„MI AZ, AMIT MOND: A KIS IDŐ?” (18) – 1. A tanítványok őszinték voltak, amikor beismerték, hogy nem tudják, Jézus mit ért „a kis idő” alatt. Mi hívő keresztyének mindenre pontosan tudjuk a választ. Lehet, hogy a világnak ebből is elege lett. Mindenre tudjuk a választ,…

Szerző: refdunantul  2017.10.18. 04:00

ISTEN LELKÉNEK MUNKÁJÁRÓL VAN ITT SZÓ. – 1. Isten, Lelke által továbbra is velünk van! Tehát bíztat a mi Urunk, ne legyünk szomorúak! (4–7) – 2. Isten Lelke meggyőz, hitre vezet (8–11). Tehát nem mi győzzük meg az embereket, hanem az Ő Lelke győzi le az ember…

Szerző: refdunantul  2017.10.17. 04:00

A GYŰLÖLET... – 1. „A Krisztus–ellenességben a világ egyetlen kozmikus valósággá vált” – írja Ravasz László. Ahol gyűlölik Krisztust (18), ott gyűlölik Krisztus tanítványait is (19–20), mert gyűlölik Jézus Krisztus Atyját (21–23), ennek nyomán pedig az emberek,…

Szerző: refdunantul  2017.10.16. 04:00

JÉZUS KRISZTUS KIVÁLASZTOTT! – 1. Jézus Krisztus választott ki minket, nem pedig mi Őt (16). Ő pedig soha nem engedi elveszni népét. A mi emberi választásaink gyarlók, hűtlenek, koronként változnak. Az Úr választása örök, megmásíthatatlan, hűséges végzés. – 2. Ez a…

Szerző: refdunantul  2017.10.15. 04:00

JÉZUS KRISZTUSBAN! – 1. Jézus Krisztusban élni, Őhozzá kötődni, mint a szőlőtőhöz a szőlővesszők; – ez az egyetlen esélyünk. „Őbenne” élni házasságban, családban; – „Őbenne” megvalósítani a gyermeknevelést; – milyen fontos lenne, hogy „Őbenne”…

Szerző: refdunantul  2017.10.14. 04:00

NÉHA UNDOR FOGJA EL AZ EMBERT attól, amit Németh László „világpiszoknak” nevezett, a Biblia pedig bűnnek mond. Tombol a gonosz, mindenhol. Nincs olyan terület, ahol ne vetné meg a lábát. Mindenki megvadult. Ez nem túlzás, ez tény. – 1. Jézus előre mutat halálára és…

Szerző: refdunantul  2017.10.13. 04:00

MILYEN ÁRVA AZ EMBERLÉT. – 1. A legpontosabb kifejezés ez: árvák vagyunk, egyedül vagyunk, sokaságban és magányban, sikerben és kudarcban, jólétben és szegényen, békességben és háborúságban, önhitten és önbecsülés híján, testi erőben és nyomorúságban egyaránt. –…

Szerző: refdunantul  2017.10.12. 04:00

A KERESZTYÉN ÜZENET EGYIK LEGFONTOSABB KIJELENTÉSE EZ. – 1. Aki az élő, egyetlen Istenben hisz, az Jézus Krisztusban hisz. Mai igeszakaszunk csak erről szól: – Higgyetek Istenben, higgyetek énbennem! (1) – Én vagyok az út, senki nem mehet az Atyához, csak általam (6). – Aki…

Szerző: refdunantul  2017.10.11. 04:00

JÉZUS MEGRENDÜLÉSE RÁMUTAT ARRA, HOGY Ő ISTEN FIA, MEGVÁLTÓ (21). – 1. Jézus az, aki megrendülése ellenére is, Júdás kárhozatos árulásában és Péter gyarló „tagadásában” is meglátja, és engedelmesen elfogadja Isten megváltó, tökéletes tervét, miattunk, érettünk,…

