jelentette számára a legnagyobb biztonságot és szabadságot. – 3. Ilyen Isten közelsége, szentsége, szeretete, amely ebben a világban törvényként, minket megtartó, féken tartó „futóláncként” jelenhet meg. Mi mennénk vesztünkre, de Isten nem enged, mert szeret. Eljön azonban az az idő, amikor meglátjuk Istent színről-színre. Itt, ez a hetvennégy férfi, csak Isten „lábainak zafírtisztaságáig” tekinthetett. De ennek a közelségnek az volt a jele, hogy egy pillanatra „eloldották a láncot”, szabadon „örülhettek”, ehettek, ihattak (9–11). Jézus Krisztusban megláttuk az Istent (János 14,9), szabadok vagyunk, amit engedelmességben élünk meg itt, odaát pedig maradéktalanul (Galata 5,1).

Máté 23,37–39

212. dicséret

* A teljes igemagyarázat:

ISTEN KÖZELSÉGE.

– 1. Isten szent, tiszta és tökéletes (9).

Ezért Istent ember nem láthatja, csak közelségét tapasztalhatja meg (2; 9).

Isten közelség jó. (Máté 17,4; Filippi 1,23)

Ezt a közelséget pedig Isten Igéje és soha el nem múló szeretete által tapasztalhatjuk meg ebben a világban.

Isten Igéjét itt Mózes kapta az Úrtól; – testvére, Áron, és annak két legidősebb fia, Nádáb és Abíhú, valamint hetven vén jelenlétében.

Mózes, Isten Igéjét továbbadta népének, amelyet Isten népe engedelmesen elfogadott.

Isten pedig szövetséget kötött népével (1–8).

Isten Igéje ehhez a világhoz igazodva, abban testet öltve jelenít meg „valamit” Isten lényének befogadhatatlan szentségéből.

Ez a szentség bennünket is megragad, megköt, engedelmessé formál, egyre inkább megtisztít.

Soha nem leszünk tökéletesek, de a szövetség vére, az áldozati állatok vére, Jézus Krisztus vére hirdeti, hogy Isten akkor sem engedi el népét, ha azok elszakadnának tőle.

Isten Igéjének ez a legfontosabb üzenete, Isten megtartó szeretete, amelytől senki és semmi el nem választhat bennünket (Róma 8,38).

Isten szentségéhez tartozik az Ő irántunk való, soha el nem múló hűsége és szeretete.

– 2. Olyan a szent Isten közelségének megtartó szeretete, bocsánat a képért, mint a futóláncra kötött makrancos kutya, akit nem lehet elengedni, mert folyton elszökik, kárt csinál magában, másokban.

Régen, falusi portákon ez megszokott látvány volt, és nem számított állatkínzásnak, mert egyébként a kutya elbitangolt, másokra támadt, tyúkokat mészárolt, nem bírt magával, így előbb–utóbb agyonütötték valahol.

A miénk is így járt egykor…

A futólánc rabsága jelentette számára a legnagyobb biztonságot és szabadságot.

– 3. Ilyen Isten közelsége, szentsége, szeretete, hűsége, amely ebben a világban törvényként, ha úgy tetszik, minket megtartó, féken tartó „futóláncként” jelenhet meg.

Mi mennénk vesztünkre, de Isten nem enged, mert szeret.

Eljön azonban az az idő, amikor meglátjuk Istent színről–színre.

Itt, ez a hetvennégy férfi csak Isten közelében lehetett, csak Isten „lábainak zafírtisztaságáig” tekinthettek, csak megsejtethettek valamit Isten szentségéből, közelségének tisztaságából, áldásból és szeretetéből.

Nem véletlen, hogy ennek a közelségnek éppen az volt a jele, hogy egy pillanatra „eloldották a láncot”, szabadon „örülhettek”, ehettek, ihattak, mert majdnem látták az Istent (9–11).

Jézus Krisztusban megláttuk az Istent (János 14,9), szabadok vagyunk, amit engedelmességben élünk meg itt, odaát pedig maradéktalanul (Galata 5,1).

Szerző: refdunantul  2018.03.21. 04:00

ISTEN ÜNNEPLÉSRE HÍVJA NÉPÉT. – 1. Ennek az ünneplésnek oka van, tehát van miért ünnepelni, örülni, hálát adni, hiszen szabadító (9) és gondviselő (15–19) Istenünk van, aki előttünk jár, megőriz az úton, elvisz arra a helyre, amit kijelölt nekünk, hogy aztán végső otthonunkba is bizonnyal megérkezzünk (20–32). – 2. Ez az ünneplés aztán örömmel tölti meg a hétköznapokat is, megáldja egymáshoz való viszonyunkat (1–13), szeretteinkkel (1–3), ellenségeinkkel (4–9) és a teremtett világgal (10–13) való kapcsolatunkat (32–33). – 3. A Reformációi Emlékbizottság záró ülésén azt állapítottuk meg, hogy végre mi, protestánsok is tudtunk egy kicsit ünnepelni, felszabadultan örülni, közösségben hálát adni szabadító Istenünk előtt. Mi, protestánsok nehezen tudunk ünnepelni, örülni. Ezt sokkal hitelesebben gyakorolják katolikus testvéreink. Mi állandóan gondolkodunk, elemzünk, stratégiákat gyártunk, panaszkodunk, és még a prédikációban is jól megdolgoztatjuk a hallgatóságot. Nem tudunk csak úgy ünnepelni. Pedig van okunk ünnepelni, Jézus Krisztus feltámadott, ennek pedig áldott következményei vannak mindennapjainkra és öröklétünkre nézve.

Máté 23,23–36

36. zsoltár

* A teljes igemagyarázat:

ISTEN ÜNNEPLÉSRE HÍVJA NÉPÉT.

– 1. Ennek az ünneplésnek oka van!

Tehát van miért ünnepelni, örülni, hálát adni, hiszen szabadító (9) és gondviselő (15–19) Istenünk van, aki előttünk jár, megőriz az úton, elvisz arra a helyre, amit kijelölt nekünk, hogy aztán végső otthonunkba is bizonnyal megérkezzünk (20–32).

Isten népe az ünneplésben mennyei örömmel töltődik fel, szabadító és gondviselő Istenének színe előtt, Ővele közösségben.

