Nagy a baj! Ilyenkor mindenki a maga módján keresi a segítséget. Az pedig mindent elmond rólunk, hogy ilyen helyzetben kinél, hogyan keressük a segítséget. – 1. A filiszteusok hívatták a saját vallásuk jól megfizetett papjait és jósait. Valójában szabadulni akartak az őket ért…

Szerző: refdunantul  2017.02.28. 04:00

Amikor a filiszteusok elrabolhatták a szövetség ládáját Isten népétől, akkor ez nem azt jelentette, mintha az Úr ereje megrendült volna, hanem csak Isten népének hitetlenségéről, gyengeségéről, ítéletes állapotáról volt szó. Az élő Isten azonban mindig Isten marad, ezért…

Szerző: refdunantul  2017.02.27. 04:00

Éli főpap mindenekfelett szerette az Isten ügyét. Még idős korában is remegett szíve az Istenért (13). Erőtlen, gyenge, határozatlan ember volt ez az Éli főpap; de mindezek ellenére szerette az Urat. Ezért amikor fiai halálhíre után meghallotta, hogy az ellenség az Isten…

Szerző: refdunantul  2017.02.26. 04:00

Megváltás kell! – 1. Vannak olyan problémák, amelyek itt, ebben a világban soha nem oldódnak meg. Isten népe és az ott lakó más népek, ez esetben a filiszteusok harca mai napig nem megoldott kérdés. Két vallás, két kultúra, két világ találkozása ez. Mi a megoldás? Megváltás…

Szerző: refdunantul  2017.02.25. 04:00

– 1. Az egész rettenetes, úgy, ahogy van. Rettenetes a bűn, amit Éli fiai elkövetnek. Rettenetes Éli főpap határozatlansága, „szelídsége”, ami elkeni a problémát. De rettenetes maga az ítélet is, mert mások bűneiért sokan szenvednek majd. – 2. Mi itt a megoldás? Mivel…

Szerző: refdunantul  2017.02.24. 04:00

Éli főpap idején ritka volt az Úr kijelentése (1), hiszen az Úr szolgái is olyannyira méltatlanná lettek a szent ügy képviseletére, hogy Isten nem adott Igét. Sírnivaló, hogy maga a főpap sem hallja az Igét, és „visszaküldi a helyére” azt is, aki hallhatná (4-7). Mi van ma?…

Szerző: refdunantul  2017.02.23. 04:00

Hízni nem csupán testben lehet, bizony kövéredhet a szív, a lélek, az értelem is (Ézsaiás 6,10). – 1. Hízni annyit jelent, hogy nem ismerjük azt, hogy elég volt. Nem ismerjük az „eleget” sem eredményben, sem sikerben és dicsőségben, sem a hatalomban, sem a vagyonban és…

Szerző: refdunantul  2017.02.22. 04:00

Bizonyosságunk és békességünk forrása az, hogy az események lényegét illetően végül is minden úgy alakul, ahogy az Úrnak tetszik. Ez az egyetlen esélyünk, ami ugyanis az Úrnak tetszik, az nekünk is maradandóan jó lesz. – 1. Aki viszont perbe száll az Úrral, az elvetemült…

Szerző: refdunantul  2017.02.21. 04:00

Anna hálaéneke azt a szabadító Istent magasztalja, aki az egyetlen, szent, sziklaszilárd Isten, és aki visszaadja népe gyermekeinek az erőt. – 1. Milyen pontos megfogalmazása ez Isten szabadításának: fogy az életerő, de Isten a maga örökkévaló erejéből ajándékoz nekünk; -…

Szerző: refdunantul  2017.02.20. 04:00

Észre sem vesszük, mennyire el tudjuk bízni magunkat, ha jól megy sorunk. Ekkor a kudarcok alatt roskadozót csipkedjük, alázzuk, tapossuk könyörtelenül (6). Anna Isten gyermeke volt, aki vetélytársa gúnyolódására nem ó-emberi, vagy kegyes indulattal felelt, hanem szívében mélyen…

Szerző: refdunantul  2017.02.19. 04:00

Boáz ügyesen járt el (1-2), hogy Isten törvényét is betartsa, és közben célt is érhessen, vagyis feleségül vehesse a szeretett Ruthot (13). Ezért Boáz a legközelebbi rokonnál, Ruth meghalt férjének eladott földbirtokát hozta elő (3-4), amelynek kiváltását ez a rokon szívesen…

Szerző: refdunantul  2017.02.18. 04:00

Hála legyen az Istennek, hogy Jézus Krisztus feltámadása által valójában nincs szükségünk nevünk fennmaradására, tehát nem kell erre törekednünk, mert övéit örök életre váltotta meg az Úr! Ennél több nem kell! Hűséggel és odaadással tesszük a dolgunkat, de nem nevünk…

Szerző: refdunantul  2017.02.17. 04:00

A hívő ember mindent megtesz a rá bízott ügyben. Ez az „ügy”, saját nyomorúsága idején bizony lehet a saját életének ügye is. Önmagunkért is felelősséggel tartozunk az Istennek. Az önmegtagadás semmiképpen sem egyenlő az önfeladással (Máté 16,24-26). Ruth is mindent…

