Az élő hit Jézus Krisztusba vetett, Szentíráson alapuló, ÉLETET AJÁNDÉKOZÓ HIT. – 1. Őnélküle, azaz Jézus Krisztus nélkül mi marad nekünk? Adathat-e megoldás azokra a problémákra, amelyek előtt mindannyian tehetetlenül állunk; lehetséges-e válasz, értelem, céltalálás; lehetséges-e megtisztulás és újrakezdés; lehetséges-e élet a halál erői ellenében, lehetséges-e az élő Istennel való találkozás. Jézus Krisztus nélkül csak kétségbeesett kiáltás az életünk. Így kiáltott fel Zelk Zoltán az emberi nyomorúságról: „Szél fútta levél a világ, de hol az ág, de ki az ág?”.* – 2. Isten hatalmas kegyelme, hogy Jézus Krisztusban, életet (új és örök életet) ajándékoz nekünk. Ahogy egyik Testvérem fogalmazta meg ezt, megtérése után: „…azóta látok, azóta hallok, azóta élek!” – 3. Alapigénk felszólít: „Mindezek azért írattak meg, hogy higgyétek…”! Higgyétek! – Ebben a felszólításban ott rejlik a titok, miszerint az élő hit mindenestől Isten ajándéka. – Ebben a felszólításban ott lapul a kérdés: Hisszük-e?** – Ebben a felszólításban a kegyelmi lehetőség is ott kínálkozik: Hihetitek! „Én Uram, és én Istenem!” (29)

Ezékiel 17,1–10

102. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Németh László hasonlóképpen kiáltott fel, amikor az Iszony c. regényében „világpiszoknak” nevezte a bűnt, azt a sok mocskot, hitegetést, gőgöt, önzést, erkölcstelenséget, ami ebben a világban van, és amitől tényleg csak iszonyodni lehet.

Goethe a Wertherben a szeretetlenség kínjáról kiáltott: „Hatalmas fájdalom, hogy mi emberek, olyan kevesek tudunk lenni egymás számára”.

** Jézus határozottan megkérdezte a tanítványokat, hogy: „Ti kinek mondatok engem”?

Nem lehet elmenekülni a kérdés elől, mert Isten életünk egy pontján szembeállít mindannyiunkat ezzel a kérdéssel, hogy van-e hitünk, milyen a mi hitünk, és kicsoda számunkra Jézus Krisztus.

Szerző: refdunantul  2017.11.07. 04:00