MI NEM TARTOZIK RÁNK? – 1. Az Ige munkájának csodája, hatalma nem ránk tartozik, nem tőlünk függ, hanem minket és sokakat érint. Jézus Krisztus Péternek mondja, hogy kövesse Őt (19). De az Úr szavát nem csak Péter hallja meg, hanem mások is, akiket ugyancsak személyesen érinthet, az Úr kegyelméből, ez a hívó szó.* – 2. Az Ige megszólalásának üdvösséges eredménye sem tartozik ránk. Pétert zavarba hozza, hogy a neki intézett hívásra János, „a szeretett tanítvány” is elindul. Miért tekintünk féltékenyen arra a tényre, hogy Jézus Krisztus szavára mások is elindulhatnak? Miért zavar minket, ha más is üdvözül, nemcsak mi, meg nem csak azok, akik a mi „kegyességi” aklunkba tartoznak? (21)** – 3. Jézus Krisztus Péterre parancsol:*** A magad dolgával törődj, ha a másikkal kapcsolatosan csak kíváncsiskodni tudsz! Szolgáló buzgóságunk, sokféle indíték által vezérelt missziós hevületünk soha nem jogosít fel bennünket arra, hogy „belemásszunk” a másik életébe. Mi kövessük Őt, örüljünk, hogy megragadhattuk az Úr kegyelmét, valamint hirdessük, éljük az Igét. Egyébként pedig a többi nem ránk tartozik (22).****

Ezékiel 18,21–32

168. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – Ez a csoda ismétlődik minden igehirdetés és bibliaolvasás során (20).

** – A részleteket illetően nem adott kijelentést nekünk az Úr; – egyes emberek konkrét sorsát illetően végképp nem (21).

Péter olyanokra kérdez rá, a szeretett tanítvány János életének végével kapcsolatban, amivel kapcsolatban nincs kijelentés.

Az Ige hangsúlyozza, hogy egyformák vagyunk ebben a gyarló természetünkben, mert János is bizalmaskodva, kíváncsiskodva kérdezett egyszer Jézustól valamit (20).

Jézus neki akkor azért adott konkrétabb választ, mert az Júdás árulása kapcsán, a kijelentés része volt, az Ő akarata szerint (13,21–26).

Ne akarjuk tudni azt, ami titok, hanem ragaszkodjunk a kijelentett lényeghez (5Mózes 29,29).

*** Jézus Krisztus rendre utasítja Pétert, amikor a társa, János után érdeklődik, annak haláláról, meg üdvösségéről tudakozódik.

**** – Lám, milyen könnyű Jézus Igéjét félreérteni.

Legyünk alázatosak, amikor Isten Igéjét olvassuk, üzenetét megragadjuk, azt továbbadjuk, hiszen kegyelem, ha abban tisztán meghalljuk az Úr szavát, akaratát, és azt nem keverjük össze a sajátunkéval.

Jézus Péterhez intézett szava azt hangsúlyozza, hogy Péter kövesse Jézust, és a többiek üdvösséges sorsa nem tartozik rá.

Ennek ellenére másként értette az első nemzedék ezt az Igét, mert belegondolta saját vágyait, miszerint ez a szeretett tanítvány, János nem hal meg addig, amíg Jézus vissza nem jön.

Vagyis az első nemzedék saját idejére várta Uruk visszajövetelét.

Hajlunk arra, hogy a vágyaink szerint értsük az Igét.

Jézus korrigál (23), kijavítja igeértésünket, kegyességünket, gondolkodásunkat, szavainkat, tetteinket, egész életünket.

Ő az üdvösséges korrektor.

Jézus azt azonban bizonyosan mondta (23), hogy az Ő követői megmaradnak, Ő pedig eljön, és magához veszi őket (János 12,2–3).

Szerző: refdunantul  2017.11.10. 04:00