TELJESEN MEGVÁLTOTTAK VAGYUNK! – 1. Jézus lehajol az övéihez (1–2); – ezt külön hangsúlyozza az Ige: az övéihez 11). Megváltó isteni szeretet ez (3). Sokkal több, mint aminek látszik, ez a magát megalázó, szolgáló szeretet, amellyel Jézus elvégzi egy pogány rabszolga lábat mosó feladatát (4–5). Mert ez csak a felszín. Ne ezen hatódjunk meg. Ez még önmagában édes keveset segítene rajtunk. – 2. A lényeg az, amit közben kijelent, amit Igéjében mond: Akit Ő megmosott, megváltott, az teljesen tiszta mindörökké (10). Isten tisztának, megigazultnak tartja az ilyen embert. Nincs ennél nagyobb örömhír. – 3. Az ilyen embernek már csak a lábát kell megmosni, azt azonban naponta, amíg ebben a világban él. Azt naponta meg kell mosnia, „amilyével” e világgal érintkezik; – mert védhetetlenül bekoszolódik a megváltott ember is. A bűnnel napi kegyességünkben vesszük fel a harcot, és hagyjuk, hogy az Úr naponta kivágja belőlünk a kukacot, amely belénk hatol, mint a szilvába…

Példabeszédek 26,13–28

92. zsoltár

* A teljes igemagyarázat:

TELJESEN MEGVÁLTOTTAK VAGYUNK!

– 1. Kegyelem, ha valaki megrettenhet azon az állapotán, hogy az Úrhoz semmi köze nincsen (8).

Ez ugyanis a tényleges állapotunk.

Ha pedig az Úr nélkül élünk, akkor valójában halottak vagyunk (Jelenések 3,1).

– 2. Péter ezen megdöbben, ezért kéri Jézust, hogy mossa meg őt teljesen (9).

Péter viselkedésén is látszik az ember nyomorúsága: ez a hol fent, hol lent; – egykor semmit, máskor mindent.

Mindenki ilyen, az is aki „merev nyugalomban” néz maga elé.

Ez nem pszichológia, ez teológia, igei igazság és tény.

– 3. Jézus azonban lehajol az övéihez (1–2); – ezt külön hangsúlyozza az Ige: az övéihez (11).

Megváltó isteni szeretet ez (3).

Sokkal több, mint aminek látszik, ez a magát megalázó, szolgáló szeretet, amellyel Jézus elvégzi egy pogány rabszolga lábat mosó feladatát (4–5).

Mert ez csak a felszín.

Ne ezen hatódjunk meg.

Ez még önmagában édes keveset segítene rajtunk.

– 4. A lényeg az, amit közben kijelent, amit Igéjében mond: Akit Ő megmosott, megváltott, az teljesen tiszta mindörökké (10).

Isten teljesen tisztának, megigazultnak tartja az ilyen embert.

Nincs ennél nagyobb örömhír.

– 5. Az ilyen embernek már csak a lábát kell megmosni; – azt azonban, „amilyével” e világgal érintkezik naponta meg kell mosnia; – mert védhetetlenül bekoszolódik a megváltott ember is.

A bűnnel napi kegyességünkben vesszük fel a harcot, és hagyjuk, hogy az Úr naponta kivágja belőlünk a kukacot, amely belénk hatol, mint a szilvába...

„Lábat mosni” naponta kell, de ez nem változtat a tényen: már üdvösségünk van; – és itt is egyre tisztábbak leszünk, mígnem megérkezünk Őhozzá, aki szereti és megváltotta ezt a koszos, de az Ő jelenlétében megszentelt világot is (János 3,16).

– 6. Ezért Jézus Krisztus követői is szolgáló szeretettel szeretik ezt a világot, de tudják, hogy ez a szolgáló szeretet csak enyhít és nem megold, mert a megoldást csakis az Úr adja, adhatja, adta!

Közben pedig ebben a Krisztust követő szolgálatban egyre több minden világossá lesz menet közben (7); – az is, amit adott pillanatban nem értünk, de majd megértünk, odaát pedig teljesen tisztán láthatunk (1Korinthus 13,12).

Szerző: refdunantul  2017.10.06. 04:00