Ha alaposabban vesszük szemügyre a bibliai tisztségeket, valójában egy tisztséget nevezhetünk meg (22).* Ez a presbiteri tisztség volt, amely munkájuk szerint négy területre „szakosodott” (17): igehirdető (püspök), tanító (professzor), kormányzó (ez a tényleges értelemben…

Szerző: refdunantul  2017.01.31. 04:00

Az „özvegyek” közé felvettek egyházi tisztségviselőnek számítottak. Az apostol által felsorolt követelmények szerint azok lehettek e tisztségben szolgálatot végzők, akik hatvan évnél idősebbek, előéletük mintaszerű, korábban jó hitvesek, gondos anyák voltak, valamint…

Szerző: refdunantul  2017.01.30. 04:00

Pál és Timóteus korában az idősek tekintélye meghatározó volt, abban az értelemben mindenképpen, hogy a fiatalabbnak tisztelettel, tanulva és érlelődve ki kellett várnia a sorát. Az ifjabb tekintélyét példaadása jelenthette. A gyülekezetben ez a példaadás hitben, azaz…

Szerző: refdunantul  2017.01.29. 04:00

A hitnek és az igaz tanításnak (6), valamint a kegyességnek (7), valójában pedig minden vallásnak ez a mércéje: megvan-e benne az élet ígérete, amely áthatja a jelent és reménységgel kiteljesedik a jövőben, valóságos megoldást, azaz üdvösséget ajándékoz, mégpedig minden…

Szerző: refdunantul  2017.01.28. 04:00

Az egyházat, annak zarándokútján, folyamatosan támadták. Ma is így van ez, kívülről és belülről egyaránt szabdalják az Úr ügyét, de azon semmiféle gonosz nem vehet diadalmat (Máté 16,18). Belülről a „tévtanítók” támadnak. Valóban hazug és nagy trükk, hogy a…

Szerző: refdunantul  2017.01.27. 04:00

Az élő hit igazságának oszlopa és alapja Jézus Krisztus, aki nem mások életét vette el az igazságért, hanem mások életét szilárdította meg az Ő irgalmas igazságában (14). Mi már gyanakodva tekintünk mindenkire, aki az igazság nevében lép fel, pedig „könnyű” tesztelni az…

Szerző: refdunantul  2017.01.26. 04:00

Tegyünk most egy fontos, ide vonatkozó, tanító „kitérőt”. Két alapvető tisztség létezik az egyházban: az Ige szolgálata és a szeretetszolgálat (Cselekedetek 6,1-4; Filippi 1,2). Ezek közül is kiemelkedik az Ige szolgálata, hiszen a diakónusok tisztsége azért jött létre,…

Szerző: refdunantul  2017.01.25. 04:00

Milyen legyen a „püspök”, a gyülekezeti és egyházi vezető? – 1. Legyen igei-lelki vezető, aki mindenekelőtt tanításra alkalmas (2), és ehhez kapcsolódóan tud szeretni, aki vendégszerető, pásztori lelkületű. Tehát először is legyen az Ige szolgája. – 2. Aztán legyen…

Szerző: refdunantul  2017.01.24. 04:00

– 1. Szemléltetés. Egy börtönben végeztem szolgálatot. Az ottani börtönlelkész jött ki elém. Hivatalosan azonban egy ott szolgáló börtönőr hölgyet küldtek értem, aki elkésett, mert addigra én már bejutottam. Úgy lealázott bennünket ezért, mintha az ottani flasztert…

Szerző: refdunantul  2017.01.23. 04:00

Ha Jézus Krisztusról tanúskodunk, igazságot szólunk, nem hazudunk (7) – 1. Tanúskodásunk imádság az igazságért. Imádkozzunk azért (1), hogy minél többen eljussanak az igazság megismerésére (4). Az igazság Jézus  Krisztus által tapasztalható meg. Az igazság nem valami…

Szerző: refdunantul  2017.01.22. 04:00

Az itt olvasható utasításnak hivatalos érvénye van, amely az igaz tanítás hű megőrzésére és továbbadására vonatkozik.* Valóban, ez már egy intézményesült egyház, igaz tanítással, szemben a tévtanításokkal. Itt az egyház vezetői már hivatalosan is megszólalnak, nemcsak…

Szerző: refdunantul  2017.01.21. 04:00

– 1. Minden az Isten magasztalásával kezdődik. Isten népe leborul az örökkévaló király előtt; - aki láthatatlan, de Jézus Krisztusban egyértelműen megmutatta magát; - aki egyedül halhatatlan, és aki Jézus Krisztusban visszaadta nekünk az örök életet; - aki egyetlen, vagyis…

Szerző: refdunantul  2017.01.20. 04:00

Pál hangsúlyozza, hogy ő elhívott apostol, aki a megtartó Isten, és Krisztus Jézus rendelése szerint lett szolgálatba állítva. Nincs fontosabb annál a bizonyosságnál, amely életünk tartalmát, szolgálatát, fáradozását az élő Istennel hozza kapcsolatba. Aki hiszi, hogy…

