STEN NÉPÉRŐL ÉS A NÉPEKRŐL. Csak egyet tudunk itt kiemelni a fejezet gazdag üzeneteiből (a többi az interneten olvasható). – 1. Isten sok nép közül kiválasztotta Ábrahámot, Izsákot és utódait. Ábrahámnak sok gyereke született később (1–4), de Izsáknak adott mindent…

Szerző: refdunantul  2018.01.24. 04:00

AZ ÚR ELVÉGZI. – 1. Az Úrtól indult ez a dolog (50). Csak ez a lényeges: az Úr indítson fel és Ő indítson el bennünket, bármit teszünk. Rebeka apja és bátyja is hisznek az Úrban, az Ő vezetésében. Elindulni csak biztos, örök, Úrtól kapott cél reménységében lehet.…

Szerző: refdunantul  2018.01.23. 04:00

SZOLGÁLATBAN ÁLLVA. – 1. Vendégszeretettel fogadták Ábrahám szolgáját Betúél házában, ahogy az abban a korban rendjén volt, és ahogy azt később Isten törvénye, majd Jézus Krisztus szeretetparancsa, tehát Isten Igéje elrendelte a vendégekkel, a „jövevényekkel”…

Szerző: refdunantul  2018.01.22. 04:00

A HÍVŐ EMBER HÁZASSÁGÁNAK vannak alapvető kritériumai. A szerelem tehát a Biblia szerint ismeri a határokat.* – 1. Jó, ha választottunk ahhoz a nagy hitbeli és kulturális családhoz tartozik, ahová mi magunk is; – jó, ha ugyanazok a „gyökerei”.** Ábrahám első…

Szerző: refdunantul  2018.01.21. 04:00

GYÁSZ, REMÉNYSÉGBEN. – 1. Foglaljuk össze az egész fejezetet. Ábrahám felesége, Sára meghalt. Ábrahám meggyászolta, elsiratta, majd intézkedett a temetéséről, és a keleti alku szabályai szerint a hettitáktól szántóföldet vásárolt, rajta egy barlangsírral. Kánaán…

Szerző: refdunantul  2018.01.20. 04:00

HA ISTEN TESZ PRÓBÁRA. – 1. Mindjárt az első vers döntő a nehéz szakasz helyes megértésében. Isten tette próbára Ábrahámot (1). Isten senkit sem kísért (Jakab 1,13), azt a gonosz teszi. Isten próbára tesz. A gonosz kísértéseiből csak az Úrhoz menekülve tudunk győzni, az Ő…

Szerző: refdunantul  2018.01.19. 04:00

ISTEN ÍGÉRETE. – 1. Isten beteljesítette ígéretét. Mindenben úgy cselekedett, ahogy megmondta. Ábrahám és Sára hitetlen nevetését megszégyenítette az Úr (5). Jézus Krisztus feltámadásába ezek az ígéretek végérvényesen beteljesedtek. Nincs más kapaszkodónk, mint egyedül…

Szerző: refdunantul  2018.01.18. 04:00

BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰEK (Máté 5,8). – 1. Abimelek, Gerár királya nem tudta, hogy Sára Ábrahám felesége, hiszen Ábrahám a húgának mondta Sárát (1).* Abimelek pedig a saját akkori törvényeik szerint járt el, amikor elvitette magához a szemrevaló Sárát (2). – 2. Lám, más…

Szerző: refdunantul  2018.01.17. 04:00

SZABADSÁG ÉS SZABADULÁS. – 1. Van itt, ebben a fejezetben minden. Ma úgy mondanánk, micsoda színes világ, nyíljon szabadon minden virág. Nincsenek határok, nincsenek korlátok, meder nélkül a legnagyobb szabadságban „árad” minden. Nincs törvény és nem is lehet törvényt…

Szerző: refdunantul  2018.01.16. 04:00

A HIT LEBORULÁS ISTEN ÉS EGYMÁS ELŐTT. – 1. Ábrahám három férfit látott, a nappali hőség elviselhetetlen idején. Ilyenkor messze kíván az ember minden vendéget. Akkor más volt még a rend, vagyis volt elemi rend. Ábrahám felkelt a hőségben, eléjük futott­­­, leborult…

Szerző: refdunantul  2018.01.15. 04:00

SZÖVETSÉGBEN ISTENNEL. – 1. Ábrahám utódiból királyok is származnak (6), legvégül a királyok királya, a Megváltó Úr. Isten Őrá nézve erősíti meg Ábrahámmal és annak utódaival, azaz népével kötött szövetségét, hogy aztán Jézus Krisztus feltámadásával végképp…

Szerző: refdunantul  2018.01.14. 04:00

A LÁTÁS. – 1. Az ember sokszor csak a saját baját látja, türelmetlen lesz, „jogi” megoldást keres. A jogi megoldások azonban soha nem hoznak valóságos megnyugvást, inkább elmélyítik a problémát, így Sára és Hágár kapcsolata még nyomorúságosabb lesz, eldurvul az…

