VELÜNK AZ ISTEN! (Máté 1,23) – 1. Magasságokból mélységekbe, kivételezett helyzetből az üres kút mélységébe, elkényeztetett helyzetű jólétből a rabszolgaság nyomorúságig jutott József. Hirtelen minden megváltozhat: váratlan események, emberi irigység, gyilkos bosszú, hazugság, valamint a saját hibánk nyomán; – ahogy ezt ebben a történetben is látjuk. – 2. Nem mindenki bírja ki ezt. József kibírta, mert vele volt az Isten (Cselekedetek 7,9). Hisszük, abban is velünk van az Isten, hogy nem próbál meg bennünket erő felett; – illetve, ha megtenné, az erőt is megadja hozzá az Úr; – és kellő időben kihúz bennünket onnan, mint Józsefet a kereskedők (28). – 3. Istenünk lenyúlt értünk: kihúzott a kútból! Istenünk viszont megtette ezt az utat érettünk, még nagyobb „ívben”, a menny tökéletességéből, elveszett állapotunk mélységéig; – majd onnan, velünk együtt vissza az élet teljességének dicsőségébe (Filippi 2,6–11). – Isten velünk, kicsoda ellenünk! (Róma 8,31)

Máté 13,53–58

154. dicséret

Szerző: refdunantul  2018.02.09. 04:00