A Jézus Krisztusban megnyert kegyelem KONKRÉT VÁLTOZÁSOKBAN, gyümölcsökben ölt testet az életünkben. – 1. Ebben a testben soha nem leszünk tökéletesek, de igenis látható jelei vannak a változásnak, mert az újjászületés gyümölcsei „megfoghatóak”, másokat is táplálnak. – 2. Amilyen konkrétak a test cselekedetei (19–21), ugyanolyan konkrétak a lélek gyümölcsei is (22–23); – sőt, „üvölt” a kettő közötti ellentét (16–18; 24–25). – 3. Erre a konkrétságra egyetlen példát említek, a lélek gyümölcsei kapcsán: A türelmet. Mindenki türelmetlen, ideges, indulatos körülöttünk.* Parókiánk egy sarkon áll, ahol nagy kanyarokkal három közút fut egymásba. Amikor kijárok az udvarból, és becsuknám magam mögött a kaput, máris azonnal három irányból tolnak lefelé.** Hálát adhatok azért, hogy a felső kanyarból őrült sebességgel érkező autók valamelyike nem fut belém, miközben van ott magyarázás, kiabálás, sikertelen kikerülési próbálkozás, néha még ökölrázás is. Harminc éve türelemmel tűröm. Noha volt már olyan kísértésem, hogy kiszállok és nagy baj lesz. Kell a türelem, de a türelemnek része az is, hogy az Istentől elkészített időben, nem indulattal, hanem szentlelkes bölcsességgel szólunk. A türelem soha nem néma.

Ezékiel 28

24. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Hétköznapiasan így mondják, hogy „síkideg” az egész világ.

** Rájöttem, hogy „világvárosban” lakhatok, mert nemcsak nyáron, hanem télen is, sőt minden napszakban ez a helyzet.

Szerző: refdunantul  2017.11.27. 04:00