DÁVID AZ ÚRTÓL RENDELT IDŐBEN CSELEKEDETT. Aki pedig az Úrtól rendelt időben és módon cselekszik, addig pedig nem tesz semmi különöset, csak szorgalmasan teszi a mindennapi dolgát, vagyis tud várni; – azt az Úr megáldja. Az ilyen ember megnyeri mások jóindulatát (15), de soha…

Szerző: refdunantul  2017.05.22. 04:00

MENNYIRE RENDÜLHET MEG EGY „KIRÁLY”? – 1. A „király” is ember. Most Dávid számára a bánat és a gyász ideje jött el. Bement a belső szobájába, és keservesen sírt, hangosan meghalt fia nevét emlegetve. A „királynak” is joga van arra, hogy legalább a belső szobájában…

Szerző: refdunantul  2017.05.21. 04:00

A HÍRNÖKÖKRŐL! – 1. Két hírnök is viszi a hírt Dávidnak. Versenyt futnak, Achimaac és egy névtelen etiópiai küldött. Akkor menjünk, ha küldenek! (19–23). – 2. De amikor Achimaac odaért, nem mondott semmit, csak általánosságokat (28–30). Minek ment, minek szólt? Jaj a…

Szerző: refdunantul  2017.05.20. 04:00

ILYEN AZ ISTEN KEGYELME: megérdemelnénk a végső büntetést, és az Isten szándéka mégis az, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen (János 3,16). Dávid szeretete a saját atyja ellen lázadó fia iránt csak „előképe” Isten szeretetének (1–5), amit Ő egyszülött…

Szerző: refdunantul  2017.05.19. 04:00

A HÍR, AZ INFORMÁCIÓ HATALOM – mondogatjuk gyakran, és élvezzük is, ha adott helyzetben mi több „információval”, „tudással” rendelkezünk a másiknál.* – 1. Sok kérdés vetődik fel itt. – Kedves-e Istennek, híreket vinni a másikról? – Tudunk-e inkább hallgatni,…

Szerző: refdunantul  2017.05.18. 04:00

Nincs olyan ember, akit a SAJÁT HIÚSÁGÁVAL ne lehetne megfogni. – 1. A hívő embert ez mindig imádságra és alázatra inti, nem pedig hiúságának kegyes leplezésére, mert nincs ennél visszataszítóbb.* – 2. Ebben az igerészben is, Absolont, és annak tanácsadóját, Ahitófelt, a…

Szerző: refdunantul  2017.05.17. 04:00

MENNYI NYOMORÚSÁGOT OKOZOTT DÁVID VÉTKE BETSABÉVAL. – 1. Csak sorolom ezeket. – Simei vérengző gyilkosnak kiáltotta ki Dávidot (5–14); – saját fia, Absolon ellene lázadt (15), és bement apja másodfeleségeihez (20–23), mert ez is a büntetés része volt (12,11–12); –…

Szerző: refdunantul  2017.05.16. 04:00

ILYEN EZ A HASADT VILÁG! Folytassuk a tegnapi gondolatokat. – 4. Saul unokáját, Mefibósetet nemhogy nem bántotta, hanem komolyan felkarolta Dávid, az új király (9. fejezet). Most Mefibóset szolgájától, Cibától kell meghallania Dávidnak, hogy Mefibóset, az alkalmas pillanatot látva…

Szerző: refdunantul  2017.05.15. 04:00

ILYEN EZ A „HASADT” VILÁG. – 1. Ahogy megszűnt a stabilitás, mert Dávid király menekülni kényszerült, mindenki meg akarta találni a számítását. Még azok is ellenségesen, az érdekeik szerint viselkedtek Dáviddal szemben, akik korábban nagy nyomorúságukban felkarolták őket.…

Szerző: refdunantul  2017.05.14. 04:00

LEGYEN MEG AZ ÚR AKARATA! (Máté 6,10) – 1. Legyen meg az Ő akarata a nyomorúságban! A sajátjai támadnak Dávid ellen, élükön tulajdon fiával! Dávid ebben a helyzetben is túllát a „körein”, és féltő szeretet emészti az Úr ügyéért (János 2,17). Krisztusi vonás ez. A…

Szerző: refdunantul  2017.05.13. 04:00

Szeretem a jegenyéket. A magas, sudár fákat messziről látni. Ezek a legvégsőkig ellent állnak mindenféle szélnek, egy ideig hajlékonyak, de nem törnek meg. Végső esetben összetörnek, a földre zuhannak holtan, de nem adják meg magukat. Az ember „szíve” más! AZ EMBER NAGYON…

