ÚTON… – 1. Egy ideig szeretünk utazni, úton lenni. Valóban, el kell menni ahhoz, hogy újra meg tudjunk érkezni. Idősödve azonban egyre nagyobb szorongással jár minden útnak indulás, mert nélkülözhetetlen a megszokott, biztos otthon, a gyökerek... – 2. Erős hitet kapott…

Szerző: refdunantul  2018.02.19. 04:00

JÓZSEF HITE. – 1. József hitben látta és értékelte az eseményeket. József tudta, hogy Isten akaratából került Egyiptomba, hogy aztán segíthessen családján és népén (5–9). Fontos ez a bizonyosság: Nem a vaksors, a szerencse, vagy a véletlenek irányítják az életünket,…

Szerző: refdunantul  2018.02.18. 04:00

KIK VAGYUNK? MIVÉ LEHETÜNK? – 1. Teológusként nehéz időkben voltam katona másfél évet. Nehéz volt, de kellett. A mai, szemtelen kamaszokat de elvitetném, hogy egy kis rendet, alázatot, tiszteletet tanuljanak. Itt, a „sötét, szigorú” falak között, azonnal kiderült, kiben mi…

Szerző: refdunantul  2018.02.17. 04:00

KI LESZ IRGALMAS HOZZÁNK?  – 1. Az éhínség, a helyzet súlyosbodott. Hogyan viselkedünk, ha súlyosbodik az amúgy is nyomorúságos helyzet? (1–10) – 2. Júda kezeskedett legkisebb testvérükért, Benjáminért (9). Végre, valaki, valamiért felelősséget vállal! – 3. A testvérek…

Szerző: refdunantul  2018.02.16. 04:00

(7) „…keményen beszélt velük…” (1Mózes 42) SZERETET ÉS KEMÉNYSÉG… – 1. Élelmet kell szerezni, hogy éljünk, és meg ne haljunk (2). Amíg nincs mit enni, minden más indítékot felülír ez: enni, lenni, élni, nem meghalni, túlélni… Szinte mindent megtesz ezért, és…

Szerző: refdunantul  2018.02.15. 04:00

KORMÁNYOZNI… – 1. A „fáraó” az ország vezetője, de megbízható, hozzáértő munkatársak nélkül semmire sem jut: értelmes és bölcs emberekre van szüksége (33–34). Hogyan találunk olyan embert, akiben isteni lélek van, akiben az Isten Lelke munkál? (38) Ez a legdöntőbb…

Szerző: refdunantul  2018.02.14. 04:00

AZ ÁLMOKRÓL… – 1. Nagy hit kell az álmok Istennek kedves „kezeléséhez”. A mélylélektan szeret foglalkozni az álmokkal, és ezzel kapcsolatosan sok fontosat el is mond. Az álmok összetett, bonyolult és nyomorult embervoltunk bizonyítékai, eldugott élet–bugyraink megváltás…

Szerző: refdunantul  2018.02.13. 04:00

KELL AZ ÉLŐ HIT! – 1. Nagy hit kell ahhoz, hogy kibírjuk az élet „hullámvasútján”, hányás nélkül: – hirtelen, hol fent, hol lent; – fent nem elbízni magam, hanem alázattal szolgálni; – lent nem kétségbeesni, hanem reménységgel bízni. József a kút mélysége után…

Szerző: refdunantul  2018.02.12. 04:00

ISTEN ÁLDÁSÁRÓL. – 1. A szerencse valójában az Úr cselekvése. Aki azonban szerencsésnek mondja magát, az mindezt nem látja, és saját magának tulajdonítja azt, ami valójában Istené. Ahol az Úr cselekszik, ott áldást tapasztalunk, amelynek mindig vannak látható gyümölcsei…

Szerző: refdunantul  2018.02.11. 04:00

JÚDA ÉS TÁMÁR. – 1. Júda, Támár és ikreik szerepelnek Jézus Krisztus nemzetségtáblázatában (Máté 1,3), mert Jézus Krisztus a gonoszokat (7), a paráznákat (12–25), az erővel törekvőket is (27–29) magához szeretheti megváltó irgalmával, akik többé nem maradhatnak…