– 2. Ez az ünneplés aztán örömmel tölti meg a hétköznapokat is: – megáldja egymáshoz való viszonyunkat (1–13), szeretteinkkel (1–3), ellenségeinkkel (4–9) és a teremtett világgal (10–13) való kapcsolatunkat.

Az ünneplés nagy áldása az is, hogy az ebből fakadó öröm és reménység, valamint bizonyosság türelmet ajándékoz nekünk, tudva, hogy Isten ígéretei nem azonnal, hanem fokozatosan, az Isten időszámítása szerint teljesednek be (29–30).

Az ünneplő ember a hétköznapokban türelmes, valamint elégedett, mert ismeri életének Isten által kiszabott határait (31).

Ugyanakkor az ünneplő ember mindenhol és mindenkor szelíd bátorsággal vállalja Istenét, hitét, még a legnehezebb helyzetben is; – noha Isten embere soha nem támad, nem ellenségeskedik; – de nem is köt hitetlen szövetséget csupán érdekből; – hanem hűséggel megmarad az Úr útján (32–33).

– 3. A Reformációi Emlékbizottság záró ülésén azt állapítottuk meg, hogy végre mi, protestánsok is tudtunk egy kicsit ünnepelni, felszabadultan örülni, egymással közösségben hálát adni szabadító Istenünk előtt.

Ezt azért is emeltük ki, mert mi, protestánsok nehezen tudunk ünnepelni, örülni.

Ezt sokkal hitelesebben tudják gyakorolni katolikus testvéreink.

Mi állandóan gondolkodunk, elemzünk, stratégiákat gyártunk, panaszkodunk, és még a szegényes liturgia által keretezett prédikációban is jól megdolgoztatjuk a hallgatóságot, akik igen kénytelenek figyelni ahhoz, hogy követni tudják a nehéz Igék és a nehéz igehirdetések gondolatmenetét.

Nem tudunk csak úgy ünnepelni.

Pedig igehirdetéseink is lehetnének egyszerűbbek, amelyek egyszerűen felragyogtatják a krisztusi örömhírt, nem gyötrik meg a hallgatót, és hagynak egy kicsit örvendezni, örülni is.

Mert van okunk ünnepelni, Jézus Krisztus feltámadott, ennek pedig áldott következményei vannak mindennapjainkra és öröklétünkre nézve.

Szerző: refdunantul  2018.03.20. 04:00

Úgy dobog itt Isten törvényében az evangélium, a szigorban a kegyelem és a szeretet megtartó örömhíre, mint a kemény, ZÁRT MELLKAS ALATT AZ ÉLTETŐ, CSATTOGÓ SZÍV. – 1. Ez azt jelenti, hogy minden szabály értünk van, ahogy a mellkasunk alatt dobogó szív is azonnal jelzi a legkisebb rendellenességet is, hogy az életet szolgálja. Minden esethez szabott rendelet,* és minden egyértelmű tiltás,** csakis az életet, annak kiteljesedését szolgálja (1–16; 17–19). – 2. Nyilván, sok, itt olvasott rendelkezés az adott korhoz kötött, de még ezek is mindig túlmutatnak a konkrét eseteken az élet Urának szabadító szeretetére, aki minket megelőzve cselekedett értünk, mert kihozott bennünket a sokféle megkötözött szolgaság „Egyiptomából” (20). – 3. Ez a szabadító tény azonban hitre hív, alázatra és engedelmességre késztet, és irgalomra vezet mások irányában (21–30). Isten szabadításából életszentség következik.***

Máté 23,1–22

12. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Egy adott esethez szabott rendelet: kazuisztikus törvény; „ha”, „akkor”…

** Egyértelmű tiltás: apodiktikus törvény.

*** A szentség az istenhit és az emberszeretet egysége.

Ennek a szentségnek két konkrétuma olvasható a 27. versben, jó lenne megjegyezni végre, mert ebből fakad minden más hiteles rend és szeretet.

Enélkül félrever, majd megáll a szív: „Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd!” (27).

Bizony, beteg a szívünk, haldoklik az életünk…

Szerző: refdunantul  2018.03.19. 04:00

MINDIG ZAVAR A RENDETLENSÉG. Elég azonban egy kis időhiány, figyelmetlenség és lazítás, máris dagadni kezd a káosz. – 1. Különösen fájdalmas tapasztalni ezt a tényt az ember és ember kapcsolatában, azon belül a férfi és a nő, valamint az egyes társadalmi rétegek közötti viszonyulásokban (1–11), de ember és állat (28–37), ember és teremtett világ összefüggéseiben is. – 2. Egy emberi közösség, csak rendben, világos, egyértelmű szabályok keretei között működhet, gyarapodhat. Isten Igéje a meglévő viszonyok rendezésével kezdi üdvözítő munkáját, így védi a rabszolgát (1–6), külön a rabszolganőket (7–11), és egyáltalán a nőket (20–27), óvja a tulajdont (28–37), és ezekkel együtt az életet (12–26). – 3. Isten Igéje azonban ennél sokkal többet ad, mert túlmutat a meglévő viszonyokon, és nem reformmal, vagy forradalommal teszi ezt, hanem Jézus Krisztusban Ő halt meg helyettünk, kiváltott minket életünk szétesni, koszosodni akaró, társadalmilag feszült (Galata 3,28), és halálos nyomorúságából (1Korinthus 15,20). – 4. Jó nekünk Urunk itt, a Te közeledben; – jó a te rabszolgádnak lenni, „lyukaszd ki a fülünket”, jelölj magadévá minket örökre (6).

Máté 22,41–46

51. zsoltár

* A teljes igemagyarázat:

MINDIG ZAVAR A RENDETLENSÉG.

Elég azonban egy kis időhiány, figyelmetlenség és lazítás, máris dagadni kezd a káosz.

Ez a „bűn” természete, mert saját „nehézségi erejéből” következően minden a szétesés felé kényszerül.

– 1. Különösen fájdalmas tapasztalni ezt a tényt az ember és ember kapcsolatában, azon belül a férfi és a nő, valamint az egyes társadalmi rétegek közötti viszonyulásokban (1–11), de ember és állat (28–37), ember és teremtett világ összefüggéseiben is.

– 2. Egy emberi közösség, csak rendben, világos, egyértelmű szabályok keretei között működhet, gyarapodhat.