Szerző: refdunantul  2017.05.12. 04:00

Döbbenetes szembesülni azzal, hogy a legnemesebb és legszentebb ügyek kapcsán is ÖNZŐEN TÖBBNYIRE CSAK RÓLUNK VAN SZÓ! – 1. Absolon semmit nem változott. Sőt, a benne feszülő agresszivitás csak nőtt. Ügyesen embereket kezdett toborozni maga mellett. Kezdte néhánnyal (1), majd…

Szerző: refdunantul  2017.05.11. 04:00

Dávid az ügyes színjáték ellenére megpróbálta rendezni a dolgát erőszakos, méltatlan fiával, Absolonnal. Erre azonban inkább a külső kényszer vitte rá. Hitben még nem állt készen arra, hogy megbocsásson neki. Fontos a megbocsátás, de akkor lehet áldottan elindulni ezen az…

Szerző: refdunantul  2017.05.10. 04:00

Életmentően szükséges, hogy A DOLGOK ALAPVETŐEN MÁS FORDULATOT VEGYENEK.* – 1. Jóáb, Dávid hadseregparancsnoka is látta, hogy nagy a feszültség Dávid király, és a fia, Absolon között. Ez a feszültség lekötötte a király minden gondolatát és erejét (1).** – 2. Jóáb…

Szerző: refdunantul  2017.05.09. 04:00

Gyakran bíztatjuk így a másikat: Ne vedd annyira a szívedre! Absolon is így bíztatta Támárt. Pedig éppen az ellenkezőjére lenne szükség! Vegyük a szívünkre azokat, amik történnek velünk! De ne úgy, mint Absolon, aki bosszút forralt, hanem úgy, hogy a mi megváltó Urunk elé…

Szerző: refdunantul  2017.05.08. 04:00

Leejtettem egy szegeket, csavarokat, kapcsokat tartalmazó dobozt, amelyben minden szépen a helyén várta hasznosulását. Egy pillanat alatt az egész összekeveredve, kiválogathatatlanul feküdt egy kupacban. Meg sem próbáltam egyesével kiválogatni, mi hova való az ezernyi kisebb–nagyobb…

Szerző: refdunantul  2017.05.07. 04:00

Vannak magasabb rendű szempontok, amelyek túlmutatnak az egyes ember itteni életén, és Isten megváltó, ÜDVÖSSÉGET AJÁNDÉKOZÓ TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLJÁK. Istent az emberi bűn sem téríti el attól, hogy ígéreteit beteljesítse, és a bűnös embert megszabadítsa. A…

Szerző: refdunantul  2017.05.06. 04:00

Kegyelmet kaphatunk, de BŰNEINK ITTENI KÖVETKEZMÉNYEIT HORDOZNUNK KELL. Micsoda igazságtalanság, mondhatnánk, hogy Dávid parázna tetteiért a kisgyermekét veri meg az Úr (2Mózes 20,5). Ez a szófordulat, hogy „megverte az Isten”, valójában azt jelenti, hogy jelzést kaptunk, mert…

Szerző: refdunantul  2017.05.05. 04:00

ILYEN A PRÓFÉTAI BESZÉD, mint Nátán próféciája. Az egyház négy fontos szolgálata: a tanítás, az evangéliumi ébresztés, a bíztatás és a prófétálás (2Timóteus 4,8). – 1. A prófétát az Úr küldi (1), világos üzenettel, amit a próféta hűséggel és bátran továbbad,…

Szerző: refdunantul  2017.05.04. 04:00

MI TÖRTÉNT DÁVIDDAL? Mindenesetre itt látjuk Isten kijelentésének, Igéjének igazságát, amely még Dávid nagy nyomorúságait sem hallgatja el, sőt, jelzi, hogy milyen hatalmas és felfoghatatlan az Úr kiválasztó kegyelme. Ez a kegyelem hordozza és nem engedi el Dávidot, de nem is…

Szerző: refdunantul  2017.05.03. 04:00

AKKOR KEZDŐDIK A BAJ MINDIG, amikor az ember nem ott van, ahol lennie kellene. Dávid nem megy harcra az embereivel, hanem otthon marad Jeruzsálemben (1). Pedig a királynak a nehéz helyzetekben is vezetnie kell népét. Amíg ezek életveszélyben küzdenek, azalatt Dávid elszereti az egyik…

Szerző: refdunantul  2017.05.02. 04:00

A JÓSZÁNDÉK IS BÖLCSESSÉGGEL EGYÜTT LESZ ÁLDÁSSÁ. – 1. Megkértek, hogy segítsek. Segítettem, és bajba kerültem, mert azonnal mennek a hírek: ki, miért, minek, hol mozog, kinek az oldalán, kiknek az ügyében... Nem is beszélve azokról a helyzetekről, amikor mi ütjük az…

Szerző: refdunantul  2017.05.01. 04:00