PROKOFJEV első szimfóniája direkt klasszikus elvek, témák alapján komponált darab, a második szimfóniában azonban kitörnek a felkavaró disszonancia lüktető taktusai, ugráló dallamvezetései, amelyek a szimfónia legvégére gyönyörű harmóniában oldódnak fel. Elíhú harmadik…

Szerző: refdunantul  2017.07.21. 04:00

MILYEN AZ ISTEN? Elíhú második beszéde végén Jóbot idézi, így bizonyítva azt, hogy milyen helytelenül beszélt Jób Istennel és Istenről. – 1. Elíhú is jogosnak és igazságosnak tartja Jób szenvedését, hiszen szerinte Jób már Istent számon kérő beszédével is kiérdemelte…

Szerző: refdunantul  2017.07.20. 04:00

KI ÁLL MELLETTÜNK? Ki áll Jób mellett? – 1.  Elíhú vitára hívja Jóbot, de Jób már nem vitázik (1–7). Elíhú nem Jób betegségének okára, hanem annak céljára akar rámutatni (8–22). Valóban: Isten megtérésre hív és megpróbál a szenvedéssel. – 2. Amennyiben Jób nem…

Szerző: refdunantul  2017.07.19. 04:00

HOGYAN KÉPVISELHETŐ AZ IGAZSÁG? Hogyan képviselhető az Isten igazsága? – 1. Elíhú, a legfiatalabb, eddig nem szólt, mert nem szólhatott, de amikor a többiek kifogytak a szóból, előállt. Alig várta az igazság pillanatát, valójában saját maga fellépését (4). Ő majd…

Szerző: refdunantul  2017.07.18. 04:00

MINDEN MEGSZÓLALÁSUNK ÉS CSELEKVÉSÜNK CSAK GERJESZTI A BAJT! – 1. Jób is befejezi beszédét, elhallgat (40). Utolsó szavai azonban nem tagadják meg eddigi látását és hitvallását, hanem megerősítik azt. Jób nem vetette reménységét e világ javaiba (24–28), ami pedig birtoka…

Szerző: refdunantul  2017.07.17. 04:00

(Jób 31,1–23) ISTEN JÓL LÁTJA AZ ÉLETÜNKET. – 1. Ez azt jelenti, hogy Isten mindent lát, de jól látja életutunkat, vagyis megóv az Ő rendjének útján, nem enged letérni arról óvó tekintete; – miközben kegyelemmel látja, értékeli életutunkat, mert gyarló emberként…

Szerző: refdunantul  2017.07.16. 04:00

Jób nagy kérdése nem az, hogy milyen az ember magatartása a szenvedésben, hanem az, hogy MILYEN MAGATARTÁST TANÚSÍT ISTEN, AMIKOR AZ EMBER SZENVED? – 1. Döbbenetes képekkel írja le Jób a saját szenvedéseit, miközben sakálként sír (29) a testi szenvedéstől és a lelki…

Szerző: refdunantul  2017.07.15. 04:00

Titkolt, de gyakori emberi magatartás „bukott” embertársunk KÁRÖRVENDŐ KINEVETÉSE. – 1. Persze mi soha nem nevetnénk ki a másikat; – ilyet mi soha nem csinálnánk; nyíltan végképp nem. De egy-egy elszólás mégis jelzi, hogy mit gondolunk a másik baja láttán: „jól megkapta…

Szerző: refdunantul  2017.07.14. 04:00

Egyszer azt mondta nekem valaki: MEGŐRÜLÖK A RENDETLENSÉGTŐL; attól, amikor az események, a dolgok, a helyzetek átveszik az irányítást. Ez a tapasztalat már önmagában egy darab halál… – 1. Jób valójában a halál hatalmával viaskodik. Azzal a „hatalommal”, amelyet senki…

Szerző: refdunantul  2017.07.13. 04:00

A RÉGI, SZÉP IDŐK. Ez az emlékezés egyszerre tipikus, ugyanakkor mégis szíven talál, egy szenvedő ember szájából hallva pedig különösképpen. – 1. Jób visszaemlékezik azokra az időkre, amikor még egészséges volt, szeretett családja körében (5), amikor jólétben (6),…

Szerző: refdunantul  2017.07.12. 04:00

A bölcsességirodalom klasszikus üzeneteit Jób szájába adja a szentíró, bizony GÚNYOS, CINIKUS hangvétellel. Olyan szép, pontos, kiszámítható itt minden, ide értve az egész gondolatmenetet is. – 1. Hol a bölcsesség és az értelem, amely mindenre megoldást és választ ad (12).…