Szerző: refdunantul  2017.10.10. 04:00

JÉZUS MEGRENDÜLÉSE RÁMUTAT JÉZUS ISTENSÉGÉRE (21), hiszen az Ő isteni világossága, tisztasága előtt minden „kosz” feltűnik. – 1. Jézus megrendülése leleplezi az emberi bűnt. Jézus megrendülése leleplez minden árulást, amivel naponta tele van az életünk, miközben minden…

Szerző: refdunantul  2017.10.09. 04:00

JÉZUS MEGRENDÜLÉSÉNEK TÉNYE UTAL A TANÍTVÁNYOKKAL VALÓ LEGBENSŐBB KAPCSOLATÁRA (21). – 1. Hiszen Jézus kinyilvánította megrendülését tanítványai előtt. Legbensőbb dolgainkat többnyire leplezzük, manapság különösen. Csak a hozzánk legközelebb állók előtt tárjuk fel…

Szerző: refdunantul  2017.10.08. 04:00

JÉZUS, AZ ÚR MEGMOSTA TANÍTVÁNYAI LÁBÁT… – 1. Tehát a tanítványoknak is ezt kell tenniük egymással, mert a szolga nem tehet másként, mint ahogy Ura cselekedett: Szeretetben szolgálunk egymásnak (Galata 5,14), legalább a családban, gyülekezetben, egyházban (12-16). – 2.…

Szerző: refdunantul  2017.10.07. 04:00

TELJESEN MEGVÁLTOTTAK VAGYUNK! – 1. Jézus lehajol az övéihez (1–2); – ezt külön hangsúlyozza az Ige: az övéihez 11). Megváltó isteni szeretet ez (3). Sokkal több, mint aminek látszik, ez a magát megalázó, szolgáló szeretet, amellyel Jézus elvégzi egy pogány rabszolga…

Szerző: refdunantul  2017.10.06. 04:00

Emlékszem egy hetvenes években készült magyar filmre: „KIHAJOLNI VESZÉLYES!” Egy vidéki kis állomás nem éppen szívderítő mindennapjait mutatja be az alkotás. A bakter egyik reggel észreveszi, hogy egy nem jelzett tartályos szerelvény átrohan a vasútállomáson, aztán a…

Szerző: refdunantul  2017.10.05. 04:00

AZ IGAZ HITRŐL. – 1. A hit, ajándék. Vannak, akik csodálatos jeleket láttak, mégsem hittek Jézus Krisztusban (37), mert az Úr nem nyitotta meg a szívüket, nem jelentette ki nekik karjának erejét (38–41), ahogy Ézsaiás ezt megprófétálta (Ézsaiás 6,9–10). Testi szemekkel azt…

Szerző: refdunantul  2017.10.04. 04:00

MICSODA ÖRÖMHÍR, NEM BORUL RÁNK A SÖTÉTSÉG! – 1. Az Úr követése: elveszíteni a saját életünket, meggyűlölni azt… (25). A „saját életemet meggyűlölni”, azt jelenti, hogy saját bűneimet belátni, meggyűlölni, megvallani azokat (25). Mindez azt is magába foglalja, hogy…

Szerző: refdunantul  2017.10.03. 04:00

AKI AZ ÚRNAK SZOLGÁL… – 1. Aki az Úrnak szolgál, annak az Urat kell követnie, valahogy úgy, ahogy a mozdonyt követik a hozzá kapcsolt vagonok. miközben az egész szerelvény követi a sínpálya futását, az Atya akaratát. Ez azt jelenti, hogy nincs más választás, csak ez. Az…

Szerző: refdunantul  2017.10.02. 04:00

HATALMAS TÖMEG ünnepelte a Jeruzsálembe bevonuló Jézust (12–13). – 1. A sokaság között híre ment, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, ezért mentek elé még többen (17–18). Úgy köszöntötték Jézust, mint akiben eljött a megígért Messiás, aki Izráel királya,…

Szerző: refdunantul  2017.10.01. 04:00