– A menekülés akkor lehet Isten akarata, egy ideig, ha Ő ezzel őriz meg bennünket, a kellő időben kínálkozó, hűséges és bátor szolgálatra. Dávid félelemből menekült, félelemből ragadott kardot, és emiatt kért segítséget idegenektől (3–4), ezért tettette magát…

Szerző: refdunantul  2017.03.31. 04:00

Bolond ez a Dávid! Saul elől menekülve más ellenséget kap, megalázó helyzetbe kerül (11). Dávidnak bolondnak kellett tetetnie magát, hogy ne bántsák, hogy életben maradhasson. Menekülés, kard, idegen környezet, hazugság...  (14) Van itt bolond elég! (15–16) Dávid is azzá…

Szerző: refdunantul  2017.03.30. 04:00

– 1. Dávid számára ez most döntő kérdés volt: mi, ki van kéznél? Hol a segítség? Dávid menekült. Egyedül volt. Aki menekül az egyedül van, hiába kísérik „legények”! Aki menekül, annak segítségre van szüksége! – 2. Istennél van a segítség! Az Isten embere csak…

Szerző: refdunantul  2017.03.29. 04:00

– 1. Dávid és Jónátán, a korábban megbeszélt jelzések alapján jártak el, hírül adva, hogy mi Saul szándéka Dáviddal (18–23). Erre azért volt szükség, hogy amennyiben nem tudnának személyesen, vagy biztonságosan szót váltani, akkor is egyértelműen hírt adhassanak fontos…

Szerző: refdunantul  2017.03.28. 04:00

Döbbenetes fordulat az ember életében az, amikor világossá lesz számára, hogy milyen közel jár minden percben a halálhoz. A halált itt most ne „lelki” értelemben vegyük, hanem úgy, mint „meghalást”, hiszen Jézus Krisztus nélkül folyamatosan a halálban vagyunk és ez…

Szerző: refdunantul  2017.03.27. 04:00

Saul király meggyűlölte és meg akarta ölni Dávidot (1). – 1. Azóta háromezer év telt el, de nem változott semmi. Az internetes felületek hozzászólásai pontos látleleteket tartalmaznak mai állapotunkról, egyáltalán az emberről. A gyűlölet öl. Kivétel nélkül minden…

Szerző: refdunantul  2017.03.26. 04:00

– 1. Dávid egyre sikeresebb lett. Ennek látható jelei voltak: hadi sikerek (6–9; 25–27), társadalmi sikerek (22–24), népszerűség (14–16), magasrangú nők kegyei (17–24). – 2. Sikeresnek lenni veszélyes. Egyrészt azért, mert a siker nagy kísértés. Az ember könnyen…

Szerző: refdunantul  2017.03.25. 04:00

Ritka kincs a barátság, manapság különösen. Jónátán és Dávid barátságának leírása ezt a megállapítást csak megerősíti bennünk. – 1. A barátság definíciója a mai Ige szerint: két ember lelke összeforr (1). Fontos itt ez a kifejezés, hogy a két „lélek” forr össze…

Szerző: refdunantul  2017.03.24. 04:00

Egyetlen esélyünk ez: az Úrban elhordozni a gyalázatot. Valójában, emberileg esélytelen küzdelem ez: Dávid és Góliát küzdelme. Emberileg olyan esélytelen, mint Jézus Krisztus tanácsa, miszerint nem kell lemosni a gyalázatot, nem kell visszaütni, nem kell megölni, felkoncolni azt,…

Szerző: refdunantul  2017.03.23. 04:00

Ez a félelem segít! – Ez a félelem elvégzi azt, hogy soha ne mi támadjunk, hanem mindig a filiszteus góliátok álljanak elő. Isten népe nem kezdeményez harcot (4). – Ez a félelem azonban nem ijedtség! – Ez a félelem nem a maga erejéből cselekszik, hanem hittel arra vár, hogy az…

Szerző: refdunantul  2017.03.22. 04:00

Dávidot királlyá kente Sámuel próféta, Isten akarata szerint (16,12–13). Isten ugyanis elvetette Sault, mint királyt, noha egy ideig még látszólag ő maradt a király. – 1. Döbbenetes üzenet és figyelmeztetés ez: mi azt hisszük, hogy még a helyünkön vagyunk, még vagyunk…

Szerző: refdunantul  2017.03.21. 04:00

Isten gazdagon megáldott embere volt Sámuel próféta. – 1. Sámuel engedelmes volt. Isten helyesen megértett akaratát képviselte, azt hirdette, aszerint cselekedett; – Saul királlyal kapcsolatban is. Meg sem kísértette a gondolat, hogy vitába szálljon az Úrral. – 2. Sámuel…

Szerző: refdunantul  2017.03.20. 04:00

Sokat hibázhatunk. Súlyos vétkek is terhelhetik az életünket. – 1. De! Saul Isten népének felkent királya volt, aki az Úr ügyéért és népének vezetéséért felelt. Itt, egy bizonyos határon túl nem lehet hibákat elkövetni. Vannak még hasonló tisztségek, posztok, ahol…

