EZ A KEGYELEM! – 1. A kegyelem visszaemlékezik ígéreteire, és szövetségi hűséggel (1), maradéktalanul megtartja azt. Isten ezt tette egyszülött Fiában, nem hagyott bennünket bénultságunk nyomorúságában, nem hagyott bennünket tisztátalan, döglött kutyaként az útfélen (8),…

Szerző: refdunantul  2017.04.30. 04:00

MI AZ ISTEN ÁLDÁSA? Ez lenne, amit itt olvasunk? – 1. Dávid minden környező népet legyőzött. A fejezet összegzi ezeket a győzelmeket és felsorolja a legyőzött népeket (1–14). A győzelmeknek mindenütt része a kegyetlenkedés (2). A szentíró leírja a tényeket és nem érzelmi…

Szerző: refdunantul  2017.04.29. 04:00

DÁVID ÍGY IMÁDKOZOTT: – 1. Az imádság, Isten előtt, mindig valóságos önismeretből bomlik ki. Dávid és valahányan rádöbbenünk arra, valamint megvalljuk azt, hogy milyen kicsik vagyunk (18). Nincs mire hencegnünk. Amink van, az Úr adta, Ő végezte el általunk nagy dolgait. Az Úr…

Szerző: refdunantul  2017.04.28. 04:00

A templom épülete fontos, mint ahogy a látható egyház látható gyülekezetei is nélkülözhetetlenek. A TEMPLOMÉPÍTÉS SORRENDJE azonban itt olvasható. – 1. Először megszólítja népét, gyülekezetét, rendelt vezetőit az Úr. Tehát mindig az Úr kezdeményez, nem mi.* Ez a…

Szerző: refdunantul  2017.04.27. 04:00

Az ember felől induló TEMPLOMÉPÍTÉSI SZÁNDÉK mindig összetett indítékokból áll. Dávid király cédruspalotában lakik, az ország békességben él, nyugalom és jólét veszi körül Isten népét (1–3). Ekkor, pontosan ekkor áll elő mindig az a lélektani pillanat, amikor már nem…

Szerző: refdunantul  2017.04.26. 04:00

AZ ISTENFÉLELEM VALÓBAN KIŰZI A FÉLELMET az Úr népe köréből, és a gyülekezet tagjainak szívéből (1János 4,18). – 1. Az élő Isten félelme azonban valóban megrettenéssel és megrendüléssel kezdődik, amely rádöbbent bennünket arra, hogy por és hamu vagyunk az Úr nélkül,…

Szerző: refdunantul  2017.04.25. 04:00

VANNAK MEGOLDHATATLAN PROBLÉMÁK, amelyek újból és újból előtolakodnak. – 1. Isten népe számára ilyenek a „filiszteusok”, akik folyamatosan lesben állnak, támadásra készen. Hányszor tapasztaljuk, hogy konfliktusok hosszú évek után is előtolakodnak; sebek váratlanul…

Szerző: refdunantul  2017.04.24. 04:00

DÁVID SOKFÉLE ARCA: – 1. Dávid kivárta az Úrtól rendelt időt, amikorra országa egyesülhetett. Hét évig csak Júda, azaz egy törzs és a déli rész királya lehetett. Bizony, valamikor hosszú éveket kell várni az Istennek kedves időre (1–5). – 2. Dávid, fejlődő hite…

Szerző: refdunantul  2017.04.23. 04:00

VAN ITT NYOMORÚSÁG BŐVEN. – 1. Nagy nyomorúságot jelent először is az a két ember, akiket korábban, Saul ideje alatt valamiért elűztek a lakóhelyükről (3). Ők voltak a beérótiak. Most eljött az ő idejük, mert Saul halála után bosszút tudtak állni üldöztetésükért. Ezt a…

Szerző: refdunantul  2017.04.22. 04:00

ELÉG NEHÉZ KIHÁMOZNI itt a neveket, személyeket, történéseket a szövegből, hát még az üzenetet. – Dávid bizalommal fogadta Abnért, Saul egykori hadseregének vezetőjét, aki az ország egységéért munkálkodott. Áldott az, aki az egységért munkálkodik. – Jóáb azonban…

Szerző: refdunantul  2017.04.21. 04:00

Tény, AZ „APPARÁTUS” könnyen átveheti az irányítást. – 1. Ez pedig tarthatatlan, de gyakran megtörténhet. Itt is látjuk, hogy az adott hadseregparancsnokoknak nagyobb szavuk volt, mint magának a vezetőnek, vagy a királynak. Ísbóset félt a hadseregparancsnokától, Abnértól,…

Szerző: refdunantul  2017.04.20. 04:00

Ott a közös kihívás, a filiszteusok serege, és ISTEN NÉPÉNEK TAGJAI MÉGIS BELÜL MARAKODNAK EGYMÁSSAL. Ez halálos is lehet. Az északiak vezére Abnér, Saul fiának, Isbósetnek a hadseregparancsnoka; – a déliek vezére Jóáb és testvérei, Dávid oldalán. – 1. Az egész egy harci…

Szerző: refdunantul  2017.04.19. 04:00

Dávid visszatért a saját népéhez, a filiszteus Ciklágból Hebronba. Sokáig bujdokolt Dávid idegenben, és ez majdnem hűtlenné tette őt. Megoldást nyújt, ha visszatérünk oda, ahová az Úr állított minket. A VISSZATÉRÉS UTÁN MINDJÁRT SOK PRÓBATÉTELT KELLETT KIÁLLNIA Dávidnak,…