Isten Igéje a meglévő viszonyok rendezésével kezdi üdvözítő munkáját, így védi a rabszolgát (1–6), külön a rabszolganőket (7–11), és egyáltalán a nőket (20–27), óvja a tulajdont (28–37), és ezekkel együtt az életet (12–26).

Isten Igéje, mint törvény abban is kegyelmes hozzánk, hogy egyértelműen parancsol, és szigorú, halálos büntetés által is védi az életet, óvja a kitaszítottat, a nem szándékosan vétkezőt.

– 3. Isten Igéje azonban ennél sokkal többet ad, mert túlmutat a meglévő viszonyokon, és nem reformmal, vagy forradalommal teszi ezt, hanem Jézus Krisztusban Ő halt meg, a vétlenül, a kényszerből, de a szándékosan vétkezők helyett is, kiváltott minket életünk szétesni, koszosodni akaró, társadalmilag feszült (Galata 3,28) és halálos nyomorúságából (1Korinthus 15,20).

– 4. Jó nekünk Urunk itt, a Te közeledben; – jó a te rabszolgádnak lenni, „lyukaszd ki a fülünket”, jelölj magadévá minket örökre (6).

Szerző: refdunantul  2018.03.18. 04:00

AZ ÚR AZ ISTEN! – 1. Ő az Úr, aki kijelentette magát népének, és népén keresztül a világnak, mégpedig úgy, hogy hatalmasan és személyesen szólt és cselekedett értük. Ő, az Úr, a mi Istenünk, hogy sokak Istene lehessen! – 2. Ő az Úr, aki a leghatalmasabban a golgotai kereszt „oltárán” szólt és cselekedett érettünk (22–26), ahol önmagát adta érettünk, meghalt és feltámadott, hogy ne kelljen többé beáldoznunk egymást bűnös érdekeink oltárán, hanem az Ő megváltó szeretetébe kapaszkodva tisztelhessük Istent és szerethessük egymást, betöltve ezzel az élet üdvözítő rendjét (2–17). – 3. Ő az Úr, aki Jézus Krisztus által nemcsak az egyiptomi szolgaságból, hanem a bűn, a betegség, a halál, a gonosz szolgaságából hozott ki bennünket a mi Urunk, az örök életre (2). Ez az örök élet a földi életben elkezdődik! Ne féljünk! (18–21)

Máté 22,34–40

67. zsoltár

Szerző: refdunantul  2018.03.17. 04:00

GYARLÓ, EMBERI GONDOLATAINK MEGKÍSÉRTENEK, ahogy ezt a fejezetet olvassuk. – 1. Kihozta népét az Úr Egyiptomból, de mekkora ára volt ennek (1): – beleértve az egyiptomi elsőszülötteket, a tengerbe veszett ellenséges sereget; – de ide sorolva a nép szorongását, félelmeit, fáradtságát, fájdalmát, otthagyva mindazt a keveset, amit idegenben összekuporgattak, a pusztai éhséget és szomjúságot; – nem is beszélve arról a félelmetes Istenről, akit most megjelenik számukra a Sinai hegy ködében (16–19), aki szent, érinthetetlen,  megközelíthetetlen, számonkérő, fenyegető, hiszen a legkisebb tévesztést halállal bünteti (10–15); – miközben hatalmas feladatot bíz kiválasztott népére, hogy szent néppé legyenek a világban, az Urat hirdetve (5–6; 1Péter 2,9). – 2. Csak Jézus Krisztusra tekintve láthatjuk igazán ezt az Istent (János 14,9). Az Úr joggal szigorú, mert ebben a világban mindent birtokolna és szétverne a bűn, és még Istent is kisajátítaná, de az Isten ezt nem engedi (21–23). Értünk szigorú Ő. Ugyanakkor szigorát megváltó, szabadító szeretetét vezeti…*

Máté 22,23–33

425. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Ez a szeretet pedig nem engedi, hogy az általunk vélt „jóba” beleragadjunk, amikor Ő sokkal jobbat készített számunkra.

Ne sajnáljuk azt, amit Ő kivett a kezünkből, hiszen üres kezünk, „életünk” képes megragadni azt, amit csak Ő ajándékozhat nekünk (Máté 5,3), de ami sokkal inkább jobb mindennél (Filippi 1,23).

Az igazi gyógyuláshoz kell a félelem, az ijedtség és a szenvedés is.

– 3. Higgyük el, hogy Ő olyan maradéktalan jót készített nekünk a Jézus Krisztusban, és általunk az egész világnak, hiszen az Úré az egész föld, aminek örömében azt is megtaláljuk, aki, ami nekünk ebben a világban, Isten szerint fontos és kedves volt.

Ő sasszárnyon hordoz akkor is, amikor már menni is alig tudunk (4).

Ezt soha ne felejtsük el!

Ez a hit.

Szerző: refdunantul  2018.03.16. 04:00

Mózes a saját családja elé helyezte Isten ügyének szolgálatát, Isten népének vezetését. De ez a kivételes tény csak kiemeli azt az isteni akaratot, hogy mindenekelőtt a saját családunkat bízta ránk az Úr (1–5). Az egyiptomi kivonulás után Mózes nagy örömmel ölelte magához feleségét és két fiát (6–7), akiket korábban oltalmazó szeretettel hazaküldött apósához, a nehéz idők elől (2). A „Családok évében”, 2018-ban fontos hangsúlyozni, hogy közvetlen szeretteink, az Isten legnagyobb ajándékai számunkra. Isten eszközei ők abban, hogy életünk értelmet nyerjen, valamint erőnk, örömünk, reménységünk legyen mindenkor, az Úrban, szeretteink által. Csak Isten által minősített időkben terelődhet el róluk a figyelem, hogy aztán utána még inkább rájuk figyeljünk, eléjük sietve, megölelve, megcsókolva, magunkhoz ölelve őket, ahogy ezt Mózes tette (7). Mégis, hányszor hanyagoljuk el családunkat, mulandó ügyes–bajos fontoskodásainkra hivatkozva, pótolhatatlan mulasztásokat követve el szeretteink ellen. Öleld meg házastársadat, beszélgess gyermekeiddel, látogasd meg idős szüleidet!* Ez nemzeti ünnepünkön nemzeti ügy is.

