JÉZUS KRISZTUS SZABADSÁGRA SZABADÍTOTT MEG minket (1). – 1. Ez a szabadság nem szabadosságot jelent, hanem azt, hogy nem külső feltételek, hanem egyedül az Úr kegyelme ad üdvösséget és maradandó megoldást Isten népe számára. Nincs ennél nagyobb örömhír. – 2. Ennek ellenére mindig megjelentek olyanok, akik félreértették, túl felelőtlennek, könnyűnek tartották ezt a szabadságot, vagy éppen irigyelték azt, ezért újból a szolgaság igájába akarták kényszeríteni Krisztus gyülekezetét. Ezek a tévtanítók többek között azt hangsúlyozták, hogy először zsidóvá kell lenni ahhoz, hogy valaki jó keresztyén lehessen, körül kell metélkedni, és meg kell tartani az ószövetségi törvény egészét (2–3). – 3. Az evangélium szabadsága, és ennek nyomán Pál igehirdetése pont az ellenkezőjét hirdette, hiszen Jézus Krisztusban csak a szeretet által munkálkodó hit számít (6). Mindig vannak olyanok, akik irigykedve tekintenek arra a szabadságra, amely Jézus Krisztusban adatik, ingyen kegyelemből, és örömteli, hálás élettel ajándékozza meg Isten népét.*

Ezékiel 26

502. dicséret

* Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

– 4. Ez a szabadság Isten üdvözítő rendjének keretei között élhető meg.

Ez a szabadság nemcsak a bűntől, betegségtől, haláltól, gonosztól szabadít meg bennünket; – hanem minden olyan emberi gáncsoskodást és kárhozatos rosszindulatot hatástalanít, valamint nem vesz figyelembe; – amelyekkel egyébként megnyomorítanánk egymás életét.

Szerző: refdunantul  2017.11.25. 04:00