Szerző: refdunantul  2017.04.18. 04:00

A FELTÁMADOTT JÉZUS KRISZTUSBAN értjük meg Dávid énekét igazán. – 1. Fellélegezhetne Dávid, hiszen az halt meg, aki annyiszor az életére tört és annyi keserűséget okozott neki. Itt a fellélegzésből megbocsátás lett, azzal a világos látással, hogy ebben a világban nincs…

Szerző: refdunantul  2017.04.17. 04:00

Mindig olyan döbbenetes, ahogy a temetéseken viselkedünk, már A SÍR FELÉ MENETBEN beszélgetünk egymással, néha képtelen témákról, akár nevetgélve is. – A felkent király, Saul halálhírét hozzák Dávidnak, megszaggatott ruhában, ami a gyász jele volt. A hírnök azonban…

Szerző: refdunantul  2017.04.16. 04:00

Nagyszombat reményteli várakozás a mában, mert holnap felragyog a tegnap értelme. Húsvétkor felragyogott nagypéntek üzenete, értelme, titka. Ez az örömhír ad tartást a jelennek, bocsánatot a múltnak, és reményt a jövőnek; – mégpedig úgy, hogy a jövő…

Szerző: refdunantul  2017.04.15. 04:00

Ott ragyog ebben a nehéz ószövetségi Igében NAGYPÉNTEK KRISTÁLYTISZTA EVANGÉLIUMA. – 1. Mindent visszakapott Dávid, amit elveszettnek vélt. Látszólag ő szerezte vissza az amálékiak által elrabolt szeretteiket és vagyonukat, de valójában az Úr ajándékozta azokat vissza neki…

Szerző: refdunantul  2017.04.14. 04:00

NAGY DÁVID HŰTLENSÉGE, ÉS MÉG NAGYOBB AZ ISTEN FIGYELMEZTETŐ KEGYELME. – 1, Dávid majdnem kész lett volna saját népe ellen harcolni. Az Úr akadályozta meg ezt. Mire Dávid visszatért városába, Ciklágba, egy másik ellenséges nép, egy amáléki rablócsapat (15) feldúlta a…

Szerző: refdunantul  2017.04.13. 04:00

NAGY AJÁNDÉK A BIZALOM, sok áldás fakadhat abból; – viszont nincs rombolóbb a bizalmatlanságnál. Mégis: a bizalmatlanság Isten vészcsengője is lehet. Dávid esetében pedig az a tény, hogy a filiszteusok nem bíztak benne, az Úr kegyelme volt, hogy életének mélypontjáról,…

Szerző: refdunantul  2017.04.12. 04:00

– A HITETLEN ENGEDETLENSÉG TILTOTT BŰNÉBE ESIK Saul, aki Isten törvénye szerint eltávolítja ugyan a halottidézőket és a jövendőmondókat az országból, mintha engedelmes lenne (3), hiszen Isten Igéje szerint minden ilyen jelenség nem valós, de az ember lelkét gonoszul mélyen…

Szerző: refdunantul  2017.04.11. 04:00

A HITETLENSÉGBŐL FAKADÓ ENGEDETLENSÉG halálosan szorult helyzeteket eredményez. Ezt látjuk Dávid, Saul és a halottidéző asszony esetében is. – Dávid nem vállalta fel az üldöztetést, pedig addig áldott volt. – Dávid inkább menekült, és berendezkedett a filiszteusoknál,…

Szerző: refdunantul  2017.04.10. 04:00

HITÜNK GYENGÜLÉSÉVEL EGYÜTT SZOKÁSUNKKÁ LESZ A GONOSZSÁG.* Az események végig azt igazolják, hogy Dávid hitélete egy lejtőn száguldott alá ebben az időszakban (7). – 1. Mi ez a „depressziós” hang, közvetlenül a Saullal történt megbékélés után: Egy napon csak el kell…

Szerző: refdunantul  2017.04.09. 04:00

HOGYAN AD AZ ISTEN MEGBÉKÉLÉST, még a halálos konfliktushelyzetekben is? Saul és Dávid a fejezet végére kibékültek egymással; – sőt, megbékéltek... – 1. Abba kell hagyni a „kiabálást”! Amíg kiáltozunk egymással, beleértve minden üvöltözést, visszavágást, ezzel…

Szerző: refdunantul  2017.04.08. 04:00

NEM ALSZIK A MI ŐRIZŐNK! Dávidot őrizte az Úr! ­Ahogy megőrizte őt az Úr a saját gyarló indulataitól, az előző fejezet szerint; – úgy ismét megőrizte őt, most Saultól, aki ezrekkel indult ellene. Az Úr megőrizte Dávidot Saul ellenséges táborában is (5–7), mert mély…

Szerző: refdunantul  2017.04.07. 04:00

Folytassuk a tegnapi gondolatokat A NAGY BUKTATÓKRÓL. – 1. Dávid számára a legnagyobb próbatétellé, buktatóvá azonban az lett, amikor Nábál nemcsak nemet mondott a kérdésére, hanem megalázta, semmibe vette, meggyalázta a nevét. A ma is szokott módon tette ezt: „Ki az a Dávid,…

Szerző: refdunantul  2017.04.06. 04:00