Máté 22,15–22

Himnusz

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* … hagyd el az állandó fölösleges fontoskodást, mert arányt tévesztettél, hiszen azt tartod fontosnak, ami nem annyira fontos!

Akinek nincs vér szerinti családja, annak is lehet lelki családja!

Szerző: refdunantul  2018.03.15. 04:00

JÉZUS KRISZTUS MONDJA: „Aki szomjas, jöjjön hozzám, és igyék” (János 7,37). – 1. Sokféle szomjúságtól szenvedünk a puszta létben: testi, lelki, szellemi, hitbeli szomjúság gyötör minket. Bizony a kín zúgolódásra is kísérthet bennünket (1–3). Ravasz László, neves igehirdetőnk és egyházvezetőnk hangsúlyozta, hogy nem hívő ember az, akit nem bántanak a kiszáradt életek, az egymást üldöző emberárnyak, akik Isten és egymás nélkül akarnak élni, pedig Isten és egymás számára lettek teremtve. – 2. Isten azonban vizet fakaszt a pusztában (4–8). A víz felüdít, megtisztít, éltet! Isten nem hagy eltikkadni és nem engedi, hogy határainkon túl hitetlenné kísértsen bennünket a szomjúság kínja. – 3. Nem Mózes, hanem Isten cselekszik itt Mózes által. Az élő vizet Jézus Krisztus adja, Igéje és Lelke által! Az élő víz Ő maga! Ez a víz túlcsordul rajtunk, mások felé. Milyen jó, hogy az Ő győzelmes, élő vizet ajándékozó kezei örökké felettünk magasodnak, amit nem kell Áronnak és Húrnak tartani, mint Mózes kezeit, mert az Ő kereszten és feltámadás után, mennybemenetelekor kitárt keze és megváltó szeretete soha nem fárad el (8–16).

Máté 22,1–14

489. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.03.14. 04:00

A második vers egy TÜKÖR, nézzünk bele mi, az Isten népe! – 1. Ez a nép az imént tapasztalta meg az Úr szabadítását. Egy emberileg tehetetlenül halálos helyzetben emberfeletti szabadítás volt ez, amivel az Úr bizonyította jelenlétét, kegyelemét, hatalmát: Velünk, népével az Isten! (Máté 1,23) – 2. Erre válaszként zúgolódni kezdett Isten népe, mert a pusztán, próbatéteken keresztül vezetett az út az ígéretek beteljesedése felé. Mindig zúgolódunk. Hálát adhatnának, helyette csak zúgolódunk, mindig, folyamatosan. A zúgolódásban lenne egységes Isten népe? – 3. Pedig éppen a pusztában lenne szükségünk hitre, szeretetre, Istenre és egymásra; – mi pedig éppen itt esünk Istennek és egymásnak! – 4. Természetesen a zúgolódásban mindnyájan a vezetők, Mózes és Áron ellen fordulnak. A vezetőknek nagy a felelősségük, súlyos a terhük. Szolgálatuk része, hogy a nép mindenféle, összetett indulatát, haragját, gyűlöletét, gyalázkodását elhordozzák, ne pedig visszavágjanak, majd Isten eszközeként Jézus Krisztus kezébe helyezzék a fortyogást, aki a zúgolódóból egyedül képes hálaadó életet formálni.

Máté 21,33–46

2. zsoltár

* A teljes igemagyarázat:

A második vers egy TÜKÖR, nézzünk bele mi, az Isten népe!

– 1. Ez a nép az imént tapasztalta meg az Úr szabadítását.

Egy emberileg tehetetlenül halálos helyzetben emberfeletti szabadítás volt ez, amivel az Úr bizonyította jelenlétét, kegyelemét, hatalmát: Velünk, népével az Isten! (Máté 1,23)

– 2. Erre válaszként zúgolódni kezdett Isten népe, mert a pusztán, próbatéteken keresztül vezetett az út az ígéretek beteljesedése felé.

Mindig zúgolódunk.

Isten népe zúgolódóbb, mint a világ, ott ugyanis szigorú rend van, nincs állandó feleselés, véleményezés, kritika, még a nagy szabadságban sincs.

De a fő baj a „lelkület”: hálát adhatnának, lenne miért, és helyette csak zúgolódunk, nemcsak most, később is, mindig, folyamatosan.

A zúgolódásban lenne egységes Isten népe?

– 3. Pedig éppen a pusztában lenne szükségünk hitre, szeretetre, Istenre és egymásra; – mi pedig éppen itt esünk Istennek és egymásnak!

Noha, az egész fejezet arról szól, hogy az Isten a pusztában is szereti, vezeti, táplálja, itatja népét (4–15), miközben egyértelművé teszi, hogy a pusztában, a manna bőségében is Ő az Úr, Ő „diktál”, ő „rendelkezik” (16–35), hogy végzetesen el ne tévedjünk, éhen, szomjan ne haljunk, el ne emésszük egymást az amúgy is szikkasztó pusztaságban.

– 4. Természetesen a zúgolódásban mindnyájan a vezetők, Mózes és Áron ellen fordulnak.

A vezetőknek nagy a felelősségük, súlyos a terhük.

Szolgálatuk része, hogy a nép mindenféle, összetett indulatát, haragját, gyűlöletét, gyalázkodását elhordozzák, ne pedig visszavágjanak, majd Isten eszközeként Jézus Krisztus kezébe helyezzék a fortyogást, aki a zúgolódóból egyedül képes hálaadó életet formálni.

Szerző: refdunantul  2018.03.13. 04:00

ISTENÜNK PÁRATLANUL ERŐS SZERETETÉRŐL (11) – 1. Az Úr szeretettel és erővel vezeti megváltott népét (13) a megérkezés felé (17–18). Ez a szeretet hatalommal cselekvő szeretet, amely Isten népének történetében, tények sokaságában hirdeti az Úr erős szeretetét. Ezek közül is kiemelkedik az egyiptomi szabadulás (19). Ez az erős szeretet megrettenti és ha kell, tehetetlenné teszi Isten ellenségeit, mert visszafordítja rájuk saját gonoszságukat (19). Isten, szent félelmet támaszt saját népében és azok ellenségeiben egyaránt. Az istenfélelem tarthatja kordában egyedül ezt a megzavarodott világot (3–12). – 2. Isten erős szeretete magasztalásra indítja az embert. Isten népe istenfélelmében önként, hitben, hálával borul le szabadító Ura előtt és dicsőíti Őt. Mózes éneke (1–18) egy prófétanő, Mirjám énekéből nőtt ki (20). Isten dicsérete nem ellenségei pusztulását kívánja, hanem azok megtéréséért könyörög. – 3. Ez az erős szeretet teljes megváltást ajándékoz. Isten dicsérete a teljes gyógyulás (26), maradéktalan megváltás után kiált, ahol már nem követheti Isten dicséretét keserűség, lázadozás, türelmetlenség, ellenségeskedés és káröröm (12–26).