Szerző: refdunantul  2017.02.16. 04:00

Nem könnyű ez az igeszakasz. Bibliában járatlan olvasóként azt mondhatnánk, hogy itt egy fiatal özvegyasszony, anyósa tanácsára felajánlkozik egy jómódú férfinak. Naomi pontosan tudta, hogy Ruth tetszik Boáznak. Azt is tudta, hogy Boáznak teljesítenie kell rokoni kötelességét,…

Szerző: refdunantul  2017.02.15. 04:00

Boáz pártfogásába vette Ruthot. Kevésbé a felebaráti szeretet, mint inkább annak okán, hogy tetszett neki a fiatal özvegyasszony (5). Amikor azonban megtudta, hogy ez az „idegen”, moábi özvegyasszony (10), az anyósa révén a rokona, akkor lelkiismerete megnyugodott, mert Isten…

Szerző: refdunantul  2017.02.14. 04:00

Ruth egy krisztusi ember. Nyomorúságában nem panaszkodik, nem hagyja el magát, nem másokat terhel, hanem teszi azt, amit az adott helyzetben tenni tud. Él a „törvényes keretek” adta lehetőséggel, hiszen a mózesi törvény engedte, hogy aratás után a mezőn maradt kalászokat, a…

Szerző: refdunantul  2017.02.13. 04:00

Amint az Úr kegyelméből van kenyér a saját otthonunkban, előbb-utóbb hazatérünk. Azért, mert az ember ott van otthon, ahol felnevelték a szülei, hitben, tisztességben, szeretetben. Milyen fontos az „ép” családok, a hitben járó családok jelenléte egy nép életében. Itt…

Szerző: refdunantul  2017.02.12. 04:00

Egy családnak az éhínség miatt kellett menekülni Betlehemből, idegen „moábita” földre, ahol jövevényként éltek (1).* A fiúk ott moábita lányokkal házasodtak, Orpá volt az egyik feleség neve, Ruth a másiké (4). Közben meghaltak a család férfi tagjai mind, először az apa,…

Szerző: refdunantul  2017.02.11. 04:00

Ez az utalás az apostol Rómában lefolytatott perének első szakaszára vonatkozhat. Személye körül akadt segítség, de a hatóság előtt, hitelt érdemlően senki sem állt ki mellette. Lehet, hogy lesznek olyanok, akik babusgatnak a bajban is (11-13), de érdemleges képviseletre hívő…

Szerző: refdunantul  2017.02.10. 04:00

Megítél bennünket a mi Urunk, az Ő eljövetelekor. Azt kéri számon, amit nekünk adott, amit ránk bízott (1). Hirdettük-e az Igét a magunk helyén? Előálltunk-e az Igével, azaz éltük-e az Igét? Felvállaltuk-e az Igét mindenkor, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt?…

Szerző: refdunantul  2017.02.09. 04:00

(16) „… a teljes Írás Istentől ihletett…” (2Timóteus 3,10-17) Ebben a világban kellenek biztos alapok, kiindulópontok, megkérdőjelezhetetlen kapaszkodók, amelyekhez igazodva határozunk meg minden mást. Ezeknek megbízhatóságát évszázadok tapasztalatai igazolják, erősítik,…

Szerző: refdunantul  2017.02.08. 04:00

Az élvezet egy ideig feledteti az emberi életben tapasztalható hiányérzetet. – 1. Egy tizenkilenc tagból álló bűnkatalógust olvasunk itt (1-4), amelyek az utolsó időkben (1) felfordítják a világot (Róma 1,28-32). Megállapíthatjuk, hogy a bűneset óta az utolsó időket éljük,…

Szerző: refdunantul  2017.02.07. 04:00

Éppen ma próbáltam ki, lehet-e így „forgolódni”, ahogy ezt igeszakaszunk tanácsolja.* Mit is mond az Ige? – 1. Törekedjünk a Jézus Krisztusban nyert igazságban szeretetre és békességre azokkal, akik az Úrban testvéreink (22). – 2. Minden ostoba, értetlen, viszályt támasztó…

Szerző: refdunantul  2017.02.06. 04:00

Egy ponton túl már nincs másra szükség, csak erre, legyünk bárkik. – 1. Ekkor jusson eszünkbe, hogy olyan Urunk van, aki feltámadt a halálból, legyőzte a halál minden bilincsét, hogy mi is éljünk általa (8-10). – 2. Aztán ebben a bizonyosságban napról napra erősödhetünk,…

Szerző: refdunantul  2017.02.05. 04:00

Bizonyosság, reménység és öröm hatja át az apostol szavait, pedig fogságban szenved, amit felvállalt az evangéliumért (8). Megszégyenítő ez a körülményektől független reménység ránk nézve, akik annyit panaszkodunk, az egyházzal és saját ügyeinkkel kapcsolatban is. Pedig…

Szerző: refdunantul  2017.02.04. 04:00