Vannak olyan helyzetek, amikor bátran, NYÍLTAN, HATÁROZOTTAN KELL SZÓLNI, mert élet–halál kérdésről van szó. – 1. Ilyenkor a legenyhébb mellébeszélés ugyanúgy bűn, mint minden fölösleges mondat, szó és látványos tett, amelyek a lényegről elterelik a figyelmet. – 2. Ez a nyílt beszéd, bátor bizonyságtétel, hitvallás, amely azt hangsúlyozza, hogy nincs másban üdvösség, csakis a Jézus Krisztusban, aki ingyen kegyelemből ajándékoz nekünk mindent (Cselekedetek 4,12). Minden ajándék. Ehhez mi semmit nem tehetünk hozzá. Cselekvésünk csak következmény lehet. Arról van szó, amit a reformátorok megfogalmaztak: Egyedül Krisztus…* – 3. Pál kizárólagosan hangsúlyozza, hogy nincs más evangélium, nincs más megoldás az emberiség számára, csakis Jézus Krisztus (János 14,6).** Átok alatt van az életünk, ha ezt a szent kizárólagosságot toleránsan fel nem vállaljuk. Tapasztaljuk is ezt az átkot, mert forrong a világ ma is. – 4. Bátor, hitvalló bizonyságtételre, nyílt hitvallásra van szükség ma is. De ez a hitvallás soha nem agresszív, soha nem indulatos, nem kirekesztő, hanem szelíd.

Ezékiel 20,32–44

134. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Egyedül Krisztusban van megváltás, amiről egyedül a Biblia Igéje tesz bizonyságot.

Ezt egyedül, kegyelemből, hit által ajándékozza nekünk az Isten.

Mindezekért pedig egyedül Istené legyen a dicsőség.

** … csakis Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet.

Szerző: refdunantul  2017.11.13. 04:00