Máté 21,28–32

180. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.03.12. 04:00

SZABADÍTÓ ISTENÜNK VAN! – 1. Önmagát így jelenti ki Istenünk: „Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.” (20,2) Isten kihozza népét a szolgaság házából. – 2. Ebben a világban csak szolgaságból szolgaságba juthatunk. Most, a jóléti társadalmakban a határtalan szabadság szolgaságában nyögünk. Aki az Úr szolgája, az minden körülmények között szabad.* – 3. Isten szabadítása Jézus Krisztus feltámadása, amely a mi feltámadásunk zálogaként hirdeti, hogy Isten a bűn, a betegség, a halál, a gonosz hatalmából szabadít meg, örök és maradandó megoldást ad az emberileg totálisan vesztes helyzetekben. – 4. Hiába nyílik meg ugyanis a tenger, ha utána a pusztai perlekedés következik, majd az Ígéret földjén a bálványozás, a belső és külső harcok rettenete. Ne az üldözőink pusztuljanak el, hanem először nekünk kell meghalnunk, mint önző, gonosz embereknek, és újjászületnünk; miközben üldözőink megtéréséért is imádkozunk. Urunk, velünk bánj el! Mutasd meg gyarló életünkön szabadító, újjászülő hatalmadat!

Máté 21,23–27

107. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Isten, ebben a világban akként mutatja meg szabadítását, hogy hitet, reménységet, szeretetet ad a szolgaságban, hogy szabadságban szolgálhassuk Őt, mert aki az Úr szolgája, az minden körülmények között szabad.

Szerző: refdunantul  2018.03.11. 04:00

Azért mentette meg az Úr népe elsőszülötteit a tizedik csapás esetében, mert az egész népet szereti, megszabadítja, magáénak vallja. Soha ne felejtsük el ezt, mert életünk erőforrása, hogy az Úr tulajdonai vagyunk! Emlékeztessük erre imádságos szívvel magunkat és gyermekeinket. Minden istentisztelet erre való emlékezés, emlékeztetés, ebben a szabadításban való részesedés, ezért való hálaadás (1–10). Amikor tehát az Úr bejelentette népe elsőszülötteire vonatkozó igényét, akkor azt hirdette meg, hogy az egész az Övé, minden az Övé. Az első rész odaszentelése az egész odaszenteléséről szóló jeladás, „megváltva”, „helyettesítve” azokat báránnyal. Isten népének kiválasztása, mint az Úr elsőszülött fiának kiválasztása (4,22) azt hirdeti, hogy minden nép, az egész föld az Úré (1Korinthus 10.26). A „rész” tehát az „egészért” van, az első elkülönítése és megváltása nem vezethet a többiektől való elkülönüléshez (11–16). Ez a megváltás, a két szövetség fordulóján, Isten üdvözítő akarata szerint egyetlen egyre terhelődik, az Isten bárányára, Jézus Krisztusra, aki hordozza, mint halottak közül az elsőszülött (Kolossé 1,18), az egész világ bűneit (János 1,29). Az Úr vezet életünk útján az örök, krisztusi haza felé, és a hosszabb, kerülőút is értünk van; minket véd, még ha fáradtságosabb is. A kerülőút, nem tévút (17–21).

Máté 21,18–22

172. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.03.10. 04:00

MICSODA NYOMORÚSÁG ÁLTAL ADATIK MÁSOKNAK SZABADULÁS. – 1. Mindig így van ez ebben a világban.* Mi megszabadulunk, de hány áldozat árán örülhetünk a saját szabadságunknak. Ezek semmivel sem voltak rosszabbak, mint mi. A kegyelem felfoghatatlan (21–30). – 2. Valóban, a mérleg mindkét oldalára volt mit oda helyezni. A hatszázezer gyalogos zsidó család, négyszázharminc éves szolgasága most elégtételt nyert, mert egyiptomi kincsekkel és jószágokkal megrakottan, egyiptomi elsőszülöttek vérén és családok jajveszékelésén át vonultak ki Egyiptomból (34–42). Nagy, igazságos, de rettenetesen kegyetlen szabadítás ez. Igazságra vagy irgalomra van szükség? – 3. Áldott legyen az Isten, hogy Ő Jézus Krisztusban megmutatta, hogy az Isten örök, igaz, valódi szabadítása nem ilyen. Isten önmagát adta érettünk, Jézus Krisztusban. Senki mást nem bántott a világ bűneinek jogos büntetéseként, csak önmagát. A töretlen csontú páskabárány vére megvédi Isten népét a pusztítótól (43–51); – de Isten népe nem lehet többé pusztító, sem hétköznapi harcaiban, sem teológiájában, sem kegyességében…*

Máté 21,12–17

165. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Isten itt még a gyarló emberi „módszerekhez” alázkodva szabadítja meg népét.

 ** Isten népe nem lehet többé pusztító, sem hétköznapi harcaiban, sem teológiájában, sem kegyességében!

Pedig gyakran az.

Urunk, állj őrt, ne engedd be a pusztítót a házainkba!