Szerző: refdunantul  2017.01.19. 04:00

Jézus Krisztus a békesség Ura. – 1. Ez a békesség azonban ebben a világban nagyon sokszor harcot jelent, kemény küzdelmet: a hit harcát, Jézus Krisztus ügyének bátor felvállalását, ezáltal sok területen hitbeli döntést, bizonyságtevő választást, meghasonlást (Máté 10,34;…

Szerző: refdunantul  2017.01.18. 04:00

Jézus Krisztus szeretetének nevében igenis rá lehet parancsolni testvérünkre, amikor arra szükség van (6). A hitből fakadó szeretet mindig a káosz veszélyét rejti magában. Erre sajnos gyakori példa az, hogy az egyházban gyakran olyan megjegyzésekkel, megoldhatatlan konfliktusokkal,…

Szerző: refdunantul  2017.01.17. 04:00

Terjedjen az Úr Igéje! – 1. Ne mi „terjedjünk”, ne valami emberi gondolat, értelmezés, kegyesség terjedjen, „megerőszakolva” a másikat, hanem az Úr Igéje, a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliuma, a megváltás örömhíre terjedjen. Valójában csak erre van szükségünk (1).…

Szerző: refdunantul  2017.01.16. 04:00

– 1. Hálával tartozunk, mert Isten szeretete a Jézus Krisztusban kiválasztott bennünket, és a megszentelődés útján vezet bennünket az Ő dicsőségének teljessége felé (13-14). Ez így túl teológiai. Miről is van szó pontosan? Amikor az öreg magyar vizslánkat megfeddjük…

Szerző: refdunantul  2017.01.15. 04:00

A GONOSZ mindig úgy jelenik meg, hogy valaki istennek képzeli magát (4).* A sikerek, a hatalom nagy kísértés ilyen tekintetben. EGY OLIMPIAI BAJNOK nyilatkozta, hogy áldja az Urat, amiért két olimpiai arany között volt egy csúfos kudarca; - ez kellett. Isten hatalma Jézus Krisztusban…

Szerző: refdunantul  2017.01.14. 04:00

Töredelmes szívvel szabad végigolvasnunk a mai szakaszt, hiszen amit akkor az apostol a thesszalonikai testvéreknek írt, az a Szentlélek által ma nekünk szól. Olyanok vagyunk-e, mi, az Isten népe, mint akikért hálát lehet adni, akiknek a hite nőttön nő, az egymás iránt való…

Szerző: refdunantul  2017.01.13. 04:00

AZ ÉLŐ ISTEN A BÉKESSÉG ISTENE. Az ember pedig valójában egy időzített bomba, mindenki az, a legnyugodtabbnak tűnő ember is. KETYEG A BOMBA, aztán újra és újra robban, többnyire befelé, de gyakran kifelé is. Amikor egy egész csapat ember gyűlik össze valamiért, akkor még…

Szerző: refdunantul  2017.01.12. 04:00

Isten akarata az, hogy a javunkat szolgáló, KRISZTUSI JÓT TARTSUK MEG, és a gonosz minden fajtájától tartózkodjunk (22). Hogyan lehetséges ez? – 1. Mindenkor imádkozzunk. Az imádság az ember állandó nyitottsága az élő Istenre. A szüntelen imádság azt jelenti, hogy az Úr színe…

Szerző: refdunantul  2017.01.11. 04:00

Csak az első versre tudunk most koncentrálni. Az ember mindig jobbat vár! Mindig MEGÚJULÁST akar, itt és most. Megvallása ez annak, hogy soha semmi nem jó. Valóban nem az. Valljuk, tapasztaljuk, hogy itt minden töredékes. De „emberi erőfeszítés” önmagában elégtelen a valódi…

Szerző: refdunantul  2017.01.10. 04:00

Az első keresztyének Jézus Krisztus visszajövetelét még az ő saját életükben várták, pedig Jézus Krisztus világosan kijelentette, hogy a napot és az órát senki sem tudja, ezért mindig készen kell lenni (Máté 25,13). A hűtlenségből fakadó félreértéseket hiábavaló…

Szerző: refdunantul  2017.01.09. 04:00

A SZENT ÉLET három lényegi területét emeli ki az apostol: a házasság, a szeretet és a szorgalmasan dolgos élet fontosságát. Most a második területről szólunk részletesebben. – 1. A görögség ismerte az igazságot, de nem tudott szeretni. Gyakori probléma ez, az igazság nevében…

Szerző: refdunantul  2017.01.08. 04:00

Nézzük most a szakaszt „madártávlatból”. Miután az apostol és a thesszalonikaiak testvéri közössége az Úrban, számunkra is áldássá lett; - a levél második nagy egysége kezdődik el a 4. fejezettől, az úgynevezett tanítói rész: a szent életről, a halottak…

Szerző: refdunantul  2017.01.07. 04:00