Szerző: refdunantul  2018.02.10. 04:00

VELÜNK AZ ISTEN! (Máté 1,23) – 1. Magasságokból mélységekbe, kivételezett helyzetből az üres kút mélységébe, elkényeztetett helyzetű jólétből a rabszolgaság nyomorúságig jutott József. Hirtelen minden megváltozhat: váratlan események, emberi irigység, gyilkos bosszú,…

Szerző: refdunantul  2018.02.09. 04:00

MIRE TANÍT ÉZSAU TÖRTÉNETE? – 1. Ézsau kánaáni lányok közül vett magának feleségeket; – hettita, hivvi származású férfiak leányait, meg az egyiptomi Hágártól született Izmael leányát vette feleségül (2). Nem a származás a probléma, Jézus Krisztusban ezt evangéliumi…

Szerző: refdunantul  2018.02.08. 04:00

MILYEN AZ ISTENNEK KEDVES „ÉBREDÉS”? – 1. Isten parancsára el kell hagyni a bűn helyszínét. Jákóbnak menekülnie kellett Sikemből, az ottani vérengzés miatt. Az Úr indítja őket, mégpedig Bételbe (28,15–22), a korábbi ígéretek színterére, ahol újat akar kezdeni velük…

Szerző: refdunantul  2018.02.07. 04:00

Úgy kezdődött ez a nehéz történet, hogy Jákób lánya, DINA ELHAGYTA A VÉDETT, ZÁRT KÖZÖSSÉGET, kiment a „világba” szétnézni… – 1. Minden nyitás egyszerre izgalmas, ugyanakkor kockázatos. Ez a szabadság dilemmája is. Zártságban élni lehetetlen, közösségre vagyunk…

Szerző: refdunantul  2018.02.06. 04:00

ÉZSAURÓL… – 1. – Ézsau megbocsátott, Jákób elé futott, megölelte, megcsókolta (4), mint az Atya a tékozló fiát (Lukács 15,20). – 2. Ezzel szemben Jákób még mindig ügyeskedik, nem tud mindent Istenre bízni, hiszen amikor Ézsau felé közeledik, nem tudva, hogy mire…

Szerző: refdunantul  2018.02.05. 04:00

LEGYŐZETVE GYŐZNI… – 1. A „győzelmet” tusakodás előzi meg. A tusakodás soha nem emberek ellen folyik, hanem mindig Istennel tusakodunk, Őneki nem merjük megadni magunkat. Addig pedig az életünk tele van, minden áron kivívott, látható győzelemre törekvő küzdelemmel, egymás…

Szerző: refdunantul  2018.02.04. 04:00

FELÜLRŐL VALÓ, „ANGYALI” SEGÍTSÉG… – 1. Jákób egyedül nem tudja rendezni „elmérgesedett” ügyeit.*  Isten segítsége – mennyei, felülről való, „angyali” segítség – szükséges ahhoz, hogy életünk végre halálos problémahalmazból Isten táborává lehessen,…

Szerző: refdunantul  2018.02.03. 04:00

HOGYAN LEHET KIBÉKÜLNI? – 1. A kibékülés csoda, amelynek hátterében Isten munkál, aki visszafogja indulatunkat, mint itt Lábánét. Ha ugyanis elkezdjük egymás szemébe mondani a saját sérelmeinket, az indulatok vulkánja „megöl”. Tényleg jobb nem mondani semmit, se jót, se…

Szerző: refdunantul  2018.02.02. 04:00

JÁKÓB, SZERZEMÉNYEIVEL EGYÜTT HAZAINDULT. – 1. A hazatérés okai: Ennek emberi oka az volt, hogy Lábán és fiai egyre irigyebbek voltak rá, ezért egyre ellenségesebben viselkedtek vele (1–2). A legnyomósabb érv azonban az volt a hazatérésre, hogy Isten azt mondta Jákóbnak, hogy…

Szerző: refdunantul  2018.02.01. 04:00