KELL AZ ÉLŐ HIT! – 1. Nagy hit kell ahhoz, hogy kibírjuk az élet „hullámvasútján”, hányás nélkül: – hirtelen, hol fent, hol lent; – fent nem elbízni magam, hanem alázattal szolgálni; – lent nem kétségbeesni, hanem reménységgel bízni. József a kút mélysége után magasra jutott, de az emberi irigység és a bosszú börtönbe juttatta őt, más tisztségviselőkkel együtt (1–3). – 2. Nagy hit kell a tisztséghez. József a fáraó udvarának tisztségviselői számára fenntartott börtönbe került. Hosszú ideig raboskodott ott (4). Hiszen egy tisztségviselő sokszorosan veszélyeztetett, megkísérthető és megrágalmazható, állandóan szidható, és kellő időben eldobható (1). Nem jó dolog a tisztség! Hitben szolgálunk, hordozzuk, ha az Úr ránk mérte, de nem kívánjuk, nem törekszünk rá (1–4).* – 3. Nagy hit kell a szomorúsághoz. A hívő embernek nemcsak a „tömlöcök” mélységeiben, hanem „tisztségének magasaiban”, és az élet minden területén, szomorú az arca, mert látja ennek a világnak minden nyomorúságát (Máté 5,4). Az ilyen ember észreveszi mások szomorúságát, nemcsak a maga bajával foglalkozik (7), és másokról nem feledkezik el akkor sem, ha neki már jól megy sora (20–23).**

Máté 14,22–36

30. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Van jogos vád is, lásd a fősütőmestert, de sokkal több az emberi galádság által megnyomorított élet (15). Van, akire csak megharagudtak (2), vagy galádul megrágalmazták (15), de lehetnek valódi vétkesek is.

Az igazság azonban soha nem definiálható paragrafusokban.

Sok jogos és igazságos eljárás lehet erkölcstelen, még inkább hiteltelen, már ami a hit szempontjából illeti „az egészet”.

Mindenesetre Isten munkál, és övéit felemeli, visszahelyezi (20–21).

Gyönyörű, evangéliumi kifejezések ezek.

** – 4. Nagy hit kell az álmok Istennek kedves „kezeléséhez” (5; 9–14; 16–19)…
Erről majd holnap.
Bizony, Istennél van a megfejtés (8), a megoldás, a válasz; – nemcsak az álmok tekintetében, hanem mindenre nézve, ami bennünk, velünk, körülöttünk történik!

Szerző: refdunantul  2018.02.12. 04:00