ISTEN LELKÉNEK EREJE. – 1. Pál szentlelkesen hirdette az evangéliumot a galatáknak, tanítva, szemléltetve, érthetővé, „életessé” téve előttük Jézus Krisztus evangéliumát (1). – 2.  Pál igehirdetése azonban nem „hatásos” igehirdetés volt, nem emberi „igézet”…

Szerző: refdunantul  2017.11.18. 04:00

MILYEN ALAPKÉRDÉSEK FOGLALKOZTATNAK BENNÜNKET? – 1. Nyilván benne élünk egy életünket értelmező keretben, amely a kérdéseinket is meghatározza; – azt, hogy miként tekintünk saját „létünkre”. Ezt a keretet kultúránk, neveltetésünk, a minket ért hatások és…

Szerző: refdunantul  2017.11.17. 04:00

A KÉPMUTATÁSRÓL… (Máté 23,13) – 1. Nem az a képmutatás, hogy a szerepeinknek megfelelünk, mert a „szerepek” áldott ügyeket szolgálhatnak. Nem is az a képmutatás, hogy bizonyos dolgokat nem osztunk meg bárkivel, illetve azokat magunkban tartjuk. Nem minden tartozik mindenkire.…

Szerző: refdunantul  2017.11.16. 04:00

EGYIK SZOLGATÁRSAM EMLÍTETTE az alábbiakat: – 1. „Korábban nagyon örültem egy–egy új arcnak az istentiszteleteken, lelkesen megszólítottam, bátorítottam őket, hogy érezzék a törődést. Aztán valami megváltozott bennem, az egyházban, a világban. Ma egy új arc láttán…

Szerző: refdunantul  2017.11.15. 04:00

Hogyan tudjuk AZ EMBEREKET MEGGYŐZNI? – 1. Az embereket legfeljebb a saját érdekeinkhez kapcsolódó „igazságról” tudjuk meggyőzni, de nem az evangéliumról. Az embereket nem tudjuk és nem is kell meggyőzni Jézus Krisztus evangéliuma kapcsán, mert azt a Szentlélek vagy igaznak és…

Szerző: refdunantul  2017.11.14. 04:00

Vannak olyan helyzetek, amikor bátran, NYÍLTAN, HATÁROZOTTAN KELL SZÓLNI, mert élet–halál kérdésről van szó. – 1. Ilyenkor a legenyhébb mellébeszélés ugyanúgy bűn, mint minden fölösleges mondat, szó és látványos tett, amelyek a lényegről elterelik a figyelmet. – 2. Ez a…

Szerző: refdunantul  2017.11.13. 04:00

ÖRÖMHÍR A FESZÜLTSÉGBEN! – 1. Feszült alaphelyzet. Nem mentes a háttér a személyes konfliktusoktól, hiszen a galaták közül sokan kétségbe vonták Pál apostolságát (1–2). – 2. Hitvalló bizonyosság oldja a feszültséget. A feszültség ott izzik a levél első soraiban; –…

Szerző: refdunantul  2017.11.12. 04:00

MILYEN AZ ISTENNEK KEDVES BIZONYSÁGTÉTEL? – 1. A bizonyságtétel továbbadott bizonyosság. A bizonyságtétel az, amit tovább adunk másoknak, szóban, írásban, tettekben, ahogy éppen lehet. – 2. Bizonyságtétel nem létezik bizonyosság nélkül, mert amit továbbadunk, annak…

Szerző: refdunantul  2017.11.11. 04:00

MI NEM TARTOZIK RÁNK? – 1. Az Ige munkájának csodája, hatalma nem ránk tartozik, nem tőlünk függ, hanem minket és sokakat érint. Jézus Krisztus Péternek mondja, hogy kövesse Őt (19). De az Úr szavát nem csak Péter hallja meg, hanem mások is, akiket ugyancsak személyesen…

Szerző: refdunantul  2017.11.10. 04:00

A FELTÁMADOTT JÉZUS KRISZTUS KÉRDÉSEI az Ő követésére hívnak bennünket. – 1. Ezek a kérdések bűnbánatra indítanak (15–17), hiszen az Ő irántunk való szeretete mindig megelőzi a miénket (1János 4,19), és mérhetetlenül nagyobb a mienknél. Péter joggal gondol a…

Szerző: refdunantul  2017.11.09. 04:00

A FELTÁMADOTT ÚR JELENLÉTE ÖRÖK MEGOLDÁS! – 1. A feltámadott Úr megvéd attól a kínzó érzéstől, ami csalódottan, nosztalgikusan visszakísértene a „halálos” régibe. Ő megóv a hiábavalóság, a „nincs semmi értelme az egésznek” örvényétől (1–5), de a…

Szerző: refdunantul  2017.11.08. 04:00

Az élő hit Jézus Krisztusba vetett, Szentíráson alapuló, ÉLETET AJÁNDÉKOZÓ HIT. – 1. Őnélküle, azaz Jézus Krisztus nélkül mi marad nekünk? Adathat-e megoldás azokra a problémákra, amelyek előtt mindannyian tehetetlenül állunk; lehetséges-e válasz, értelem, céltalálás;…

Szerző: refdunantul  2017.11.07. 04:00

EZ EGY „MODERN” TÖRTÉNET. Tamás története két végletet mutat be. – 1. Az egyik véglet szerint csak azt fogadjuk el „valóságnak”, ami látható, megfogható, mérhető, vizsgálható, eredményes, „pénzben kifejezhetően” hasznos. Pedig a „valóság” jelenségeinek kis…

Szerző: refdunantul  2017.11.06. 04:00

EZ EGY „NYITOTT” VILÁG; – és mégis, soha nem volt a világ ennyire „zárt”, kegyetlen, mint manapság. – 1. A jóléti társadalmakban a szabadság, a „haszonelvűség”, az önzés „kényszere” nehezedik ránk, amely felszámol minden korábbi értéket. A problémát csak…

Szerző: refdunantul  2017.11.05. 04:00

MÁRIA SÍR; néz de nem lát; csak a maga bajával van elfoglalva (11–14). Igen, ilyenek vagyunk. – 1. Sírni sokféleképpen lehet. Ez itt nem egy evangéliumi, megszomorodó sírás (Máté 5,4), hanem nyafogás. – 2. Ezt a nyafogást azonban ne becsüljük le. Rengeteg olyan érzés,…

Szerző: refdunantul  2017.11.04. 04:00

KI A GYORSABB? – 1. Olyan nagy itt a nyüzsgés, mintha mai „felpörgött” korunkban játszódna az egész. Az egész igeszakasz hemzseg a mozgást kifejező igéktől.* Az ember folyamatosan „zizeg”, nincs nyugta.** – 2. Erre a nyugtalanságra egyetlen gyógyír adatott a világnak, az…

Szerző: refdunantul  2017.11.03. 04:00

NYÍLTAN HIRDETJÜK AZ URAT! – 1. Két korábbi tanítvány, akik eddig csak titokban vállaltak közösséget Ővele, most nyíltan előálltak, és felvállalták Jézus Krisztus ügyét (38–39). – 2. Ezek a hitvallók éppen a halott Jézussal kapcsolatosan teszik mindezt, miközben a…

Szerző: refdunantul  2017.11.02. 04:00

KÉSZ! – 1. Ez az, amit az ember soha nem tapasztalhat meg a maga erejéből:* – azt, hogy valami örökre, maradéktalanul kész, és már csak örülni kell neki. Amint elkészült valami, máris lehet javítani, készülnek a hibajegyzékek, már a hivatalos átadás előtt, nem is beszélve…

Szerző: refdunantul  2017.11.01. 04:00