BOCSÁNATOT KÉRNI… – 1. Emelkedett, szentlelkes pillanatok ezek, ugyanakkor egyre ritkábbak. Alig emlékszem arra, hogy valaki bocsánatot kért volna, esetleg valamit megköszönt volna. Kritika és harag feszít mindenkit (15). Érdekes, hogy éppen a bocsánat üzenetét prédikáló egyházban a legritkább ez a „jelenség”: bocsánatot kérni, megbocsátani, sőt megköszönni (17–18). – 2. József testvérei bocsánatot kértek Józseftől gonosz tetteikért, leborultak, megalázták magukat és kimondták a bocsánatkérés szavait. Igen, ezt így kell! Nem elég csak „éreztetni”. Minden Isten színe előtt történik, de szükséges a megbékéléshez. – 3. József a hit embereként válaszolt erre a csodára.* – József sírva fakadt (17). Az érzelmi túltengés ugyanúgy nagy baj, akárcsak az érzelmek hiánya; – a durva, kemény, érzéketlen hitről nem is beszélve (21). – József felemelte testvéreit, hiszen őt is az Isten kegyelme emelte fel, érdemtelenül (19–20). – József tudta, hogy Isten megbocsátott neki utálatos gőgjéért, tehát ő is megbocsátott az ellene vétkezőknek (Máté 6,12).

Máté 17,22–27

178. dicséret

* Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

– 3. József a hit embereként válaszolt erre a csodára.

– József sírva fakadt (17). Igen, lehet valaki zseni, miközben érzelmileg analfabéta.

Az érzelmi túltengés ugyanúgy nagy baj, akárcsak az érzelmek hiánya; – a durva, kemény, érzéketlen hitről nem is beszélve (21).

– József felemelte testvéreit, mert ő is csak egy ember, „nem isten”.

Józsefet is az Isten kegyelme emelte fel érdemtelenül.

Tehát József hálás az Úrnak, aki a gonosz tetteket is jóra fordította (19–20).

Akit felemelt az Isten, az mindig felemel másokat.

– József tudta, hogy Isten megbocsátott neki is utálatos gőgjéért, tehát ő is megbocsátott az ellene vétkezőknek (Máté 6,12).

Szerző: refdunantul  2018.02.23. 04:00