Döbbenetes fordulat az ember életében az, amikor világossá lesz számára, hogy milyen közel jár minden percben a halálhoz. A halált itt most ne „lelki” értelemben vegyük, hanem úgy, mint „meghalást”, hiszen Jézus Krisztus nélkül folyamatosan a halálban vagyunk és ez…

Szerző: refdunantul  2017.03.27. 04:00

Saul király meggyűlölte és meg akarta ölni Dávidot (1). – 1. Azóta háromezer év telt el, de nem változott semmi. Az internetes felületek hozzászólásai pontos látleleteket tartalmaznak mai állapotunkról, egyáltalán az emberről. A gyűlölet öl. Kivétel nélkül minden…

Szerző: refdunantul  2017.03.26. 04:00

– 1. Dávid egyre sikeresebb lett. Ennek látható jelei voltak: hadi sikerek (6–9; 25–27), társadalmi sikerek (22–24), népszerűség (14–16), magasrangú nők kegyei (17–24). – 2. Sikeresnek lenni veszélyes. Egyrészt azért, mert a siker nagy kísértés. Az ember könnyen…

Szerző: refdunantul  2017.03.25. 04:00

Ritka kincs a barátság, manapság különösen. Jónátán és Dávid barátságának leírása ezt a megállapítást csak megerősíti bennünk. – 1. A barátság definíciója a mai Ige szerint: két ember lelke összeforr (1). Fontos itt ez a kifejezés, hogy a két „lélek” forr össze…

Szerző: refdunantul  2017.03.24. 04:00

Egyetlen esélyünk ez: az Úrban elhordozni a gyalázatot. Valójában, emberileg esélytelen küzdelem ez: Dávid és Góliát küzdelme. Emberileg olyan esélytelen, mint Jézus Krisztus tanácsa, miszerint nem kell lemosni a gyalázatot, nem kell visszaütni, nem kell megölni, felkoncolni azt,…

Szerző: refdunantul  2017.03.23. 04:00

Ez a félelem segít! – Ez a félelem elvégzi azt, hogy soha ne mi támadjunk, hanem mindig a filiszteus góliátok álljanak elő. Isten népe nem kezdeményez harcot (4). – Ez a félelem azonban nem ijedtség! – Ez a félelem nem a maga erejéből cselekszik, hanem hittel arra vár, hogy az…

Szerző: refdunantul  2017.03.22. 04:00

Dávidot királlyá kente Sámuel próféta, Isten akarata szerint (16,12–13). Isten ugyanis elvetette Sault, mint királyt, noha egy ideig még látszólag ő maradt a király. – 1. Döbbenetes üzenet és figyelmeztetés ez: mi azt hisszük, hogy még a helyünkön vagyunk, még vagyunk…

Szerző: refdunantul  2017.03.21. 04:00

Isten gazdagon megáldott embere volt Sámuel próféta. – 1. Sámuel engedelmes volt. Isten helyesen megértett akaratát képviselte, azt hirdette, aszerint cselekedett; – Saul királlyal kapcsolatban is. Meg sem kísértette a gondolat, hogy vitába szálljon az Úrral. – 2. Sámuel…

Szerző: refdunantul  2017.03.20. 04:00

Sokat hibázhatunk. Súlyos vétkek is terhelhetik az életünket. – 1. De! Saul Isten népének felkent királya volt, aki az Úr ügyéért és népének vezetéséért felelt. Itt, egy bizonyos határon túl nem lehet hibákat elkövetni. Vannak még hasonló tisztségek, posztok, ahol…

Szerző: refdunantul  2017.03.19. 04:00

Sault elvetette az Isten, mert engedetlenné lett, hiszen az amálékiták feletti győzelem után visszatartottak maguknak a zsákmányból. Ráadásul Saul a számonkéréskor mindezt a népre hárítja, azt tartva, hogy ő teljesítette az Úr parancsát, legyőzte az ellenséget, és amit…

Szerző: refdunantul  2017.03.18. 04:00

Ez egy nehéz téma. Ebben soha nem vagyunk őszinték. Valójában azonban megjegyzünk magunknak minden embert, csoportot, népet, aki nekünk egy kicsit is keresztbe tett; – és alkalomadtán, ha tehetjük, nem hagyjuk annyiban… Bosszúállók vagyunk. Ha másként nem megy, akkor úgy, hogy…

Szerző: refdunantul  2017.03.17. 04:00

Saul böjti fogadalma értelmetlen volt, amire ráadásul minden katonáját kötelezte. A harcoló katonai tábor tisztasága előírás volt (5Mózes 23,10-15), de ez nem egy értelmetlen elgyengítő, napestig tartó böjtöt jelentett azokra nézve, akiknek éppen testi erőre lett volna…

Szerző: refdunantul  2017.03.16. 04:00

Isten népe, Saul király parancsára böjtölt a győzelemért. A böjt áldássá lehet, megtisztít, miközben kifejezi saját gyengeségünket, testünket legyengítve pedig jelzi, hogy mindenben az erős Istenre szorulunk. Sokkal nehezebb böjtölni akkor, amikor más „mézet” eszik…

