A FELTÁMADOTT ÚR JELENLÉTE ÖRÖK MEGOLDÁS! – 1. A feltámadott Úr megvéd attól a kínzó érzéstől, ami csalódottan, nosztalgikusan visszakísértene a „halálos” régibe. Ő megóv a hiábavalóság, a „nincs semmi értelme az egésznek” örvényétől (1–5), de a túlbuzgóan kegyes rajongástól is (6–8).* – 2. A feltámadott Úr azt akarja, hogy hétköznapi életünket hassa át az Ő jelenlétének ereje és gazdagsága (8–13):** – Ő megáldja a munkánkat, bírja a hálónk a halakat, nem szakadozik sem a háló, sem a halász, sem a közösség. – De akármilyen nagy a „fogás”, mégis „valós”, megszámolható, mint itt a halak (8–11). – Ő nem hagy éhezni, sem testben, sem lélekben, sem hitben (9). – Ő nemcsak halat ad, hanem testvéreket is (12–13). – 3. A feltámadott Úr azonban elsősorban nem e-világi megoldást ajándékoz nekünk. Az örök megoldás, a megváltás a miénk! (14) Csak ez a lényeg. Minden más örömünk csak ebből fakad. Jézus feltámadott, megjelent, most is itt van, minden napon, örökké (Máté 1,23; 28,20)

Ezékiel 17,11–24

208. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Péter itt is vibrál: – Péter vissza akar menni halászni, oda, ahonnan az Úr elhívta őket (1–5); – majd, amikor meglátja a feltámadott Urat, otthagyva a mindennapi munkát a vízbe ugorva kiúszik Őhozzá (6–8). Mindegyik szánalmas.

** A feltámadott Úr azt akarja, hogy hétköznapi életünket hassa át az Ő jelenlétének ereje és gazdagsága (8–13):

– Ő megáldja a munkánkat, bírja a hálónk a halakat, nem szakadozik sem a háló, sem a halász, sem a közösség.

– De akármilyen nagy a „fogás”, mégis „valós”, megszámolható, mint itt a halak (8–11).

– Ő megetet, halat és kenyeret ad, mert már a nagy fogás előtt készen volt parázson az ennivaló. Kell erőlködni, de az eredmény kegyelem, előre készen van, és kellő időben vár ránk (9).

– Ő nem hagy éhezni, sem testben, sem lélekben, sem hitben.

– Ő nemcsak halat ad, hanem testvéreket is, hiszen Isten az Ő népét megőrzi (12–13).

Szerző: refdunantul  2017.11.08. 04:00