Szerző: refdunantul  2018.03.09. 04:00

ÚJ KEZDET EZ! – 1. Azért új kezdet ez, mert itt az Úr hatalmasan cselekszik népéért, megőrzi, megszabadítja őket a legrettenetesebb csapástól, az ítélettől; és kiszabadítja őket a sokféle szolgaság nyomorúságából. – 2. Azért új kezdet ez, mert itt Isten népe egy közösséggé lesz (2–4),* akik átélik saját nyomorúságukat, bűneiket, itteni életük „sietős”, „változó”, tévesztéseik miatt „keserű” és halálos voltát; – de ugyanakkor megtapasztalják az Úr szabadító kegyelmét (8–11); – aki más vére, a bárány vére által könyörül rajtuk (13). Erre örök hálával emlékezik, ebből éltetően részesedik Isten népe (14). – 3. Azért új kezdet ez, mert Jézus Krisztusra mutat, aki tökéletes áldozatával, vérével megszabadított bennünket, noha ugyanazt érdemelnénk, mint a többiek. Érthetetlen a kegyelem, nem érdem, és aki egyszer ebből részesült, az mindenki számára ezért a szabadító, újjászülő krisztusi kegyelemért könyörög. – 4. Ezt az új kezdetet új időszámítás jelzi, mert az év kezdete őszről átkerül tavaszra, a szabadulás napjára (1). Nekünk ez az új kezdet Jézus Krisztus feltámadása, vasárnap, új élet, új időszámítás.

Máté 21,1–11

330. dicséret

* Ezt az összetartozást és egységet elsősorban családonként, a „kis gyülekezetben” tapasztalják meg, majd utána a nagyobb közösségben.

Szerző: refdunantul  2018.03.08. 04:00

NÉZZÜNK FEL JÉZUS KRISZTUSRA, csak így lesz igazán világos a mai fejezet. – 1. Szó van itt arról, hogy az egyiptomiak mennyire tisztelték Mózest, önként átadták kincseiket Isten népének (1–3), majd a tizedik csapás után, elsőszülöttjeik halála miatti jajveszékelés közben leborulva kérték őket, hogy menjenek szabadon az útjukra, nem rabszolgák többé Egyiptomban (4–8). – 2. Isten ezzel világosan megmutatta, hogy Ő az egyetlen Isten, hiszen az egyiptomi istenek nem tudtak segíteni az ottaniakon, miközben Ő, mindenek szuverén Ura kezében tart minden népet, kincset, hatalmasságot és szívet (9–10). Erőt adó bizonyosság, hogy ilyen hatalmas, csodákat cselekvő a mi Istenünk, és lám, ennyire szereti népét, ahogy azt itt megmutatta (7).* – 3. De, Isten önmagát adta érettünk, hogy a mi életünk mindenek előtt ne emberi tekintélytől, ne hatalomtól, ne a másikat rabszolgává nyomorító önzéstől, ne földi kincsektől, ne pusztítástól, ne más népektől függjön, hanem csakis Jézus Krisztus megváltó szeretetétől.**

Máté 20,29–34

256. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Egy bűntől ezernyi módon elfajzott világban megnyugtató a mindenek felett hatalmas Isten szeretete.

** Isten azonban ezt a szeretetét végérvényesen egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban mutatta meg: Önmagát adta érettünk, a világért (János 3,16), az egyiptomiakért is, mindenkiért, hogy a mi életünket ez a megváltó szeretet hordozza.

Mi is csak ezzel a krisztusi szeretettel járhatunk a világban…

Ha Őbenne különböztet meg bennünket az Úr, akkor a krisztusi szeretet kockázatával merünk járni még ma is a világban.

Merünk?

Ha csak hirdetjük ezt a krisztusi szeretetet, de közben a világban az emberi „erő” és „ügyeskedés” világi törvénye szerint élünk, akkor skizofrén helyzetben vagyunk.

Szerző: refdunantul  2018.03.07. 04:00

Mózes népe Egyiptomban, a tíz csapás idején MEGERŐSÖDÖTT ABBAN A BIZONYOSSÁGBAN, hogy Istenük az Úr (2). – 1. Ez a bizonyosság mindig Isten ajándéka, mindig kegyelmi állapot, hiszen csak az kaphatja, akinek Isten megnyitja és nem megkeményíti szívét. Lám, a fáraóét megkeményítette (1). – 2. Ennek a bizonyosságnak áldott tartalma, hogy a hívő nép nem vonakodik többé leborulni az Úr színe előtt (3), töredelmes szívvel megalázva magát, és mindenben csakis az Úrra hagyatkozik, Őhozzá igazodik, Őneki szolgál, örömteli, hálás és ünneplő élettel, és mindent Őtőle vár (7–9). – 3. Ezt a bizonyosságot Isten népe átadja gyermekeinek, valamint eléjük éli ezt a bizonyosságot, mind az istentiszteleten, mind a hétköznapokban (2). Csak ismeretet és példát adhatunk át, a ránk bízott örökséget, a drága kincset adhatjuk tovább; – de hitet nem adhatunk, az mindenestül az Úr ajándéka. – 4. E bizonyosság nélkül az emberi bűn sáskája és sötétsége elemészt mindent, miközben az ember félelmében csak láttatja a hitet (16–17), de valójában semmi köze az élő Istenhez, és világi döntései meg hitélete teljesen elválnak egymástól, akárcsak a fáraónál (20)

Máté 20,20–28

252. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.03.06. 04:00

ISTEN CSAPÁSAI.  – 1. Az Úr a csapásokkal bizonyítja, hogy mennyire szereti népét, és megkülönbözteti őket másoktól (4–6), mert népét és azok lakhelyét nem érik el a csapások (26). Nem személyválogató az Isten, de Ő nem emberi logika szerint cselekszik (5Mózes 10,17). – 2. Isten népének közössége, a „kihívottak közössége”, az egyház egy bárka, amely véd a pusztulástól, és amelyet Isten kegyelme hordoz. –  3. Áldott legyen az Isten azért, hogy Ő nem leli kedvét a bűnös halálában, hanem megtérést és életet akar (Ezékiel 18,23; János 10,10), csapásait egyszülött Fiára, Jézus Krisztusra terhelte, hogy rajtunk és a világon (!) könyörülhessen (János 3,16). Ő nem a csapások, hanem a könyörület Istene: ez biztos!

Máté 20,17–19

183. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* A fáraó ijedtségében bűnt vall, mint egy gyerek, amikor elverték, és arra kéri Mózest, hogy könyörögjön érte és népéért (27).

De a csapások megszűnése után továbbra is konok maradt.

Pont ennyit ér a félelemből kifacsart hit.

Ennek ellenére a félelmeket nem becsüljük le, Isten nagy szerepet szánt a félelemnek, hogy övéi hitét építse (Róma 11,20).

A fáraó konok maradt, mert az Úr megkeményítette a szívét (12).