Szerző: refdunantul  2018.01.13. 04:00

ÖRÖMHÍR A SZÉTSZABDALT, HASADT VILÁGNAK. – 1. Akkor látomásban szólt, ma mindenek előtt Igéjében szól az Úr (1). Amikor az Úr szól, bíztatja népét, hogy ne féljünk, mert Ő pajzsunk nekünk (1), és minden jogosnak tűnő, „megpanaszolt” nincstelenségünk ellenére is…

Szerző: refdunantul  2018.01.12. 04:00

ÁLDOTT AZ ISTEN – 1. Négy keleti király megtámadott öt kánaáni városkirályságot, legyőzték őket, lakóit foglyul ejtették, a városokat kifosztották. Így került fogságba Ábrahám unokaöccse, Lót is (1–12). Szükség van az áldott Isten irgalmas jelenlétére, mert az Éden…

Szerző: refdunantul  2018.01.11. 04:00

ISTEN ÁLDÁSA. – 1. Azért egyszer el kellene gondolkodnunk azon, hogy „hívőként” is milyen kérlelhetetlenek vagyunk, ha a saját „javainkról”, igazunkról és érdekeinkről van szó. Egy „jottányit” sem engedünk ilyenkor. Kár ezt szépíteni. – 2. Jó Ábrahám…

Szerző: refdunantul  2018.01.10. 04:00

– 1. A hit mindig az élő Isten bennünket megszólító kegyelmével kezdődik (1); – áldást ígér, vagyis olyan „mennyei, krisztusi jót”, már itt a földön, amit az ember a saját erejéből soha nem tudna megteremteni (2); – és ennek az áldásnak továbbadására hív el (3).…

Szerző: refdunantul  2018.01.09. 04:00

MAI BÁBEL. – 1. A ma embere folyamatosan képernyő előtt ül, valamit nyomkod. Közben állandóan „pittyen” valami. Így véleményezzük, dolgoztatjuk, zsaroljuk, kínozzuk egymást szünet nélkül. A modern kommunikáció áldásai, és még inkább átkai, belemásznak életünk…

Szerző: refdunantul  2018.01.08. 04:00

ISTEN ÁLDÁSA. – 1. A korabeli népek felsorolása áll előttünk, Noé három fiának hetven leszármazottját bemutatva. Lényeges szempont, hogy mely népek hova lettek besorolva, az Isten áldása szempontjából (9,25–27). Sém utódai áldottak; – részesülhetnek ebből az áldásból…

Szerző: refdunantul  2018.01.07. 04:00

ISTEN SZÖVETSÉGE. – 1– Tény, hogy Isten, a „nehéz” helyzetben az ember oldalára állt, és szövetséget kötött vele. Isten áldását, jóváhagyását adta arra, hogy a „megroppant, bűnös világban” az állatvilág az ember uralma alatt álljon. Az uralom azonban ebben a…

Szerző: refdunantul  2018.01.06. 04:00

ISTEN NEM FELEDKEZIK MEG RÓLUNK (Ézsaiás 49,15), senkiről sem, aki a bárkában van (1–14). – 1. Isten nem feledkezik meg népéről! Mi ezt a kijelentést kaptuk, ez az ígéret lett világossá Jézus Krisztusban, ezért ehhez ragaszkodjunk, – de ne fájjon nekünk, ha Isten kegyelme,…

Szerző: refdunantul  2018.01.05. 04:00

NOÉ KEGYELMET NYERT, EZÉRT IGAZNAK TARTOTTA ŐT AZ ISTEN (Róma 1,16–17). – 1. A bárkába bevitt állatok számában olvasható különbözőségek a szentírót dicsérik, aki mindent igyekezett átadni, amit ő maga is úgy vett másoktól (1Korinthus 15,1–3). Ez a hűség: az…

Szerző: refdunantul  2018.01.04. 04:00

MEGBÁNHATATLAN AZ ISTEN KEGYELME (Róma 11,29). – 1. Az ítélet oka egy kifejezésben olvasható: erőszak. Az ember és minden élőlény egyre erőszakosabb lett. A gonoszság, a bűn eluralkodott a földön. – 2. A héber nyelvben a megbánás és bánkódás, sőt részvét azonos…

Szerző: refdunantul  2018.01.03. 04:00

EGYSZER ELTŰNÜNK! – 1. Ezen a tényen az sem segítene, ha többszáz évig élnénk (26) Tulajdonképpen nem ismerjük, hogy a tudósításban hány nap egy esztendő, de nem is ez a lényeg. Az ember meghal, eltűnik. Ma pedig az információs áradat következtében már az a semmirevaló…

Szerző: refdunantul  2018.01.02. 04:00

AZ ÉDENTŐL KELETRE, már nem az Éden kertjében; – de mégis az Úr szemei előtt, mert mi elhagytuk Őt, de Ő nem mondott le népéről (16). – 1. A „dolgaink” az Édenen kívül zajlanak, ezért sok nyomorúsággal terheltek lehetnek azok. Feleségünkkel hálunk, gyermekeink…

Szerző: refdunantul  2018.01.01. 04:00