Szerző: refdunantul  2017.07.11. 04:00

Mindig keresni kell valamit? HOL VAN? Nem találom? De mi van, ha megtaláltam? Mit kell megtalálni ahhoz, hogy ne kelljen többet „keresni”? – 1. Az ember „kibányász”, felszínre hoz mindent, alászállt a mélységekbe is, hogy felhozza az aranyat, ezüstöt, nemesfémet, kristályt.…

Szerző: refdunantul  2017.07.10. 04:00

EZ TETSZIK, EZ TÉNYLEG TETSZIK. – 1. Létezik egy fontos szabály: „Takonnyal” nem birkózunk, mert az csak kenődik mindenfelé, és az értelmetlen küzdelem végén az koszolódik be, aki birokra kelt a takonnyal. Sok ügyre, sok emberre érvényes ez. Jób, kétségbeesett magányában…

Szerző: refdunantul  2017.07.09. 04:00

Jób könyvének új szakasza ez, a 27–31. fejezetek között. Most már csak JÓB MAGA BESZÉL. – 1. Jób ragaszkodik igazához, feddhetetlenségéhez, vagyis ahhoz, hogy Isten keserítette meg őt (1–5). Isten cselekvése sokszor érthetetlen. Jób nem tökéletesnek tartja magát (15,14),…

Szerző: refdunantul  2017.07.08. 04:00

NÉHÁNY FONTOS KÉRDÉS SZEGEZŐDIK NEKÜNK Jób nyolcadik válaszában. – 1. Mit tettél? Segítettél-e a rád bízottakon; – azokon, akik körülötted erőtlenek, tehetetlenek, tanácstalanok voltak? Volt-e vigasztaló, segítő áldása másoknak abból, amit Istenről tudtál? (2–3) –…

Szerző: refdunantul  2017.07.07. 04:00

JÓ, HA VALAMI RÖVID? Bizonyos tekintetben igen. Vagy tökéletesen örök és jó legyen valami; – vagy jobb, ha rövid, mint ha hosszú. – 1. Rövid, tömör tanítás ez Istenről. Rövid, igaz; – ugyanakkor nem teljes. Isten hatalmas, aki joggal kelt rettegést a gyarló emberben, hiszen…

Szerző: refdunantul  2017.07.06. 04:00

Jób is vallja, hogy ISTEN BÜNTETÉSE ELŐBB–UTÓBB UTOLÉRI A GONOSZT (18–20); – azt, aki látható, tetten érhető gonoszságaival gyötörte embertársait (21). – 1. Csak Isten kegyelméből állhatunk meg a végső ítéletkor (23). – 2. De vigyázzunk, mert Isten bűnt elfedező…

Szerző: refdunantul  2017.07.05. 04:00

MIBEN MUTATKOZIK MEG ISTEN MINDENHATÓSÁGA? – 1. Cáfolhatatlanul, részletesen írja le Jób beszéde mindazt, amit társadalmi igazságtalanságnak nevezünk.* – 2. Nehéz tudomásul vennünk azt, hogy Isten mindenhatósága elsőrenden nem a társadalmi igazságosságban mutatkozik meg.…

Szerző: refdunantul  2017.07.04. 04:00

Jób az Istennel akar találkozni, mert biztos abban, hogy Isten előtt mindent elmondhat, aki meghallgatja őt, ÉS IGAZOLNI FOGJA GYERMEKÉT. – 1. Mi pontosabban értjük már ezt a kifejezést, hiszen Jézus Krisztusra tekintve tudjuk, hogy éppen ez a kegyelem: igazol az Isten, igaznak tart az…

Szerző: refdunantul  2017.07.03. 04:00

AZ ÉLŐ, ÉRETT HIT ott kezdődik, amikor az „élet” fenekestől felfordítja hitismeretének és bizonyosságának sarokpontjait, akkor is a megváltó Úr marad az egyetlen kincse. – 1. Elifáz pontosan ismeri, hirdeti, továbbadja a szent tant, a vegytiszta tanítást. Elifáz azt…

Szerző: refdunantul  2017.07.02. 04:00

A RÁGALMAZÁSRÓL… – 1. Elifáz harmadik vádbeszédében megrágalmazza Jóbot. Elifáz szerint Jób súlyos bűnöket követhetett el, amelyeket az árgus szemek nem vettek észre; – de Isten mindent lát, és most megbüntette Jóbot (4; 10). – 2. Itt súlyos vádak hangoznak el: Jób…

Szerző: refdunantul  2017.07.01. 04:00