Szerző: refdunantul  2018.03.05. 04:00

ISTEN UJJA EZ. – 1. Amikor ellepi az embert az, ami Isten szerint nem a mindennapi életébe való, akkor nagy baj van: békák, szúnyogok, böglyök, lehetetlen helyzetek, kezelhetetlen emberek, mindenütt problémák, varangyosan sikamlós ügyek, vérszívás, csipkelődés; – mindezek naponta tömegével… – 2. Amikor ezek ellepnek, akkor bizony nem elégségesek a terápiákban használt gyógymódok, miszerint változtatni kell, ehhez emberi segítség kell, fel kell lélegezni… De bizony a fáraó is fellélegzett, és aztán újra kezdődött minden, nem változott semmi (11). Mert nem elég változtatni, mert azt kell felfedezni, hogy Isten ujja, figyelmeztetése, ítélete van rajtunk, és könyörögnünk kell, mert csak az Úr szabadíthat meg (24). – 3. Az Úr pedig megszabadít, de többnyire nem úgy, hogy kivesz egy adott, békákkal teli, bűzlő helyzetből, hanem védelmével vesz körül, mint akkor Isten népének lakóhelyét, Gósen földjét. Isten kivételt tett népével (18).* Ez a kivétel az Ő megváltó, szabadító szeretete. Ő olykor kiemel egy fullasztó helyzetből, de többnyire megóv a feladatban, erőt, vezetést ad…**

Máté 20,1–16

19. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Ez a kivétel az Ő megváltó, szabadító szeretete.

Ő olykor kiemel egy fullasztó helyzetből, de többnyire megóv a feladatban, erőt, vezetést ad; – de mindig biztosítja azt, hogy mielőtt visszatérnénk a feladatba, elcsendesedhessünk Ővele a „pusztában”, ahol hittestvéreinkkel együtt megállhatunk az Úr előtt (23); – miközben eltávoznak a békák, szúnyogok, böglyök (27).

** Döbbenetes olvasni, hogy az egyiptomiak undorodnak a zsidók áldozatától, vallásától, szokásaitól (22).

Szerző: refdunantul  2018.03.04. 04:00

MINDIG ISTEN ÜZENETE A LÉNYEGES. – 1. Ezt az üzenetet úgy tolmácsolja a megbízott, „mintha isten lenne”, azaz isteni felhatalmazással és erővel szól az igehirdető. Vagyis nem válik istenné, de az üzenet Isten szavaként szólal meg. Ennek nyomán valljuk és tapasztaljuk, hogy Isten Igéjének hirdetése, Isten beszéde (1–2). – 2. Ezt az üzenetet többféle jel is kísérheti, kornak, helynek, hallgatóságnak megfelelően. Ezek azonban mindig az üzenetet igazolják. Éppen ez a különbség az egyiptomi mágusok mutatványa és a mózesi jelek között: az előbbi öncélú, az utóbbi az isteni üzenet hitelesítése.* Ma az igehallgató gyülekezet puszta léte is csoda. Nem is beszélve az üzenet hatásáról, Isten munkájáról, azokról a jelekről, amiket testi szemekkel nem látunk, soha nem tudunk meg (8–22). – 3. Tehát az igehirdetésnek van hatása ma is. Csak ennek van hatása, a többi is fontos, de könnyen emberi mutatvánnyá lehet, amivel mi akarunk hatni. Ahol igehirdetés helyett erre vágynak, ott Isten keményítette meg a szíveket az üzenetre, de mi csak hűséggel szóljunk tovább (3; 23).

Máté 19,27–30

416. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Ez a jel mindig túlmutat az emberi lehetőségeken, Isten mindenhatóságára; de lehet figyelmeztető csapás is; lehet jel az is, ahogy az alkalmatlan Mózest minderre alkalmassá teszi az Isten (2Korinthus 11,6).

Ma, elidegenedett, szekularizált korunkban már önmagában az is jel, hogy még mindig mennyien összegyűlnek az Ige hallgatására. A gyülekezet puszta léte is csoda.

Nem is beszélve az üzenet hatásáról, Isten munkájáról, azokról a jelekről, amiket testi szemekkel nem látunk, soha nem tudunk meg (8–22).

Szerző: refdunantul  2018.03.03. 04:00

LEHET PANASZKODNI? – 1. Sok nyomorúság van ezen a világon, sok testi és lelki kín. Van olyan fájdalom, ami annyira fáj, hogy akármilyen erős is a hitünk, az kibuggyan belőlünk, ahogy kifakadtak a zsoltáros panaszai. Sokan jó dolgukban panaszkodnak? Ilyen is van, ugyanakkor ezt se becsüljük le, mert a jólét valóban felszínre hozza és leplezetlenné teszi az emberlét alapvető megoldatlanságát. – 2. Aki azonban hisz a mindenható, szabadító Úrban, az panaszában is imádkozik, imádságos szívvel kiált és bizonyossággal remél. Az ilyen ember panasza soha sem másokat fárasztó nyavalygás, hanem mindig imádság. Isten népének tagjai azért nem hallgattak Mózesre, mert kishitűek voltak (9); – sőt, maga Mózes is gyakran kishitű volt (10–13). Ilyenkor pedig kemény életünk elhomályosít minden mást, úrrá lesz a panasz, a szitok, a káromlás; – a reménytelenség vagy az erőszak (9).* – 3. Az Úr azonban beleszól panaszos életünkbe: Megszólít, kijelenti magát nekünk, mellénk áll, népévé formál minket, megszabadít és hazavisz (2–8). – A mindenható Isten Jézus Krisztusban megváltott: ne panaszkodj, imádkozz és bizonyossággal remélj, tedd a dolgod, az Úr pedig cselekszik.

Máté 19,16–26

262. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Valóban hit–kérdés, hogy miként értékelünk, értelmezünk, látunk és hordozunk valamit.

Egy kedves helyünkön patakocska csobog a Balaton felé.

Gyakran sétálunk erre.

Egy szép tanya is található itt.

Gyönyörködve tekintünk erre az épületre, az egész „együttesre”…

Ugyanakkor, pont a tanya alatt összeszűkül a patak medre, és a szintkülönbség miatt irdatlan robajjal zúdul alá a víz.

Jaj de szép, még vízesésük is van azoknak, akiké ez a „paradicsom”!