Szerző: refdunantul  2017.03.19. 04:00

Sault elvetette az Isten, mert engedetlenné lett, hiszen az amálékiták feletti győzelem után visszatartottak maguknak a zsákmányból. Ráadásul Saul a számonkéréskor mindezt a népre hárítja, azt tartva, hogy ő teljesítette az Úr parancsát, legyőzte az ellenséget, és amit…

Szerző: refdunantul  2017.03.18. 04:00

Ez egy nehéz téma. Ebben soha nem vagyunk őszinték. Valójában azonban megjegyzünk magunknak minden embert, csoportot, népet, aki nekünk egy kicsit is keresztbe tett; – és alkalomadtán, ha tehetjük, nem hagyjuk annyiban… Bosszúállók vagyunk. Ha másként nem megy, akkor úgy, hogy…

Szerző: refdunantul  2017.03.17. 04:00

Saul böjti fogadalma értelmetlen volt, amire ráadásul minden katonáját kötelezte. A harcoló katonai tábor tisztasága előírás volt (5Mózes 23,10-15), de ez nem egy értelmetlen elgyengítő, napestig tartó böjtöt jelentett azokra nézve, akiknek éppen testi erőre lett volna…

Szerző: refdunantul  2017.03.16. 04:00

Isten népe, Saul király parancsára böjtölt a győzelemért. A böjt áldássá lehet, megtisztít, miközben kifejezi saját gyengeségünket, testünket legyengítve pedig jelzi, hogy mindenben az erős Istenre szorulunk. Sokkal nehezebb böjtölni akkor, amikor más „mézet” eszik…

Szerző: refdunantul  2017.03.15. 04:00

Kristálytiszta, tömör összegzés ez az igaz hitről, Jónátánnak, Saul fiának tettei kapcsán. Jónátán a legényével együtt átmerészkedik a filiszteusok előőrséhez. Ketten egy hatalmas sereggel szemben! Ez mégsem vakmerőség. Ez a hit ismereten alapul, azon a tapasztalaton, hogy…

Szerző: refdunantul  2017.03.14. 04:00

Hol kapunk igazán esélyt? Vannak-e esélytelen helyzetek? Hol fontos az esély, és mikor nem számít a kudarc? Az igeszakaszban felvázolt helyzetre mindenesetre azt mondhatjuk: ez emberileg teljesen esélytelen. „Add fel szépen!” (Quimby) Saullal hatszázan maradtak a háromezerből (15),…

Szerző: refdunantul  2017.03.13. 04:00

Nehéz ez a helyzet! – 1. Mintha teljesen elölről kellett volna kezdeni mindent. Isten népének területe, mintha a kis Benjámin törzsének területére csökkent volna le, azon belül is Gilgál városára (1-4), a Jordántól nyugatra, Jerikó közelében, ahol először léptek az Ígéret…

Szerző: refdunantul  2017.03.12. 04:00

Sámuel elvégezte szolgálatát. – 1. Üres kézzel teszi le feladatát, vagyis nem terheli szolgálatban eltöltött éveit nyilvánvaló bűn: nem vett el senkitől semmit és nem nyomorította meg senki életét, hanem ellenkezőleg, adott és segített, mint Isten eszköze.* (1-5) – 2. Az…

Szerző: refdunantul  2017.03.11. 04:00

– 1. Hadakozni és győzni, ezért vonult fel Náhás (Kr. e. 1030-1000), az ammóniak királya (mai Jordánia, fővárosa Amman). A hadakozó mindig a nálánál gyengébbet keresi meg, és most éppen Isten népe volt ebben a helyzetben, hiszen nyugatról a filiszteusok is szorongatták, tehát…

Szerző: refdunantul  2017.03.10. 04:00

Sault sorsvetéssel választották meg. Ez akkor bevett módszer volt, mint Isten akaratának objektív tudakolása. Ma Isten Igéje, az Ő akaratának megismerése kapcsán, az egyetlen forrásunk. Ám a személyes hit is lehet gyarló, ezért nagy a veszély, hogy mindenki a maga akaratát olvassa…

Szerző: refdunantul  2017.03.09. 04:00

– 1. A királyság dicsősége helyett Saulnak fel kellett vállalni a megvetést és gyalázatot. Az extatikus prófétákat semmibe vették, társadalmi elismertségük nem volt. A révület, egy külső szemlélő számára pedig az érintettre nézve eleve megalázó, még ha akkor ez őbenne…

Szerző: refdunantul  2017.03.08. 04:00

Isten megengedte, hogy királlyá „kenjék” Sault. Ez felelősség, ami csak hitben és engedelmességben tölthető be (1). A hit és az engedelmesség úgy élhető meg, hogy a „király” figyel az Úr prófétájának szavára, a kijelentésre, az Igére, és aszerint cselekszik (8). A…

Szerző: refdunantul  2017.03.07. 04:00