Mózes népe Egyiptomban, a tíz csapás idején MEGERŐSÖDÖTT ABBAN A BIZONYOSSÁGBAN, hogy Istenük az Úr (2). – 1. Ez a bizonyosság mindig Isten ajándéka, mindig kegyelmi állapot, hiszen csak az kaphatja, akinek Isten megnyitja és nem megkeményíti szívét. Lám, a fáraóét megkeményítette (1). – 2. Ennek a bizonyosságnak áldott tartalma, hogy a hívő nép nem vonakodik többé leborulni az Úr színe előtt (3), töredelmes szívvel megalázva magát, és mindenben csakis az Úrra hagyatkozik, Őhozzá igazodik, Őneki szolgál, örömteli, hálás és ünneplő élettel, és mindent Őtőle vár (7–9). – 3. Ezt a bizonyosságot Isten népe átadja gyermekeinek, valamint eléjük éli ezt a bizonyosságot, mind az istentiszteleten, mind a hétköznapokban (2). Csak ismeretet és példát adhatunk át, a ránk bízott örökséget, a drága kincset adhatjuk tovább; – de hitet nem adhatunk, az mindenestül az Úr ajándéka. – 4. E bizonyosság nélkül az emberi bűn sáskája és sötétsége elemészt mindent, miközben az ember félelmében csak láttatja a hitet (16–17), de valójában semmi köze az élő Istenhez, és világi döntései meg hitélete teljesen elválnak egymástól, akárcsak a fáraónál (20)

Máté 20,20–28

252. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.03.06. 04:00