Kis idő után azonban azt állapítottam meg, hogy ezt a szerintünk szép robajt egész nap, még éjszaka is hallgatni, márpedig nem lehet nem hallani, megterhelő is lehet.

Mi a szép és mi nem az, mi a nehéz és mi könnyű, ki a gazdag és ki a szegény, mi fáj és mi hordozható el, mi ad okot panaszra és mi a nyavalygás?

Mindezek – anélkül, hogy lényegi dolgokat relativizálnánk – igen viszonylagosak, mindenki a maga nézőpontjából, gyarló módon képes csak megítélni azokat.

Vagyis, csak a szabadító Úrba vetett hit segít helyesen látni, értékelni, hordozni dolgainkat: panasz helyett imádkozni, szüntelen imádkozni (1Thesszalonika 5,17), ahogy a patak szüntelen csobog, és a szakadéknál zubog, még hangosabban „kiált”!

Szerző: refdunantul  2018.03.02. 04:00

A MEGNYOMORÍTÓ RENDSZER TERMÉSZETE. – 1. Nagy hajszában és nyomorúságban végezték a kényszermunkát Isten népének tagjai (1–13). – 2. A megnyomorító rendszer természete az, hogy gonoszul kifundált, mert felügyelőket nemcsak a fáraó emberei közül, hanem megnyomorítottak közül is jelölnek ki (14). Amikor azonban Isten népének legnagyobb vezetői járultak a fáraó elé, és utána rosszabb lett a helyzet, a nép a legfőbb vezetőket okolta, szó szerint úgy, ahogy a kiemelt igeversben olvassuk, miszerint verje meg őket az Isten (19–21). – 3. Na, pont ezzel lehet igazán megnyomorítani, nem a kényszermunkával: belülről osztom, hasítom őket. Amíg egymást bántjuk, okoljuk, a sajátjainkat gyalázzuk, a „rendszernek behódolókat”, meg az éppen kiemelet vezetőinket, addig azt csinálnak velünk, amit akarnak. – 4. Nagy kegyelem, hogy Mózes nem keseredett bele ebbe, hanem tovább imádkozott népéért (22–23). Jézus Krisztus is imádkozott a golgotai kereszt gyalázatában (Lukács 23,34). Meghallgatott imádsága, áldozata valóban szabadulásunkká lett.

Máté 19,13–15

469. dicséret

* A teljes igemagyarázat:

A MEGNYOMORÍTÓ RENDSZER TERMÉSZETE.

– 1. Nagy hajszában és nyomorúságban végzik a kényszermunkát Isten népének tagjai.

Ez a nyomorúság az elviselhetetlenségig fokozódik, amikor Mózes és Áron, nagyon átgondolt módon megkérik a fáraót a nép elbocsátására (1–5).

A fáraó szerint ugyanis csak az a nép „álmodozik a szabadságról”, amelynek az energiái nincsenek kellően lekötve (9).

Ezért emelték a vályogvetés napi adagját, és ehhez az egyik alapanyagot, a szalmát is nekik kellett beszerezni (6–13).

– 2. A megnyomorító rendszer természete az, hogy nem értelmes munkát végeztet, hanem energiát lekötő, kimerítő tevékenységgel aláz meg.

Ez a rendszer gonoszul kifundált, mert felügyelőket nemcsak a fáraó emberei közül, hanem megnyomorítottak közül is jelölnek ki.

Ez utóbbiakat büntetik, ha lázadna az elnyomott nép, ők meg majd rendezzék el egymás között (14).

Amikor azonban Isten népének legnagyobb vezetői járultak a fáraó elé, és utána rosszabb lett a helyzet, a nép a legfőbb vezetőket okolta, szó szerint úgy, ahogy a kiemelt igeversben olvassuk, miszerint verje meg őket az Isten (19–21).

– 3. Na, pont ezzel lehet igazán megnyomorítani, nem a kényszermunkával: belülről osztom, hasítom őket, hadd forduljanak egymás ellen, vezetőik ellen, okolják őket a nyomorúságért.

Mindez azóta is tökéletesen működik, mert amíg egymást bántjuk, okoljuk, a sajátjainkat gyalázzuk, a „rendszernek behódolókat”, meg az éppen kiemelet vezetőinket, addig azt csinálnak velünk, amit akarnak.

– 4. Nagy kegyelem, hogy Mózes nem keseredett bele ebbe, hanem tovább imádkozott és cselekedett népéért, pedig saját népe már „utálta” őt (22–23).

Jézus Krisztus is imádkozott a golgotai kereszt gyalázatában, de az Ő imádságában semmi panasz nem volt (Lukács 23,34).

Meghallgatott imádsága, áldozata valóban szabadulásunkká lett.

Szerző: refdunantul  2018.03.01. 04:00

ISTEN LÁTJA NYOMORÚSÁGAINKAT! – 1. Nagy volt Isten népének nyomorúsága Egyiptomban (18). Nagy ma is Isten népének nyomorúsága, másként a jólétben és másként az üldözésben. Isten látásában azonban nem csak Isten népéről van szó, hanem minden ember nyomorúságáról, szenvedéséről, legyen az próbatétel vagy büntetés. – 2. Nagy örömhír, hogy Isten meglátja nyomorúságainkat. Isten nemcsak tehetetlenül nézi nyomorúságainkat, hanem mindig cselekszik is értünk, ahol pedig Ő cselekszik, ott megoldás adatik. Sokszor úgy cselekszik Isten, hogy meghalnak a nyomorítók (19). Örömhír az is, hogy az egyiptomiak bűne és nyomorúsága, a fáraó megkeményített szívének nyomorúsága, valamint az ebből fakadó büntetések is Isten előtt vannak. Ne megérteni, megmagyarázni akarjuk az Isten titkát, hanem lássuk abban az örömteli tényt: mindezek Isten előtt vannak. Ez elég, ez így reményteli (21–23). – 3. A legnagyobb örömhír az, hogy Isten szabadítót küld nyomorúságainkban. Mózes előképe Jézus Krisztusnak (27–31), aki véren szerzett vőlegényünk (24–26). Ha marad az itteni kín, Ő akkor is feltámadott!

Máté 19,1–12

395. dicséret

 

Szerző: refdunantul  2018.02.28. 04:00