Szerző: refdunantul  2017.03.15. 04:00

Kristálytiszta, tömör összegzés ez az igaz hitről, Jónátánnak, Saul fiának tettei kapcsán. Jónátán a legényével együtt átmerészkedik a filiszteusok előőrséhez. Ketten egy hatalmas sereggel szemben! Ez mégsem vakmerőség. Ez a hit ismereten alapul, azon a tapasztalaton, hogy…

Szerző: refdunantul  2017.03.14. 04:00

Hol kapunk igazán esélyt? Vannak-e esélytelen helyzetek? Hol fontos az esély, és mikor nem számít a kudarc? Az igeszakaszban felvázolt helyzetre mindenesetre azt mondhatjuk: ez emberileg teljesen esélytelen. „Add fel szépen!” (Quimby) Saullal hatszázan maradtak a háromezerből (15),…

Szerző: refdunantul  2017.03.13. 04:00

Nehéz ez a helyzet! – 1. Mintha teljesen elölről kellett volna kezdeni mindent. Isten népének területe, mintha a kis Benjámin törzsének területére csökkent volna le, azon belül is Gilgál városára (1-4), a Jordántól nyugatra, Jerikó közelében, ahol először léptek az Ígéret…

Szerző: refdunantul  2017.03.12. 04:00

Sámuel elvégezte szolgálatát. – 1. Üres kézzel teszi le feladatát, vagyis nem terheli szolgálatban eltöltött éveit nyilvánvaló bűn: nem vett el senkitől semmit és nem nyomorította meg senki életét, hanem ellenkezőleg, adott és segített, mint Isten eszköze.* (1-5) – 2. Az…

Szerző: refdunantul  2017.03.11. 04:00

– 1. Hadakozni és győzni, ezért vonult fel Náhás (Kr. e. 1030-1000), az ammóniak királya (mai Jordánia, fővárosa Amman). A hadakozó mindig a nálánál gyengébbet keresi meg, és most éppen Isten népe volt ebben a helyzetben, hiszen nyugatról a filiszteusok is szorongatták, tehát…

Szerző: refdunantul  2017.03.10. 04:00

Sault sorsvetéssel választották meg. Ez akkor bevett módszer volt, mint Isten akaratának objektív tudakolása. Ma Isten Igéje, az Ő akaratának megismerése kapcsán, az egyetlen forrásunk. Ám a személyes hit is lehet gyarló, ezért nagy a veszély, hogy mindenki a maga akaratát olvassa…

Szerző: refdunantul  2017.03.09. 04:00

– 1. A királyság dicsősége helyett Saulnak fel kellett vállalni a megvetést és gyalázatot. Az extatikus prófétákat semmibe vették, társadalmi elismertségük nem volt. A révület, egy külső szemlélő számára pedig az érintettre nézve eleve megalázó, még ha akkor ez őbenne…

Szerző: refdunantul  2017.03.08. 04:00

Isten megengedte, hogy királlyá „kenjék” Sault. Ez felelősség, ami csak hitben és engedelmességben tölthető be (1). A hit és az engedelmesség úgy élhető meg, hogy a „király” figyel az Úr prófétájának szavára, a kijelentésre, az Igére, és aszerint cselekszik (8). A…

Szerző: refdunantul  2017.03.07. 04:00

Az áldozóhalmok a kultusz teljes központosításáig használatban voltak, de az élő Istent tisztelték ott. Sámuel itt kijelentést kapott Izráel új fejedelméről. Szándékosan nem a király kifejezést használja a szentíró, hogy annak pogány tartalmától megkülönböztesse ezt a…

Szerző: refdunantul  2017.03.06. 04:00

Tipikus mai történet, pedig valójában háromezer éves. Volt egy magas, szép ifjú, aki láthatóan kiemelkedett a többi közül. Aztán szükséges még egy jelentéktelen esemény, „produkció”, amellyel bejárja a világot, ami „címlapra” emeli az illetőt. Ez a recept. Ennyi ma is…

Szerző: refdunantul  2017.03.05. 04:00

Nehéz manapság a bűnről szólni. Pedig ez az igeszakasz világosan elénk tárja az emberi bűn természetét. – 1. A bűn természete az, hogy az ember visszaél azzal, amit ő maga is ajándékba kapott, csak a maga hasznát keresi, és ebből a haszonból soha nem elég, ezért hazudni is…

Szerző: refdunantul  2017.03.04. 04:00

Sámuel az Úr embere volt, akinek áldott volt egész élete és a szolgálata. Ennek egyik világos jele volt az a tény, hogy békesség és egység volt szolgálata idején egész Izráelben (14). Az ellenségeskedő filiszteusok megalázkodtak, és az összes őket körülvevő idegen népek,…

Szerző: refdunantul  2017.03.03. 04:00