MIRE TANÍT ÉZSAU TÖRTÉNETE? – 1. Ézsau kánaáni lányok közül vett magának feleségeket; – hettita, hivvi származású férfiak leányait, meg az egyiptomi Hágártól született Izmael leányát vette feleségül (2). Nem a származás a probléma, Jézus Krisztusban ezt evangéliumi hittel állíthatjuk, hanem az, hogy ezek az itt élő népek nem az egyetlen, élő Istent tisztelték. Mindig ez a döntő, hitben hozok–e döntéseket, főleg a legfontosabb döntést, a házasságot illetően. Hitben hoz–e döntést egy ember, egy vezető, egy közösség, egy társadalom, egy nép? Ma a legnagyobb probléma éppen az, hogy döntéseikben nem is (lehet) szempont a keresztyén hit.* – 2. Ézsau elhagyta az Ígéret földjét, és délre költözött, más országba ment Jákób elől. Kibékültek, de elváltak, és Ézsau elhagyta Isten ígéreteinek színterét (6–8). Bízol–e az Isten ígéreteiben? – 3. Ézsau utódaiból lett Edóm népe. Sok harca volt Isten népének Edómmal. Sok küzdelme van Isten népének a világgal, a világért. Ezt a harcot azonban úgy harcoljuk, hogy Jézus Krisztus már győzött, a világot szerette, megváltotta, „legyőzte” a gonoszt, és meggyőzi az övéit, származástól függetlenül mindenkit. Hogyan küzdünk?

Máté 13,44–52

486. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Pedig akkor a sokat emlegetett szabadságom okán vindikálom magamnak a jogot arra, hogy hadd hangoztathassam, Jézus Krisztusba vetett hitemben meghozott döntéseimet.

 

Szerző: refdunantul  2018.02.08. 04:00